Pārlekt uz galveno saturu

Muzejs

Muzejs

Latvijas laukaugu selekcijas muzejs

Atvērts 2013. gada 23. aprīlī, kad tika atzīmēta Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta simtgade. Muzeja ekspozīcija izvietota 1923. gadā uzceltajā Selekcijas ēkā. Šī ēka ar tai pieguļošo šķūni 2014. gada 21. janvāri šķūni iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes industriālais piemineklis.

Muzeja krājumā ir vēsturiski dokumenti, kā arī agrākos gados lietotās iekārtas un priekšmeti, kas paredzēti selekcijas un sēklaudzēšanas darbu veikšanai dažādām laukaugu sugām. Tie atspoguļo seno dienu notikumus, pielietotās tehnoloģijas un atklāj daudz interesanta par agrākām darba metodēm, cilvēkiem un viņu ieguldīto darbu.

Muzeja krājums ir pieejams sabiedrībai.

Ekskursijām iespējams pieteikties pa tālruni: 64130162

Informāciju sagatavoja Līvija Zariņa

No 2020.gada, sadarbībā ar VRG Cēsu rajona partnerību, tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai(ELFLA) LEADER projekts "Latvijas laukaugu selekcijas muzeja attīstība".

publicitates plaksne

 

 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

jumts 1

jumts 1