Pārlekt uz galveno saturu

LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana (Nr.1.1.1.5/18/I/004)

Projekta līmenis
ES līdzfinansētie projekti
Projekta tips
ERAF projekti
Centrs
Agroresursu un ekonomikas institūts
Projekta īstenošanas laiks
sākums - 2018. gada 1. jūlijs, savukārt paredzēto darbību īstenošanas termiņš - 2014. gada marts. Projekta ilgums - līdz 2022. gada 31. decembrim (54 mēneši).
Projekta vadītājs
Projekta partneri
projektu īsteno Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kopā ar sadarbības partneriem: APP Dārzkopības institūtu (DI), un APP Agroresursu un ekonomikas institūtu (AREI).
Projekta mērķis
sekmēt LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju (AREI, DI) starptautisko sadarbību, tai skaitā projektu izstrādi un dalību starptautiskajos pētniecības un tīklošanās pasākumos.

Projekta budžets: kopējais finansējums - 344 096.47 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 292 482 EUR, valsts budžeta finansējums - 51 614.47 EUR.

Projekta galvenās darbības ietver dalību starptautiskos tīklošanās pasākumos, zinātnisko konferenču organizēšanu Latvijā, kā arī virs kvalitātes sliekšņa novērtētu Apvārsnis 2020 vai 9.ietvara programmas pieteikumu sagatavošanu.

Plānotie rezultāti: 31 ERAF atbalstīts un virs kvalitātes sliekšņa novērtēts programmas Apvārsnis 2020 un ES 9.ietvara programmas projektu pieteikums. Projekta īstenošanas rezultātā palielināsies iesaistīto zinātnisko institūciju kapacitāte kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanā, tiks izveidoti un stiprināti starptautiskās sadarbības tīkli, piesaistīts papildu finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam un sagatavotas kop publikācijas. Projektu pieteikumu apstiprināšanas un finansēšanas gadījumā tiks veikti pētījumi saskaņā ar institūciju attīstības stratēģijas noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem, sniedzot ieguldījumu Viedas attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanā un izaugsmes prioritāšu nodrošināšanā.

llu

Publicēts: 09/08/2018