Pārlekt uz galveno saturu

Darba piedāvājumi

vakances

Akadēmisko amatu konkurss
LLU atvasināta publiska persona “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI) izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām.
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā:
Vadošais pētnieks ar specializāciju laukaugu selekcijā ziemāju labībām – 1 vieta
(Priekuļos)
Prasības pretendentam/-ei: 
-    doktora zinātniskais grāds lauksaimniecības vai bioloģijas nozarē;
-    vismaz 3 zinātniskās publikācijas, kuras publicētas pēdējo 6 gadu laikā un indeksētas SCOPUS/Web of Science datu bāzēs;
-    vēlama svešvalodu prasme (angļu valodas zināšanas obligātas);
-    pieredze zinātniski pētniecisko projektu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā;
-    vēlama pieredze laukaugu selekcijas darbā.
Zinātniskais asistents ar specializāciju biotehnoloģijā – 2 vietas (Priekuļos)
Prasības pretendentiem:
-    bakalaura, maģistra vai doktora grāds lauksaimniecības, dabas, vides, ķīmijas, bioloģijas vai pārtikas zinātnēs; 
-    vēlama iepriekšēja darba pieredze laboratorijā, īpaši molekulārajā bioloģijā;
-    ieinteresētība un spējas veikt zinātnisko darbu; 
-    vēlama pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā vai pētniecisko projektu realizācijā;
-    vēlama svešvalodu prasme (ieskaitot angļu).
 

Piedāvājam pretendentiem:
•    iespēju strādāt radošu darbu zinātnieku kolektīvā;
•    atbalstu tālākai izglītībai, zināšanu papildināšanai un kvalifikācijas celšanai;
•    darba algu, kura tiek noteikta saskaņā ar stundas tarifa likmi, balstoties uz darbinieka zinātniskās darbības ikgadējās novērtēšanas rezultātiem. Līdz kārtējam zinātnisko sasniegumu vērtējumam, stundas tarifa likme zinātniskajam asistentam - sākot no 3.45 EUR/stundā un vadošajam pētniekam - sākot no 4.26 EUR/stundā pirms Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto nodokļu nomaksas;
•    iespēju palielināt atalgojumu (līdz 15.00 EUR/stundā), iesaistoties pētniecisku projektu realizācijā.
Pretendentiem AREI administrācijā, ar norādi „AREI akadēmisko amatu konkursam”, mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (sludinājums publicēts 25.08.2021.), nosūtot uz e-pasta adresi: vakances@arei.lv, jāiesniedz:
•    pieteikums;
•    ziņas par sevi (CV);
•    izglītību, zinātnisko un akadēmisko grādu, dalību studiju programmā (ja attiecināms) apliecinošo dokumentu kopijas;
•    informācija par zinātnisko darbību, zinātnisko publikāciju saraksts un dalību pētniecības projektos, norādot savu lomu projektā (ja attiecināms);
citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pēc pretendenta izvēles.


fito


korn


zin asist


APP “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI) aicina darbā Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē Ekonomikas nodaļā (Rīgā):  
Pētnieku ar specializāciju ekonomisko procesu analīzē
Prasības pretendentiem:
•    bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnēs, vēlams maģistratūras vai doktorantūras students ekonomikā vai vadībzinātnē;
•    ieinteresētība veikt zinātnisko darbu ekonomisko procesu modelēšanā;
•    labas angļu valodas zināšanas, papildus arī citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
•    priekšrocības pretendentiem, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir piedalījušies pētniecības projektos un zinātnisko publikāciju sagatavošanā.
Zinātnisko asistentu apakšnozarē – statistika
Prasības pretendentam:
•    bakalaura grāds ekonomikā, vadībzinātnēs vai dabaszinātnēs;
•    pieredze darbā ar datu bāzēm, statistisko datu apstrādi un analīzi;
•    ieinteresētība veikt zinātnisko darbu;
•    labas angļu valodas zināšanas.
Piedāvājam pretendentiem:
•    iespēju strādāt radošu darbu zinātnieku kolektīvā;
•    atbalstu tālākai izglītībai, zināšanu papildināšanai un kvalifikācijas celšanai;
•    darba algu, kura tiek noteikta saskaņā ar stundas tarifa likmi, balstoties uz darbinieka zinātniskās darbības ikgadējās novērtēšanas rezultātiem;
•    iespēju palielināt atalgojumu, piesaistot līdzekļus pētniecisku projektu realizācijai.
Pretendentiem AREI administrācijā (tālrunis informācijai 67552909), nosūtot uz e-pasta adresi vakances@arei.lv, jāiesniedz:
•    ziņas par sevi (CV);
•    izglītību, zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošo dokumentu kopijas;
•    informācija par dalību pētniecības projektos, zinātniskās publikācijas un ziņojumi konferencēs.


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir AREI, kontaktinformācija: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, Latvija, LV-4126. Papildus informāciju saistībā par personas datu apstrādi lūgums skatīt saitē: http://www.arei.lv/privatuma-politika. vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni 67552909.