Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
2014. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2014 ELAFLA projekti Latvijas projekti
2014. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2014 EJZF projekts Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku siamniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana 2014 ZM projekti Latvijas projekti
Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu ieviešanai Latvijas 2014-2020. gadam Sākotnējā termiņa (Ex-ante) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana 2014 RJZF projekti Latvijas projekti
Stiebrzāļu selekcijas materiāla salīdzinājums Latvijas apstākļos 2014 Citi Starptautiskie projekti
Eiropas Savienības 7. ietvara programmas ERA-NET projekts „CORE Organic Plus” 2014 COBRA Starptautiskie projekti
Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 2. projekts „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” 2014 VPP projekti Latvijas projekti
Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO) 1. projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā” 2014 VPP projekti Latvijas projekti
Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana 2013 ZM projekti Latvijas projekti
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana 2013 EJZF projekts Latvijas projekti
2013. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2013 ELAFLA projekti Latvijas projekti
Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstāde 2013 ESF projekti ES līdzfinansētie projekti
LZP FLP projekts „Bioenerģijas nozares attīstības ietekmes novērtējums Latvijā” 2013 LZP projekti Latvijas projekti
Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu ieviešanai Latvijā 2014-2020.gadam Sākotnējā termiņa (Ex-ante) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodrošināšana 2012 RJZF projekti Latvijas projekti
Lauku attīstības programmas 2014-2020.g. sākotnējais(ex-ante) novērtējuma un Stratēģiskās ietekmes uz vidi(SVID) novērtējums 2012 ZM projekti Latvijas projekti