Pārlekt uz galveno saturu

Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa

Laukaugu selekcija un ģenētiskie pētījumi

 • Šķirņu veidošana integrētai un bioloģiskai lauksaimniecībai 
 • Molekulārās bioloģijas pētījumi
 • Laukaugu ģenētisko resursu uzturēšana un izpēte
 • Kartupeļu atveseļošana un mikroaugu uzturēšana in vitro kolekcijā. Kartupeļu sēklas materiāla mikro pavairošana

Agroekoloģiskie un agrotehniskie pētījumi integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā

 • Augsnes ilgtspējīga izmantošana
 • Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas
 • Nezāļu ekoloģija un izplatības ierobežošana
 • Barības elementu aprite agroekosistēmās

Pētījumi par ražas kvalitāti un laukaugu efektīvu izmantošanu

 • Laukaugu bioķīmiskā un tehnoloģiskā vērtība
 • Laukaugi kā izejviela pārtikas un lopbarības ražošanai
 • Inovatīvu produktu izstrāde