Pārlekt uz galveno saturu

Vēsture

Par zinātnisko institūtu reorganizāciju

Saskaņā ar 2015. gada 21. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 640 “Par atvasinātu publisku personu “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts”, “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” un “Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju”” (turpmāk – MK Noteikumi 640) noteikts ar 2016. gada 1. janvāri reorganizēt atvasinātu publisku personu (turpmāk – APP) “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts” un APP “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts”, pievienojot tos APP “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts” un uz to bāzes izveidojot APP - zinātnisko institūtu “Agroresursu un ekonomikas institūts”, un nodot to Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārraudzībā.

AREI pētniecības mērķi

Radīt jaunas zināšanas bioekonomikas jomā

Sekmēt lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības nozaru konkurētspēju un ilgtspējību

Veicināt lauku attīstību

 

AREI pētniecības virzieni

Laukaugu ģenētika un selekcija

Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas

Laukaugu kvalitāte efektīvai izmantošanai

Lopbarības ražošana

Bioresursu industriju attīstības ekonomika

Lauku teritorijas attīstība

Ražošanas efektivitāte un konkurētspēja

 

Ekonomikas nodaļa

(Ekonomikas pētniecības centrs)

Lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības sektora un uzņēmumu konkurētspējas un izaugsmes perspektīvas

Lauksaimniecības politikas procesu plānošana, vadība

Vides piesārņojuma un SEG emisiju samazināšanas pasākumu efektivitāte

Lauku teritoriju apdzīvotības un vides saglabāšana, teritoriju attīstības politikas ietekmes novērtēšana

Kvalitātes un vides aizsardzība

Inovatīvo vadības sistēmu un riska vadības risinājumi

Eksportspējas un tirgus izpēte, cenu veidošanās pārtikas ķēdē

Agroekoloģijas nodaļa

(Priekuļu un Stendes pētniecības centri)

Agrotehniskie pētījumi integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā

Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļa

(Priekuļu un Stendes pētniecības centri)

Mieži, kvieši, rudzi, tritikāle, auzas, kartupeļi, pākšaugi, lini, kaņepes

Laukaugu šķirņu

uzturēšana

Kartupeļu sēklas materiāla veidošana

Laukaugu ģenētisko resursu atveseļošana in vitro

Molekulārās bioloģijas pētījumi

Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija

(Stendes pētniecības centrs)

Graudu un citu augu valsts produktu analīzes

Augsnes agroķīmisko rādītāju analīzes

Tehnoloģiju pārneses un informācijas centrs

Muzejs (Priekuļu pētniecības centrs)

Bibliotēka (Stendes pētniecības centrs)

Izstāžu daļa (Ekonomikas pētniecības centrs)

Sēklkopības daļa

(Priekuļu un Stendes pētniecības centri)

Labību, kartupeļu, zālaugu, pākšaugu sertificētu sēklu ražošana