Pārlekt uz galveno saturu

Trauksmes cēlējiem

Trauksmi var celt fiziska persona, kura informē par iespējamu pārkāpumu, kas skar sabiedrības intereses, un kura sniedz sava darba ietvaros gūtu informāciju.

Citos gadījumos, piemēram, ja iespējamais pārkāpums skar tikai konkrēto iesniedzēju vai tas nav saistīts ar viņa darba pienākumiem, sniegtā informācija nav uzskatāma par trauksmes cēlēja ziņojumu Trauksmes celšanas likuma izpratnē.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt jebkurā formā, t.sk., arī mutiski, taču tam ir jābūt maksimāli izvērstam. Ja ziņojumu sniedz mutiski, pēc tā izklāstīšanas ziņojumu pieraksta. Pielikumā pievienotajai veidlapai ir informatīvs raksturs, un tās izmantošana nav obligāta.

Trauksmes cēlēja ziņojumu nevar iesniegt anonīmi. Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju. Minētie dati ir nepieciešami, lai sazinātos ar personu un vajadzības gadījumā noskaidrotu, kura persona valstij ir jāaizsargā.

Trauksmes cēlēja ziņojumu Agroresursu un ekonomikas institūtā var nosūtīt elektroniski uz e-pastu trauksme[at]arei.lv, pa pastu ar norādi "Trauksmes celšana", vai arī nodot personīgi institūta biroja vadītājam.

Trauksmes celšanas likums - https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums