Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Projekta akronīms Nosaukums Gads Projekta veids Projektu grupa
MainPotRe Kartupeļu audzēšanas un patēriņa tradīciju mantojuma saglabāšana un izmantošanas paplašināšana Ziemeļbaltijas reģionā, lai sekmētu noturīgu kopienu pastāvēšanu 2023 Starpreģionu, INTERREG Starptautiskie projekti
23-00-S0INZ03-000012 Ilgtspējīgas pārtikas ražošanas sistēmas un to radītās iespējas konkurētspējīgas pārtikas ražošanai Latvijas uzņēmumos 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
23-00-S0INZ03-000007 Mazumtirgotāju līdzdalības analīze piena produktu ilgtspējīga patēriņa un ražošanas attīstībā 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
23-00-S0INZ03-000006 Lauksaimniecības statistikas modernizācija 2023 Īstermiņa Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
23-00-S0INZ03-000008 Lauku saimniecību un komerciālo saimniecību struktūras analīze 2023 Īstermiņa Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Kara ietekme Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā izraisītās ietekmes uz lauksaimniecības un pārtikas nozari novērtējums un metodikas izstrāde tirgus krīžu ietekmes uz lauksaimniecības un pārtikas nozaru ražošanas izmaksām un ieņēmumiem novērtēšanai 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Ieguldījumu ietekme ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
BIOLSĒKLA Bioloģiskās sēklas pielietošanas nodrošināšanai un izmantošanas paaugstināšanai nepieciešamo pasākumu izstrāde 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
GR Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2023. gadā 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Saulespuķes Latvijā audzētu saulespuķu attīstības perspektīvas 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Izp-2022/1-0395 Agroekoloģisko apstākļu ietekme uz dārzeņu kvalitāti urbānajā dārzkopībā 2023 Fundamentālo un Lietišķo Pētījumu Programma Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
41 DEMO Dažādu sugu labību un pākšaugu maisījumu, t.sk., Latvijā selekcionētu šķirņu vai perspektīva selekcijas materiāla, izmantošana zaļmēslojuma papuvēs un ietekme uz pēckultūrauga – ziemas kviešu - ražu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā 2023 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
DEMO_Soja Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle 2023 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Selekcijas materiāls Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2023. gadam integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
SEG Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana 2023 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie