Pārlekt uz galveno saturu

Darba piedāvājumi

vakances

korn


zin asist

 


ppc

 

 


Akadēmisko amatu konkurss
LLU atvasināta publiska persona “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI) izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām:
 

Pētnieks ar specializāciju laukaugu selekcijā un augu rezistences pētījumos – 1 vieta (Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā, Viļānos)
Prasības pretendentiem:
-    maģistra vai doktora grāds lauksaimniecības vai bioloģijas zinātnēs;
-    pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā, zinātnisko publikāciju gatavošanā;
-    ieinteresētība un spējas veikt individuālu zinātnisko darbu,
-    priekšrocības pretendentiem ar pieredzi laukaugu selekcijas vai augu rezistences pētījumos;
-    svešvalodu prasmes (angļu valodas zināšanas obligātas).

Zinātniskais asistents Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes apakšnozarē agrārā ekonomika - 1 vieta (Bioekonomikas nodaļā, Rīgā)
Prasības pretendentiem:
-    bakalaura, maģistra vai doktora grāds ekonomikā vai vadībzinātnēs;
-    pieredze darbā ar datu bāzēm, statistisko datu apstrādi un analīzi;
-    vēlama pieredze un ieinteresētība zinātniskā darba veikšanā;
-    labas angļu valodas zināšanas.
Piedāvājam pretendentiem:
•    iespēju strādāt radošu darbu zinātnieku kolektīvā;
•    atbalstu tālākai izglītībai, zināšanu papildināšanai un kvalifikācijas celšanai;
•    darba algu, kura tiek noteikta saskaņā ar stundas tarifa likmi, balstoties uz darbinieka zinātniskās darbības ikgadējās novērtēšanas rezultātiem. Līdz kārtējam zinātnisko sasniegumu vērtējumam, stundas tarifa likme atkarībā no kvalifikācijas ir sākot no 3.45 EUR;
•    iespēju palielināt atalgojumu, iesaistoties pētniecisku projektu realizācijā.
 

Pretendentiem AREI administrācijā, ar norādi „AREI akadēmisko amatu konkursam”, mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (līdz 18.05.2020., ieskaitot), nosūtot uz e-pasta adresi: vakances@arei.lv, jāiesniedz:
•    pieteikums;
•    ziņas par sevi (CV);
•    izglītību, zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošo dokumentu kopijas;
•    informācija par zinātnisko darbību, zinātnisko publikāciju saraksts un dalība pētniecības projektos, norādot savu lomu projektā;
•    citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pēc pretendenta izvēles.
 


APP “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI) aicina darbā Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē Ekonomikas nodaļā (Rīgā):  
Pētnieku ar specializāciju ekonomisko procesu analīzē
Prasības pretendentiem:
•    bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnēs, vēlams maģistratūras vai doktorantūras students ekonomikā vai vadībzinātnē;
•    ieinteresētība veikt zinātnisko darbu ekonomisko procesu modelēšanā;
•    labas angļu valodas zināšanas, papildus arī citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
•    priekšrocības pretendentiem, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir piedalījušies pētniecības projektos un zinātnisko publikāciju sagatavošanā.
Zinātnisko asistentu apakšnozarē – statistika
Prasības pretendentam:
•    bakalaura grāds ekonomikā, vadībzinātnēs vai dabaszinātnēs;
•    pieredze darbā ar datu bāzēm, statistisko datu apstrādi un analīzi;
•    ieinteresētība veikt zinātnisko darbu;
•    labas angļu valodas zināšanas.
Piedāvājam pretendentiem:
•    iespēju strādāt radošu darbu zinātnieku kolektīvā;
•    atbalstu tālākai izglītībai, zināšanu papildināšanai un kvalifikācijas celšanai;
•    darba algu, kura tiek noteikta saskaņā ar stundas tarifa likmi, balstoties uz darbinieka zinātniskās darbības ikgadējās novērtēšanas rezultātiem;
•    iespēju palielināt atalgojumu, piesaistot līdzekļus pētniecisku projektu realizācijai.
Pretendentiem AREI administrācijā (tālrunis informācijai 67552909), nosūtot uz e-pasta adresi vakances@arei.lv, jāiesniedz:
•    ziņas par sevi (CV);
•    izglītību, zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošo dokumentu kopijas;
•    informācija par dalību pētniecības projektos, zinātniskās publikācijas un ziņojumi konferencēs.

 


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir AREI, kontaktinformācija: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, Latvija, LV-4126. Papildus informāciju saistībā par personas datu apstrādi lūgums skatīt saitē: http://www.arei.lv/privatuma-politika. vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni 67552909.