Pārlekt uz galveno saturu

J. Lielmaņa balva

Uzziņai:

Atzīmējot Stendes selekcijas stacijas ilggadīgā vadītāja, ievērojamā selekcionāra un agronoma agr. Jāņa Lielmaņa (1895.-1970.) 100-to dzimšanas dienu Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, LLU Zemkopības zinātniskais institūts (toreiz Skrīveru zinātnes centrs) un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts (toreiz Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija) iedibināja agr. J.Lielmaņa prēmijas konkursu, ko izsludina reizi trīs gados, lai godinātu lauku kultūru selekcijā un sēklkopībā strādājošos Latvijas zinātniekus vai to grupas, specializētās zemnieku saimniecības, sēklkopības firmas vai speciālistus par to sasniegumiem lauka kultūru selekcijā, sēklkopībā un šī darba popularizēšanu. Kandidatūras konkursam var izvirzīt lauksaimniecības zinātnisko un mācību iestāžu kolektīvi, darbinieku grupas, Agronomu biedrība un citas ar lauksaimniecību saistītas organizācijas.


Balvas laureāti:

 

·      2022.g. - Par sasniegumiem laukaugu selekcijā, sēklkopībā un nozares popularizēšanu Latvijā, balva nonāca pie LBTU Zemkopības institūta selekcijas grupas un tās vadītāja Dr.agr.Alda Jansona. 

2022.gada laureāti

  • 2019. g. - Viesturs un Dzintra Niedoli, z/s Saules Bunkas pagasts Priekules novads. Saimniecība vairāk kā 30 gadus nodarbojas ar laukaugu sēklkopību, īpaši stiebrzāļu un tauriņziežu audzēšanu. Cieši sadarbojas ar Latvijas selekcionāriem un ir daudzu jauno šķirņu ieviesēji praksē. Daudzos darba gados gūto pieredzi Niedoli labprāt nodod jaunajiem. Saimniecība ir aktīvs Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas biedri.
balva
  • 2016. g. - Dr. agr. Sofija Kaļiņina. Alus miežu selekcijai veltījusi 27 darba gadus, ir astoņu  šķirņu līdzautore, t.sk., Latvijā labi zināmajām šķirnēm ‘Ansis’ un  ‘Rasa’,  ‘Kristaps’ un ‘Austris’. Vairāk kā desmit gadus S.Kaļiņina ir strādājusi  arī  Valsts Augu aizsardzības dienestā rūpējoties par jauno šķirņu reģistrāciju un saimniecisko īpašību novērtēšanu.
  • 2013.g. - 1.pakāpes laureāta diplomu LU Bioloģijas institūta Augu ģenētikas laboratorijas vadītājam  profesoram Dr.hab.biol. Īzakam Rašalam un vadošajai pētniecei Dr. biol. Dacei Graudai, 2. pakāpes laureāta diplomu   z/s ‘Krastmaļi’ un SIA ‘Krastmaļi Sēklas’ īpašniekiem  - agronomiem  Jurijam, Ivetai un Mārtiņam Flakšiem.
  • 2010.g. - Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta Kartupeļu selekcijas grupa (Dr.agr. Ilze Skrabule, Dr.agr. Gunta Bebre, selekcionāre Marija Oša, Brigita Ozoliņa, Lolita Devene, Aija Lezdiņa), LLU Zemkopības zinātniskā institūta āboliņa selekcionāre Dr. agr. Birutai Jansonei, Valsts Stendes graudaugu selekcijas nodaļas kviešu selekcionāre Mg.lauks. Vija Strazdiņa.
  • 2007. g. — Bauskas rajona SIA „Uzvara-Lauks” agronome Vizma Valterāne.
  • 2004. g. — Priekuļu selekcijas stacijas kartupeļu virusulogs un ilggadējais direktors Dr. agr. Uldis Miglavs, Valsts Stendes selekcijas stacijas auzu selekcionāre Māra Gruntiņa.
  • 2001. g. — Priekuļu selekcijas stacijas zirņu selekcionāre Dr. agr. Maija Vitjažkova, LLU Skrīveru Zinātnes centra pētnieks Dr. agr. Pēteris Bērziņš.
  • 1998. g. — LLU MPS Vecauce direktora vietn. zinātniskajā darbā Dr.agr. Zinta Gaile.
  • 1995. g. — LLU Augkopības katedras profesore Dr. biol. Ina Belicka.