Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Projekta akronīms Nosaukums Gads Projekta veids Projektu grupa
CIRCLE Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (CIRCLE) 2021 Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrmenta programmas Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
- LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli 2021 Eiropas Sociālā fonds Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
- ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari 2021 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
- Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā 2021 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
- Atbilstošu dējējvistu šķirņu izpēte bioloģiski audzētu vistu olu komercražošanai Latvijā, izmantojot dažādu barību, Nr. 18-00-A01612-000025 2021 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
LandLat4Pol Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi, Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002 2021 Valsts Pētījumu Programma Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
OrgFood Bioloģiskā lauksaimniecība un jauni pārtikas iegādes paradumi - ilgtspējīgas un elastīgas pārtikas sistēmas virzītājspēks, Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/682 2021 Citi Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Selekcija Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2021. gadam integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2021 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
NOBALwheat NOBALwheat - kviešu selekcijas rīku kopums ilgtspējīgai pārtikas sistēmai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, Nr. S-BMT-21-3 (LT08-2-LMT-K-01-032) 2021 Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrmenta programmas Starptautiskie projekti
- Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2021. gadā 2021 ZM atbalstītie un deleģētie projekti Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
EXA Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna projekta 2021. – 2027. gadam sākotnējā (Ex-ante) novērtējuma un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN) 2021 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
- Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei, Nr. 19-00-A01620-000064 2021 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
- Zināšanu pārnese un jaunu graudaugu produktu izstrāde, Nr. 19-00-A01620-000068 2021 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
- Specializētās reņģu un brētliņu automātiskās pieņemšanas, orientēšanas un padošanas loģistikas sistēmas izstrāde, projekta Nr. 19-00-F01101-000005 2021 Citi Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
- Konditorejas izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem, Nr.:19-00-A01620-000056 2021 Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie