Pārlekt uz galveno saturu

Autortiesības

Autortiesības

AREI mājās lapas jeb tīmekļa vietnes saturs (publiskotie materiāli) ir aizsargāts ar Latvijas Republikas (skat. Autortiesību likumu) un starptautisko tiesību normām. Visas autorpublikācijas ir Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) īpašums.

Pārpublicēšana un atsauces

AREI portālā publicētā satura pilnīga vai daļēja pārpublicēšana citos informācijas avotos (tīmekļvietnēs, masu informācijas līdzekļos, bukletos u.tml.) pieļaujama vienīgi ar AREI rakstisku atļauju. E-pasts saziņai: arei[at]arei.lv. Katru pieprasījumu AREI izvērtē individuāli.
Pārpublicējot AREI mājās lapas saturu, informācijas avots apņemas precīzi norādīt atsauci uz AREI mājās lapu un dzēst publikāciju pēc AREI pieprasījuma.
AREI atļauja nav nepieciešama gadījumos, ja informācijas avots (tīmekļvietne) ievieto tikai saiti uz AREI portāla publikāciju.
Citēt AREI mājas lapas saturu ir atļauts bez ierobežojuma, norādot atsauci uz AREI portālu. 

Atsauces paraugs: Publicēts dd.mm.gggg. AREI portālā. Publikācijas virsraksts. Saite uz publikāciju AREI portālā.