Pārlekt uz galveno saturu

Lauku izmēģinājumu - eksperimentu skate

Attēla autors: No AREI arhīva

2. jūlijā AREI norisinājās ikgadējā Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate.

Tradicionāli to organizē Zemkopibas Ministrija, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu (LLZI) Direktoru padome tās priekšsēdētāja Ģ.Siliņa vadībā.

Skates - konkursa ietvaros AREI Priekuļu pētniecības centrā par Zinātnisko darbību 2019. gadā AREI Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā (LSAN) informēja nod. vad. I.Skrabule, Bioekonomikas nodaļā – nod.vad.P.Lakovskis. Savukārt par zinātnisko un saimniecisko darbību Priekuļu pētniecības centrā ziņoja AREI LSAN Priekuļu daļas vad. L.Zariņa un AREI Priekuļu pētniecības centra vadītājs V.Dedumets.

Demonstrējot videofilmu par zinātnisko un saimniecisko darbību Stendes pētniecības centrā, iesaistot savus vadošos kolēģus, ziņoja AREI LSAN Stendes daļas vad. S.Zute un AREI Stendes pētniecības centra vadītāja B. Barone.

Ar sava zinātniskā darba pirmajiem rezultātiem iepazīstināja Latvijas Universitāte maģistrante Sanita Seile. Viņas pētījuma tēma: “Molekulārā marķiera izveide miežu putošās melnplaukas rezistences gēnam un un tā pielietošana Latvijas miežu selekcijā”.

Pēc pārskatu ziņojumiem notika izmēģinājumu lauku apskate. Viesi tika iepazīstināti ar ELFLA projektiem:
- “Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos”,
- „Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējumu”,
- "Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas”,
- “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā”,
- FLPP projektu “Slāpekļa izmantošanas spēja un proteīna kvalitātes
aspekti kartupeļu šķirņu izveidē integrētajai un bioloģiskajai saimniekošanas sistēmām”,
- ES Horizon 2020 projektu: “Augu un rizosfēras mikroorganismu mijiedarbības izmantošana selekcijā”.

Noslēguma diskusijā tika vērtēts dzirdētais, redzētais un uzklausīti ierosinājumi par turpmākās zinātniskās darbības attīstību.

Informāciju sagatavoja AREI LSAN Priekuļu daļas vadītāja Līvija Zariņa

Pievienots 08/07/2020