Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti AREI.

 


Nosaukums Gads Projekta tips Līmenis
Horizon 2020 projekts Nr. 818496 “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People – PoliRural” (“Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem - PoliRural”) 2019 HORIZON 2020 Starptautiskie projekti
Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas (ELPAs) izveide 2019 Sadarbības projekts ES līdzfinansētie projekti
Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana 2019 Rūpniecisks pētījums Latvijas projekti
Stiebrzāļu selekcijas materiāla salīdzinājums 2019 Saimniecisks projekts Starptautiskie projekti
Invazīvo augu sugu ierobežošanas metodikas izstrādāšana Cēsu novadā 2019 Saimniecisks projekts Latvijas projekti
Latvijas Valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) 2019 VPP projekti Latvijas projekti
2019. gads "Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2019 EJZF projekts Latvijas projekti
Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2019. gadā 2019 ZM projekti Latvijas projekti
Selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2019.gadā 2019 ZM projekti Latvijas projekti
Dzeltenās rūsas slimību ierosinātāja Puccinia striiformis, Wes. rasu izplatība Latvijā un pasākumi tās postīguma ierobežošanai kviešu sējumos 2019 ZM projekti Latvijas projekti
2019. gads "Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana" 2019 ELFLA projekts Latvijas projekti
Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei, Nr. KC-PI-2017/43 2019 ERAF projekti ES līdzfinansētie projekti
Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide (Nr. 8.2.3.0/18/A/009) 2019 Citi ES līdzfinansētie projekti
Zaļmēslojumu maisījumu un augu lauzējveltņa izmantošana tiešās sējas risinājumiem graudaugu audzēšanā integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā 2019 Rūpniecisks pētījums ES līdzfinansētie projekti
Inovatīvas zālāju sēklas pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde sākotnējā sēklkopībā 2019 ELFLA projekts Latvijas projekti