Pārlekt uz galveno saturu

AREI turpina projekta Nr.1.1.1.5/18/I/004 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana” ieviešanu

Attēla autors: No AREI arhīva

2018. gada 4. ceturksnī projektā tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

  1. 2018.gada 5.novembrī notika informatīvais seminārs, kurā Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālisti iepazīstināja AREI zinātnisko personālu ar programmas Apvārsnis 2020 un ES 9.ietvara programmas vadlīnijām un apakšprogrammām un iespējām iesniegt projektus tajāst

  2. tika apkopota informācija par AREI iesniegtajiem projektiem no 2015.gada. Kopumā tika iesniegti 10 projekti, no kuriem 2 tiek īstenoti un vēl 6 ir pārvarējuši kvalitātes slieksni. 

2018. gada decembrī tika saņemts apstiprinājums vēl par 2 projektiem, kuri pārvarēja kvalitātes slieksni:

  1. PoliRural – Future oriented coll aborative policy development for rural areas and people;

  2. VT 2020 – Machine learning enabled plant variety testing process with technologies of 2020. 

llu

Pievienots 08/01/2019