Pārlekt uz galveno saturu

Selekcionāra tiesību aizsardzība

Jaunajām laukaugu šķirnēm ir tiesības būt aizsargātām 25 gadus pēc to reģistrācijas.  Augu šķirņu aizsardzības likums nosaka, ka  aizsargātās šķirnes sēklas drīkst pavairot, tirgot, nodot pavairošanai tikai ar selekcionāra atļauju, t.i., noslēdzot licences  līgumu un maksājot selekcionāram autoratlīdzību. 
Arī sēklas  izaudzēšana, sagatavošana  savām vajadzībām (bez sertifikācijas) ir pavairošana. Tikai likumdošana nosaka īpašu  izņēmumu plašāk audzēto laukaugu sugu audzētājiem: lauksaimnieki var sēt pašaudzētās sēklas savā saimniecībā bez licences līguma, bet lauksaimnieka pienākums ir brīvprātīgi pēc selekcionāra pieprasījuma informēt par  šķirnēm, ar kurām apsēti lauki. Ja tiek audzētas aizsargātas šķirnes, saimniekam jāmaksā samazināta autoratlīdzības maksa par to sēklas daudzumu, kas izmantots katra ha apsēšanai.

Savlaicīgi un godprātīgi samaksājot atlīdzību par Agroresursu un ekonomikas institūtā izveidoto šķirņu izmantošanu, Jūs sniedzat būtisku atbalstu institūta selekcionāru darbam un piedalāties jaunu, Jūsu saimniecībai noderīgu šķirņu tapšanā.

Pateicamies par izpratni un atbalstu!


Selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtību un selekcionāra tiesību aizsardzību nosaka  Augu šķirņu aizsardzības likums (spēkā no 2002. gada 31. maija)

Šķirņu izmantotājiem saistoši šādi šī likuma panti:
   III nodaļa - Selekcionāra tiesības

   V nodaļa - Atbildība par selekcionāra tiesību pārkāpšanu