Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2020. gadam integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2020 ZM projekti Latvijas projekti
Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2020. gadā 2020 ZM projekti Latvijas projekti
2020. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2020 EJZF projekts Latvijas projekti
2020. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2020 ELFLA projekts Latvijas projekti
Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai 2020 ELFLA projekts ES līdzfinansētie projekti
Horizon 2020 projekts Nr. 818496 “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People – PoliRural” (“Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem - PoliRural”) 2020 HORIZON 2020 Starptautiskie projekti
Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas (ELPAs) izveide 2020 Sadarbības projekts ES līdzfinansētie projekti
Latvijas Valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) 2020 VPP projekti Latvijas projekti
Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei, Nr. KC-PI-2017/43 2020 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide (Nr. 8.2.3.0/18/A/009) 2020 Citi ES līdzfinansētie projekti
Zaļmēslojumu maisījumu un augu lauzējveltņa izmantošana tiešās sējas risinājumiem graudaugu audzēšanā integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā 2020 Rūpniecisks pētījums ES līdzfinansētie projekti
Inovatīvas zālāju sēklas pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde sākotnējā sēklkopībā 2020 ELFLA projekts Latvijas projekti
Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas 2020 Fundamentālais un lietišķais projekts Latvijas projekti
LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana (Nr.1.1.1.5/18/I/004) 2020 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā 2020 Sadarbības projekts ES līdzfinansētie projekti