Pārlekt uz galveno saturu

Slāpekļa izmantošanas spēja un proteīna kvalitātes aspekti kartupeļu šķirņu izveidē integrētajai un bioloģiskajai saimniekošanas sistēmām

Projekta līmenis
Latvijas projekti
Projekta tips
Fundamentālais un lietišķais projekts
Projekta īstenošanas laiks
01.01.2020. – 31.12.2022.
Projekta nosaukums angliski
Potato breeding for low input and organic farming systems: nitrogen use efficiency and quality aspects of potato protein
Projekta vadītājs

 Dr. agr. Ilze Skrabule

Projekta mērķis
Projekta mērķis ir izpētīt jaunus paņēmienus kartupeļu genotipu ar augstu slāpekļa izmantošanas efektivitāti (NUE) selekcijai un novērtēt NUE ietekmi uz kartupeļu proteīnu kvalitāti
Finansēšanas avots
Valsts budžeta līdzekļi zinātniskās darbības nodrošināšanai

Projektā piedalās: Laukaugus selekcijas un agroekoloģijas nodaļas Priekuļu daļa, Stendes daļa un Viļānu daļa

Kopsavilkums
Tādu kartupeļu šķirņu audzēšana, kurām ir paaugstināta slāpekļa izmantošanas spēja (NUE), samazina slāpekļa emisijas, mazinot ietekmi uz vidi. Šādu efektīvāku šķirņu izmantošana veicina bioloģiskās lauksaimniecības attīstību. Kartupeļos esošo augstas kvalitātes proteīnu (t.sk. patatīns) izmantošana pārtikā un lopbarībā paaugstina kartupeļu un to pārstrādes blakusproduktu pievienoto vērtību. NUE noteikšana lauka apstākļos ir laika un darba ietilpīga, tāpēc ir nepieciešamas efektīvākas NUE novērtēšanas metodes. Projektā tiks noteiktas dažādas ar NUE saistītas pazīmes gan in vitro, gan lauka apstākļos, iegūtie rezultāti salīdzināti, izvērtēti un izmantoti, lai atrastu iespējamus marķierus NUE noteikšanai genotipos in vitro. Pārliecinoša marķiera identificēšanas gadījumā tiks izveidota inovatīva NUE novērtēšanas metode, kas pilnveidos kartupeļu selekcijas procesu. Lai daudzpusīgi izvērtētu kartupeļu genotipus un to pazīmju stabilitāti, lauka izmēģinājumi tiks ierīkoti dažādās ģeogrāfiskās vietās un saimniekošanas sistēmās. Pētījuma rezultāti paplašinās izpratni par NUE ietekmi uz patatīna daudzumu kartupeļu genotipos, vienlaikus pielāgojot patatīna noteikšanas metodi. Ekspresanalīžu nodrošināšanai NIR spektroskopā tiks veikta jaunu pazīmju kartupeļiem kalibrēšana (N, proteīns). Jaunu pētījumu metožu adaptēšana, konferenču un kursu apmeklēšana paaugstinās zinātniskās grupas, t.sk. 4-5 studentu zinātnisko kapacitāti. Iegūtie rezultāti tiks izplatīti sabiedrībai, izmantojot galvenokārt brīvpieejas resursus.

flpp

Publicēts: 20/01/2020