Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Projekta akronīms Nosaukums Gads Projekta veids Projektu grupa
Veicināšana&aizsardz Vietējo pārtikas produktu veicināšanas un aizsardzības pasākumi Eiropas Savienības valstīs 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Ietekme laukutelpa Lauksaimniecības un mežsaimniecības ietekme uz lauku telpu – ekonomiskie un sociālie aspekti 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Regulejuma izvert ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Datu izpete 2024 Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla pārveides saimniecību ilgtspējas datu tīklā izpēte, prasības un ieviešanas nosacījumi 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Biosēkla BIOLOĢISKĀS SĒKLAS PIELIETOŠANAS NODROŠINĀŠANAI UN IZMANTOŠANAS PAAUGSTINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO PASĀKUMU IZSTRĀDE 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Saulespuķes Latvijā audzētu saulespuķu attīstības perspektīvas 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Herbicīda aizvietoša Herbicīda aizvietošanas iespējas cīņā ar nezālēm dažādās kulturaugu grupās 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
SEG emisijas Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Selekcijas materiāls Selekcijas materiāla izstrādes programma 2024. gadam integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
GR Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2024.gadā 2024 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Agroekol nezales Agroekoloģija pret nezālēm 2023 ES ietvarprogrammas, Apvārsnis 2020, Apvārsnis Europe Starptautiskie projekti
DIVERSICROP Harnessing the potential of underutilised crops to promote sustainable food production 2023 Starptautiskie (ārvalstu uzņēmēju pasūtītie) Starptautiskie projekti
FiltrsL Filtra L pielietojuma izvērtējums fosfora atgūšanai no notekūdeņiem aprites ekonomikas veicināšanai. 23-203-PIB-LSS 2023 Citi Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
MainPotRe Kartupeļu audzēšanas un patēriņa tradīciju mantojuma saglabāšana un izmantošanas paplašināšana Ziemeļbaltijas reģionā, lai sekmētu noturīgu kopienu pastāvēšanu 2023 Starpreģionu, INTERREG Starptautiskie projekti
23-00-S0INZ03-000012 Ilgtspējīgas pārtikas ražošanas sistēmas un to radītās iespējas konkurētspējīgas pārtikas ražošanai Latvijas uzņēmumos 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie