Pārlekt uz galveno saturu

Bioloģiskā lauksaimniecība un jauni pārtikas iegādes paradumi - ilgtspējīgas un elastīgas pārtikas sistēmas virzītājspēks, Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/682

Projekta līmenis
Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids
Citi
Projekta īstenošanas laiks
01.01.2021. - 30.06.2023.
Projekta vadītājs

Maija Ušča, maija.usca[at]arei.lv

Programma vai projekta veids:  Eiropas Savienības fondu darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"


Projekta mērķis:

  1. izpētīt un veicināt inovatīvus risinājumus elastīgu un ilgtspējīgu bioloģisko pārtikas sistēmu izstrādei, tādējādi sekmējot patērētāju jaunos pārtikas iegādes paradumus, veselīgu uzturu, nodrošinot īsas pārtikas piegādes ķēdes un veicinot veselīgu vidi (bioloģisko daudzveidību, samazinātu pesticīdu lietojumu, veselīgas augsnes);
  2. izstrādāt praktiski lietojamas bioloģisko pārtikas sistēmu ceļa kartes, galveno uzmanību pievēršot risinājumiem, kas veicina jaunus pārtikas iegādes paradumus, īsas pārtikas piegādes ķēdes un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.
Publicēts: 19/01/2021