Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Projekta akronīms Nosaukums Gads Projekta veids Projektu grupa
Izp-2022/1-0395 Agroekoloģisko apstākļu ietekme uz dārzeņu kvalitāti urbānajā dārzkopībā 2023 Fundamentālo un Lietišķo Pētījumu Programma Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
41 DEMO Dažādu sugu labību un pākšaugu maisījumu, t.sk., Latvijā selekcionētu šķirņu vai perspektīva selekcijas materiāla, izmantošana zaļmēslojuma papuvēs un ietekme uz pēckultūrauga – ziemas kviešu - ražu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā 2023 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
DEMO_Soja Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle 2023 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Selekcijas materiāls Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2023. gadam integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Demo_22-00-A00102-00 Latvijā selekcionēto kviešu, rudzu un tritikāles jauno šķirņu un perspektīvo līniju demonstrējums dažādos Latvijas reģionos, izmantojot divus sējas veidus 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
22-00-A01612-000016 Pākšaugu izmantošanas potenciāls alternatīvu piena produktu ražošanai 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
2021-LV-AGRI Modernisation of agricultural statistics input price and indices, and economic accounts for agriculture in Latvia 2022 ES ietvarprogrammas, Apvārsnis 2020, Apvārsnis Europe Starptautiskie projekti
DEMO10 Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu Latvijā izveidotu kartupeļu šķirņu un tehnoloģiju (stādīšanas attāluma un sēklu diedzēšanas) demonstrējums dažādos Latvijas reģionos 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Zaļmēslojuma efektiv Zaļmēslojumu efektivitātes demonstrējums augsnes auglības nodrošināšanai bioloģiskajā saimniecībā 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai AREI finansētie projekti, Līgumpētijumi, Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie, Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie, Starptautiskie projekti
L saimn ekonom anal Lauku saimniecību ekonomiskā analīze 2022 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
DEMO-MikBio Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Taksanomija ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari 2022 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Selekcija Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2022. gadam integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2022 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
- Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2022. gadā 2022 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
CIRCLE Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (CIRCLE) 2022 Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrmenta programmas Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie