Pārlekt uz galveno saturu

Bibliotēka

Stendes pētniecības centra (SPC) bibliotēkā (dib. 1938.) reģistrētas ap 5240 pamatfonda vienības, glabājas plašs selekcijas institūta vēstures materiālu krājums, izveidota selekcijas stacijas dibinātāja Jāņa Lielmaņa piemiņas istaba. Bibliotēkā var iepazīties ar institūta zinātnisko darbību no zinātniskās institūcijas veidošanās pirmsākumiem, uzzināt visu veikto pētījumu rezultātus, lasīt institūtā strādājušo pētnieku zinātniskā darba atskaites un bibliogrāfiju. 


SPC zinātniskās bibliotēkas galvenais uzdevumi:
-veikt institūta un novada vēstures izpētes darbu, sistematizējot bibliotēkā uzkrāto informāciju, apzinot arhīvu materiālus un apkopojot fotomateriālus un privātpersonu dzīvesstāstus.
-rūpēties par institūta vārda atpazīstamību sabiedrībā, sagatavojot publikācijas un izdevumus par novada vēsturi, institūta darbiniekiem, piedaloties dažādu projektu izstrādēs:

*Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts „Gaismas tīkls” – vienotas bibliotēku informācijas sistēmas nodrošināšanai valstī – no 2005. gada, * Talsu novada fonda atbalstīts projekts skolēnu zinātnisko darbu izstrādei „Studēt lauksaimniecību – tas ir mūsdienīgi” – 2007. gadā Bibliotēkas grāmatu fondi galvenokārt tiek papildināti tikai ar stacijas zinātnieku apmeklēto starptautisko konferenču un semināru materiāliem un Latvijā periodiski izdotajiem lauksamniecības zinātņu izdevumiem. Bibliotēka piedalās dažādu projektu izstrādēs, sagatavo publikācijas un izdevumus par novada vēsturi, stacijas darbiniekiem un zinātnisko darbu tēmām.

Bibliotēkas grāmatu fonda īpašie materiāli –institūta zinātnieku apmeklēto starptautisko konferenču izdevumi un institūta bibliotēkas sagatavotie izdevumi:
 

SPC zinātniskajā bibliotēkā sagatavotie izdevumi:
1. State Stende Plant Breeding station – Dižstende, 2004. – 4 lpp;
2. State Stende Cereals Breedings Institute – Dizštende, 2006.-4 lpp;
3. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts / State Stende Cereals Breeding Institute  – Dižstende, 2012. – 12 lpp.


Konferenču materiāli:
1. Plant breeding for sustainable agriculture, Material of the Intenational conference of the Baltic cereal and pea breeders.— Dižstende, 2004.— 52 lpp.
2. Proceeding of F6 conferenss “Enviromental friendly food production system: requirements for plant breeding und ssed production: , ENVIRFOOD May 31-June 3, 2005, Talsi: Dižstende, 2005.— 122 lpp.;
3. Collaboration in Plant Breeding – Outlook and Challenges, Material of the International Field Seminar in State Stende cereal Breeding Institute, July 8-9, 2009. – 55 lpp.;
4. Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle, Material of the International Scientific Conference, May 3 – June1, 2012, Talsi, Latvia – Dižstende, 2012. – 77 lpp.


Pētījumu rezultāti:
1. Valsts Stendes selekcijas stacija iesaka jūsu saimniecībai. Izmēģinājumu rezultāti 1997.— Dižstende, 1998.— 26 lpp.; tab.
2. Valsts Stendes selekcijas stacija iesaka jūsu saimniecībai ’99. Izmēģinājumu rezultāti.— Ozolnieki, 1998.— 74 lpp.; il., tab.
3. Valsts Stendes selekcijas stacija iesaka jūsu saimniecībai. Izmēģinājumu rezultāti. ’99.— Dižstende, 1999.— 74 lpp.; il., tab.
4. Ieteikumi Jūsu saimniecībai ‘2000. Izmēģinājumu rezultāti.— Ozolnieki, 2000.— 71 lpp.; il., tab.
5. Graudaugu audzēšana.— Rīga: SIA Kemira AGRO, 2001.— 60 lpp.; il., tab.
6. Valsts Stendes selekcijas stacija , Izmēģinājumu rezultāti 2003.— Dižstende, 2004..— 20 lpp.; tab.
7. Valsts Stendes selekcijas stacija, Izmēģinājumu rezultāti 2004.— Dižstende, 2005.— 14 lpp.; tab.
8. Valsts Stendes selekcijas stacija, Izmēģinājumu rezultāti 2005.— Dižstende, 2006.— 22 lpp.; tab.
9. Valsts Stendes selekcijas stacija, Izmēģinājumu rezultāti 2006.— Dižstende, 2007.— 24 lpp.; tab.
10. Valsts Stendes selekcijas stacija, Izmēģinājumu rezultāti 2007.— Dižstende, 2008.— 43 lpp.; tab.
11. Valsts Stendes selekcijas stacija, Izmēģinājumu rezultāti 2008.— Dižstende, 2009.— 61 lpp.; tab.
12. Valsts Stendes selekcijas stacija, Izmēģinājumu rezultāti 2009.— Dižstende, 2010.— 58 lpp.; tab.
13. Valsts Stendes selekcijas stacija, Izmēģinājumu rezultāti 2010.— Dižstende, 2011.— 77 lpp.; tab.
14. Valsts Stendes selekcijas stacija, Izmēģinājumu rezultāti 2011.— Dižstende, 2012.— 87 lpp.; tab.
15. Valsts Stendes selekcijas stacija, Izmēģinājumu rezultāti 2012.— Dižstende, 2013.— 40 lpp.; tab.


Vēsturiskie materiāli: 
1. Valsts Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija.— Dižstende, 1996.— 20 lpp.; il.
2. Valsts Stendes selekcijas stacija 1922—1997.— Dižstende, 1997.— 42 lpp.; il.
3. Valsts Stendes selekcijas stacija.— Dižstende, 2001.— 16 lpp.
4. Valsts Stendes selekcijas stacija laiku lokos, No 1922. gada 23. aprīļa līdz mūsdienām.— Dižstende, 2002.— 123 lpp.; il.
5. Vārpu vainaga zīmē. Valsts Stendes selekcija stacijas bijušo darbinieku atcerei.— Dižstende, 2000.— 43 lpp.
6. Vārpu vainaga zīmē II. Valsts Stendes selekcija stacijas bijušo darbinieku atcerei.— Dižstende, 2001.— 39 lpp.
7. Vārpu vainaga zīmē III. Valsts Stendes selekcija stacijas bijušo darbinieku atcerei.— Dižstende, 2003.— 32 lpp.
8. Z. Kalmanis Dzimtas nams. Stendes muižas veidošanās un attīstība 1288—1920.— Dižstende: A. Pelēča lasītava, 2004.— 252 lpp.; il., tab.
9. Laukaugu selekcionāram Nikolajam Konrādam simts gadu.— Dižstende, 2004. 48 lpp.; il., tab.
10. Fitopatologam Jānim Šķipsnam simts gadu.— Dižstende, 2005.
11. I.Celma Laimes zieds - sarkanais āboliņš. – Dižstende, 2006. 95 lpp.;il.,tab.
12. Pirmais Stendes selekcionārs Emīls Bērziņš — Dižstende, 2006.
13. A. Riekstiņš Briest vārpā zemes spēks – Talsi, A. Pelēča lasītava, 2008. – 148 lpp., foto, zīm., doc.
14. V. Strazdiņa Kviešu selekcija Latvijā – Talsi, A. Pelēča lasītava, 2010. – 95 lpp, foto, tab.