Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Projekta akronīms Nosaukums Gads Projekta veids Projektu grupa
EXA Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna projekta 2021. – 2027. gadam sākotnējā (Ex-ante) novērtējuma un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN) 2020 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
- Zināšanu pārnese un jaunu graudaugu produktu izstrāde, Nr. 19-00-A01620-000068 2020 Sadarbības projekts Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Specializētās reņģu un brētliņu automātiskās pieņemšanas, orientēšanas un padošanas loģistikas sistēmas izstrāde, projekta Nr. 19-00-F01101-000005 2020 ZM projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Konditorejas izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem, Nr.:19-00-A01620-000056 2020 Rūpniecisks pētījums Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas 2020 ELFLA projekts Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Slāpekļa izmantošanas spēja un proteīna kvalitātes aspekti kartupeļu šķirņu izveidē integrētajai un bioloģiskajai saimniekošanas sistēmām 2020 Fundamentālais un lietišķais projekts Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2020. gadam integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2020 ZM projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2020. gadā 2020 ZM projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
2020. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2020 EJZF projekts Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
2020. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2020 ELFLA projekts Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai 2020 ELFLA projekts Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Horizon 2020 projekts Nr. 818496 “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People – PoliRural” (“Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem - PoliRural”) 2020 HORIZON 2020 Starptautiskie projekti
Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas (ELPAs) izveide 2020 Sadarbības projekts Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Latvijas Valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) 2020 VPP projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei, Nr. KC-PI-2017/43 2020 ERAF projekti Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie