Pārlekt uz galveno saturu

Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija

Par laboratoriju

Stendes pētniecības centrā darbojas Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija (1923 - ieskats vēsturē).

Laboratorija aprīkota ar iekārtām, lai veiktu izpēti šādiem testēšanas objektiem:

  • graudi un to pārstrādes produkti
  • augu biomasa
  • augsne

Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija nosaka bioķīmiskos un fizikālos rādītājus,  izmantojot  gan standarta, gan ekspresmetodes.
Analīzes tiek veiktas gan zinātniski pētnieciskā  darba, gan individuālu pasūtītāju (zemnieku u.c. interesentu) vajadzībām.

Lai garantētu analīžu objektivitāti, laboratorija no 2006. gada ir akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā (reģ.Nr LATAK-T-313-13-2006), kas apliecina darba atbilstību LV EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām. Akreditācijas joma: graudu un to pārstrādes produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana nereglamentētā un reglamentētā sfērā.

Laboratorijā ir uzstādīts graudu analizators Infratec NOVA. Iekārtai ir veikta kalibrējumu standartizācija un tā iekļauta Latvijas Infratec Graudu Tīklā.

Analīžu piedāvājums

Laboratorijas iekārtas