Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Projekta akronīms Nosaukums Gads Projekta veids Projektu grupa
DEMO10 Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu Latvijā izveidotu kartupeļu šķirņu un tehnoloģiju (stādīšanas attāluma un sēklu diedzēšanas) demonstrējums dažādos Latvijas reģionos 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Zaļmēslojuma efektiv Zaļmēslojumu efektivitātes demonstrējums augsnes auglības nodrošināšanai bioloģiskajā saimniecībā 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai AREI finansētie projekti, Līgumpētijumi, Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie, Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie, Starptautiskie projekti
L saimn ekonom anal Lauku saimniecību ekonomiskā analīze 2022 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
DEMO-MikBio Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Taksanomija ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari 2022 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Selekcija Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2022. gadam integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2022 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
- Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2022. gadā 2022 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
CIRCLE Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (CIRCLE) 2022 Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrmenta programmas Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
- LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli 2022 Eiropas Sociālā fonds Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
LandLat4Pol Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi, Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002 2022 Valsts Pētījumu Programma Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
OrgFood Bioloģiskā lauksaimniecība un jauni pārtikas iegādes paradumi - ilgtspējīgas un elastīgas pārtikas sistēmas virzītājspēks, Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/682 2022 Citi Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
NOBALwheat NOBALwheat - kviešu selekcijas rīku kopums ilgtspējīgai pārtikas sistēmai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, Nr. S-BMT-21-3 (LT08-2-LMT-K-01-032) 2022 Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrmenta programmas Starptautiskie projekti
- Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei, Nr. 19-00-A01620-000064 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
- Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas 2022 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
NUE Slāpekļa izmantošanas spēja un proteīna kvalitātes aspekti kartupeļu šķirņu izveidē integrētajai un bioloģiskajai saimniekošanas sistēmām 2022 Fundamentālo un Lietišķo Pētījumu Programma Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie