Pārlekt uz galveno saturu

Darba piedāvājumi

vakances

Akadēmisko amatu konkurss

LLU atvasināta publiska persona “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI) izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām.

Bioekonomikas nodaļā (Rīgā):

Vadošais pētnieks ar specializāciju vides zinātnē - 1 vieta

Prasības pretendentiem:

 • doktora zinātniskais grāds dabaszinātnēs;
 • vismaz 3 gadu pieredze pētniecības projektu vadībā pēdējo 6 gadu laikā;
 • vismaz 3 zinātniskās publikācijas, kuras publicētas pēdējo 6 gadu laikā un indeksētas SCOPUS/WoS datu bāzēs;
 • svešvalodu prasme, angļu valodas prasme obligāta.

 

Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā Priekuļu daļā (Priekuļos):

Zinātniskais asistents ar specializāciju laukaugu kvalitātes noteikšanai ar ekspres un analītiskām metodēm – 1 vieta

Prasības pretendentiem:

 • vismaz bakalaura grāds lauksaimniecības, dabas, vides, ķīmijas, bioloģijas vai pārtikas zinātnēs;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze laboratorijā, īpaši spektrometrijā;
 • ieinteresētība un spējas veikt zinātnisko darbu;
 • svešvalodu prasme (ieskaitot angļu);
 • vēlama pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā vai pētniecisko projektu realizācijā.

Zinātniskais asistents ar specializāciju agrotehnisko izmēģinājumu veikšanā  – 1 vieta

 • vismaz bakalaura grāds lauksaimniecības, dabas, vides, ķīmijas, bioloģijas zinātnēs;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze lauka izmēģinājumu veikšanā;
 • ieinteresētība un spējas veikt zinātnisko darbu;
 • svešvalodu prasme (ieskaitot angļu);
 • vēlama pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā vai pētniecisko projektu realizācijā.

Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā Viļānu daļā (Viļānos):

Zinātniskais asistents ar specializāciju šķiedraugu selekcijā un agrotehnikā  – 1 vieta

 • vismaz bakalaura grāds lauksaimniecības, dabas, vides, ķīmijas, bioloģijas zinātnēs;
 • vēlama iepriekšēja darba pieredze lauka izmēģinājumu veikšanā;
 • ieinteresētība un spējas veikt zinātnisko darbu;
 • svešvalodu prasme (ieskaitot angļu);
 • vēlama pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā vai pētniecisko projektu realizācijā.

Piedāvājam pretendentiem:

 • iespēju strādāt radošu darbu zinātnieku kolektīvā;
 • atbalstu tālākai izglītībai, zināšanu papildināšanai un kvalifikācijas celšanai;
 • darba algu, kura tiek noteikta saskaņā ar stundas tarifa likmi, balstoties uz darbinieka; zinātniskās darbības ikgadējās novērtēšanas rezultātiem. Līdz kārtējam zinātnisko sasniegumu vērtējumam, stundas tarifa likme ir sākot no 3.45 EUR;
 • iespēju palielināt atalgojumu, iesaistoties pētniecisku projektu realizācijā.

Pretendentiem AREI administrācijā ar norādi „AREI akadēmisko amatu konkursam” mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (sludinājums publicēts 18.09.2020.), nosūtot uz e-pasta adresi: vakances@arei.lv, jāiesniedz:

 • pieteikums;
 • ziņas par sevi (CV);
 • izglītību, zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošo dokumentu kopijas;
 • informācija par darbības pēdējiem 6 gadiem: zinātnisko publikāciju saraksts un dalība pētniecības projektos, norādot savu lomu projektā, ja atbilst;
 • citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pēc pretendenta izvēles.

trkt


korn


zin asist


APP “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI) aicina darbā Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē Ekonomikas nodaļā (Rīgā):  
Pētnieku ar specializāciju ekonomisko procesu analīzē
Prasības pretendentiem:
•    bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnēs, vēlams maģistratūras vai doktorantūras students ekonomikā vai vadībzinātnē;
•    ieinteresētība veikt zinātnisko darbu ekonomisko procesu modelēšanā;
•    labas angļu valodas zināšanas, papildus arī citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
•    priekšrocības pretendentiem, kuri pēdējo 5 gadu laikā ir piedalījušies pētniecības projektos un zinātnisko publikāciju sagatavošanā.
Zinātnisko asistentu apakšnozarē – statistika
Prasības pretendentam:
•    bakalaura grāds ekonomikā, vadībzinātnēs vai dabaszinātnēs;
•    pieredze darbā ar datu bāzēm, statistisko datu apstrādi un analīzi;
•    ieinteresētība veikt zinātnisko darbu;
•    labas angļu valodas zināšanas.
Piedāvājam pretendentiem:
•    iespēju strādāt radošu darbu zinātnieku kolektīvā;
•    atbalstu tālākai izglītībai, zināšanu papildināšanai un kvalifikācijas celšanai;
•    darba algu, kura tiek noteikta saskaņā ar stundas tarifa likmi, balstoties uz darbinieka zinātniskās darbības ikgadējās novērtēšanas rezultātiem;
•    iespēju palielināt atalgojumu, piesaistot līdzekļus pētniecisku projektu realizācijai.
Pretendentiem AREI administrācijā (tālrunis informācijai 67552909), nosūtot uz e-pasta adresi vakances@arei.lv, jāiesniedz:
•    ziņas par sevi (CV);
•    izglītību, zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošo dokumentu kopijas;
•    informācija par dalību pētniecības projektos, zinātniskās publikācijas un ziņojumi konferencēs.

 

 


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir AREI, kontaktinformācija: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, Latvija, LV-4126. Papildus informāciju saistībā par personas datu apstrādi lūgums skatīt saitē: http://www.arei.lv/privatuma-politika. vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni 67552909.