Pārlekt uz galveno saturu

LLMZA Lauku un laboratoriju skate Priekuļos

Attēla autors: No AREI arhīva

Tradicionālā LLMZA rīkotā Lauka izmēģinājumu un laboratoriju skate AREI šogad notika 12.jūlijā Priekuļos. Tajā piedalījās Zemkopības Ministrijas, LLMZA, LLU un citu zinātnisko institūciju pārstāvji. Ieskatu par AREI saimniecisko darbību, sadarbību un attīstību sniedza institūta direktore Ineta Stabulniece. Par zinātniskās darbības rezultātiem pastāstīja Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Pēteris Lakovskis. Interesants bija jaunās paaudzes zinātnieces Ineses Taškovas ziņojums par paveikto slāpekļa uzņemšanas efektivitātes kartupeļu genotipu vērtēšanā, pielietojot cera augsnes nosegšanas parametrus. Pētījums veikts FLPP projekta ietvaros, tam ir būtisks ieguldījums projekta teorētiskā pamatojuma izstrādē. Vēlāk skates dalībnieki apmeklēja nesen izremontētās  kartupeļu atveseļošanas un biotehnoloģijas un kvalitātes laboratoriju telpas, kurās novērtēja telpu un iekārtu atbilstību uzdevumu veikšanai. Uzlabotas iespējas in-vitro kultūru audzēšanai, uzturēšanai un pētījumiem, paplašinātas iespējas molekulāro marķieru pielietojumam selekcijas ikdienā, kā arī nodrošinātas ātras un efektīvas ekspresmetodes kvalitatīvu pazīmju vērtēšanā tieši specifiskām sugām, izmantojot NIR tehnoloģijas. Skates dalībniekus iepriecināja un pārsteidza tikko notikušā Starptautiskā miežu ģenētikas simpozija demonstrējuma lauka apmeklējums, kurā bija iespēja iepazīties ar miežu genotipu daudzveidības, gēnu pazīmju, kā arī miežu šķirņu kolekcijas demonstrējumu. Lauka apskate notika tieši tāpat, kā tā tika organizēta visas pasules miežu pētniekiem iepriekšējā nedēļā.

Noslēgumā izteiktie atzinības vārdi liecināja, ka skates dalībnieki ir gandarīti par redzēto un atzinīgi vērtē AREI darbību.

Pievienots 19/07/2022