Pārlekt uz galveno saturu

Uzsākts pētījums par bioloģisko lauksaimniecību un īsajām pārtikas ķēdēm Latvijā

Attēla autors: No AREI arhīva

2021. gada janvārī Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) uzsāka pētījuma "Bioloģiskā lauksaimniecība un jauni pārtikas iegādes paradumi - ilgtspējīgas un elastīgas pārtikas sistēmas virzītājspēks” (OrgFood), (1.1.1.2/VIAA/4/20/682) īstenošanu.

Pētījums notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta mērķis ir: (1) izpētīt un veicināt inovatīvus risinājumus elastīgu un ilgtspējīgu bioloģisko pārtikas sistēmu izstrādei, tādējādi sekmējot patērētāju jaunos pārtikas iegādes paradumus, veselīgu uzturu, nodrošinot īsas pārtikas piegādes ķēdes un veicinot veselīgu vidi (bioloģisko daudzveidību, samazinātu pesticīdu lietojumu, veselīgas augsnes); (2) izstrādāt praktiski lietojamas bioloģisko pārtikas sistēmu ceļa kartes, galveno uzmanību pievēršot risinājumiem, kas veicina jaunus pārtikas iegādes paradumus, īsas pārtikas piegādes ķēdes un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Lai risinātu nozīmīgas ar šo pētījuma tēmu saistītas sociāli – ekonomiskas un zinātniskas problēmas, šajā pētījumā tiek izvirzīti trīs pētnieciskie jautājumi:

  • Kāda ir patērētāju un jauno pārtikas vērtību loma ilgtspējīgu pārtikas sistēmu veicināšanā?
  • Kā īsās pārtikas piegādes ķēdes (un specifiski piegādes kanāli) ietekmē ilgtspējīgu bioloģiskās pārtikas sistēmu attīstību?
  • Kādus inovatīvus sociālos, organizatoriskos un tehniskos jauninājumus var izmantot, lai stiprinātu bioloģiskās pārtikas sistēmu noturību un ilgtspējību?

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021. - 30.06.2023.

Projekta kopējais budžets: 111 505 EUR.

Projekta vadītāja: Maija Ušča

Pievienots 19/02/2021