Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana (Nr.1.1.1.5/18/I/004) 2018 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā 2018 Sadarbības projekts ES līdzfinansētie projekti
Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai 2018 Rūpniecisks pētījums ES līdzfinansētie projekti
Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana 2018 Sadarbības projekts ES līdzfinansētie projekti
Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana 2018 Rūpniecisks pētījums Latvijas projekti
Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei 2018 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
Perspektīvu, Latvijā selekcionēto kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos 2018 ELFLA projekts Latvijas projekti
Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējums bioloģiskās saimniekošanas apstākļos 2018 ELFLA projekts Latvijas projekti
Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos 2018 ELFLA projekts Latvijas projekti
Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā 2018 Sadarbības projekts ES līdzfinansētie projekti
Dzeltenās rūsas slimību ierosinātāja Puccinia striiformis, Wes. rasu izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai kviešu sējumos 2018 ZM projekti Latvijas projekti
Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2018 ZM projekti Latvijas projekti
Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas: kviešu, miežu, rudzu, auzu, kartupeļu, zirņu, linu un kaņepju selekcijas materiāla novērtēšana 2018 ZM projekti Latvijas projekti
Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos 2018 ZM projekti Latvijas projekti
LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana 2017 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti