Pārlekt uz galveno saturu

Darba piedāvājumi

vakances

Atvasināta publiska persona (APP) "Agroresursu un ekonomikas institūts" izsludina konkursu uz institūta direktora amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība; maģistra vai doktora grāds tiks uzskatīts par priekšrocību
 • administratīvā darba pieredze vadītāja amatā vismaz trīs gadi
 • pieredze projektu vadībā pēdējo piecu gadu laikā
 • starptautiskā darba pieredze un sadarbības pieredze ar institūcijām ārvalstīs pēdējo piecu gadu laikā
 • izpratne un pieredze par publiskā finansējuma izmantošanas nosacījumiem un pārvaldību
 • labas angļu valodas zināšanas (ne mazāk par B2 līmeni saskaņā ar Eiropas Valodu prasmes līmeņiem, pašnovērtējuma tabula), papildus arī citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
 • prasme strādāt komandā, saskarsmes un sadarbības prasmes
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam:

 • izaicinošu un atbildīgu darbu
 • darba algu, ne mazāku par 1700.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

 • motivēts iesniegums par piedalīšanos konkursā
 • pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae - CV), kurā norādīta zinātniskā un administratīvā darba pieredze un pieredze projektu vadīšanā vai izpildē, kā arī valodu zināšanas
 • augstāko izglītību un zinātniskos grādus apliecinošu dokumentu kopijas
 • citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumenti ar norādi "Agroresursu un ekonomikas institūta direktora amata konkursam", iesniedzami viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas (publicēts 15.01.2019.), institūta sekretariātā vai nosūtāmi pa pastu uz adresi: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039, vai arī, iepriekš saskaņojot, nosūtāmi pa e-pastu: arei@arei.lv. Tālr. uzziņām 67552909.


APP “Agroresursu un ekonomikas institūts” (AREI)izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietāmEkonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē Ekonomikas nodaļā (Rīgā):

Vadošais pētnieks apakšnozarē – agrārā ekonomika(1 vieta)

Prasības pretendentam:

 • doktora zinātniskais grāds ekonomikā vai vadībzinātnē;
 • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā saistībā ar lauksaimniecības nozares ekonomisko analīzi vismaz 5 gadi;
 • vismaz 4 zinātniskās publikācijas, kuras publicētas pēdējo 3 gadu laikā un indeksētasSCOPUS/WoS datu bāzēs;
 • labas angļu valodas zināšanas, papildus arī citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • dalība zinātniski pētnieciskajos projektos pēdējo 3 gadu laikā, tajā skaitā dalība starptautiskajos pētniecības projektos.

 

Pētnieks ar specializāciju vides zinātnē (1 vieta)

Prasības pretendentam:

 • doktora zinātniskais grāds dabaszinātnēs;
 • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā saistībā ar lauksaimniecības nozares un lauku attīstību vismaz 3 gadi;
 • vismaz 2 zinātniskās publikācijas, kuras publicētas pēdējo 3 gadu laikā un indeksētas SCOPUS/WoS datu bāzēs;
 • labas angļu valodas zināšanas, papildus arī citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • dalība zinātniski pētnieciskajos projektos pēdējo 3 gadu laikā.

 

Pētnieks apakšnozarē – makroekonomika (1 vieta)

Prasības pretendentam:

 • maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnēs, vēlams doktorantūras students vai doktora grāda pretendents ekonomikā vaivadībzinātnē;
 • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā saistībā ar lauksaimniecības nozares un lauku attīstības ekonomisko analīzi vismaz 3 gadi;
 • vismaz 2 zinātniskās publikācijas, kuras publicētas pēdējo 3 gadu laikā un indeksētas SCOPUS/WoS datu bāzēs;
 • labas angļu valodas zināšanas, papildus arī citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • dalība zinātniski pētnieciskajos projektos pēdējo 3 gadu laikā.

 

Pētnieks ar specializācijuekonomisko procesu analīzē (2 vietas)

Prasības pretendentiem:

 • maģistra grādsekonomikā vai vadībzinātnēs, vēlams doktorantūras students vai doktora grāda pretendentsekonomikā vaivadībzinātnē;
 • vismaz viena zinātniskā publikācija, kas indeksēta SCOPUS/WoS datu bāzēs;
 • ieinteresētība veikt zinātnisko darbuekonomisko procesu modelēšanā;
 • labas angļu valodas zināšanas, papildus arī citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • priekšrocības pretendentiem, kuriem pēdējo 3 gadu laikā ir bijusi dalība pētniecības projektos.

 

 

Zinātniskais asistents apakšnozarē – statistika (1 vieta)

Prasības pretendentam:

 • maģistra grāds ekonomikā, vadībzinātnēs vai dabaszinātnēs;
 • pieredze darbā ar datu bāzēm, statistisko datu apstrādi un analīzi;
 • ieinteresētība veikt zinātnisko darbu;
 • labas angļu valodas zināšanas.

 

AREI izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vietām Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā (Dižstendē, Talsu novads):

Vadošais pētnieks ar specializācijulaukaugu selekcijā – 1 vieta

Prasības pretendentam:

 • doktora zinātniskais grāds lauksaimniecībasvai bioloģijas zinātnēs vismaz 5 gadi;
 • vismaz 3 zinātniskās publikācijas, kuras publicētas pēdējo 3 gadu laikā un indeksētas SCOPUS/Web ofScience datu bāzēs;
 • vismaz divu svešvalodu prasme (angļu valodas zināšanas obligātas);
 • pieredze zinātniski pētniecisko projektu vadīšanā pēdējo 3 gadu laikā.

 

Pētnieks ar specializāciju laukaugu agrotehnikā – 1 vieta

Prasības pretendentam:

 • maģistra vai doktora zinātniskais grāds lauksaimniecības vai bioloģijas zinātnē;
 • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā saistībā ar lauksaimniecības nozari vismaz 3 gadi;
 • zinātniskās publikācijas, kuras publicētas pēdējo 3 gadu laikā;
 • vismaz divu svešvalodu prasme (angļu valodas zināšanas obligātas).

 

Pētnieks ar specializāciju laukaugu selekcijā – 1 vieta

Prasības pretendentam:

 • maģistra vai doktora zinātniskais grāds lauksaimniecības vai bioloģijas zinātnēs;
 • priekšrocības pretendentiem ar pieredzi laukaugu selekcijas darbā;
 • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā saistībā ar lauksaimniecības nozari vismaz 3 gadi;
 • zinātniskās publikācijas, kuras publicētas pēdējo 3 gadu laikā;
 • vismaz divu svešvalodu prasme (angļu valodas zināšanas obligātas).

 

Zinātniskais asistents ar specializāciju laukaugu selekcijā – (2) vietas

Prasības pretendentam:

 • bakalaura vai maģistra grāds lauksaimniecības vai bioloģijas zinātnēs;
 • ieinteresētība un spējas veikt zinātnisko darbu;
 • svešvalodu prasme (t.sk., angļu);
 • vēlama pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā vai pētniecisko projektu realizācijā.

Piedāvājam pretendentiem:

 • iespēju strādāt radošu darbu zinātnieku kolektīvā;
 • atbalstu tālākai izglītībai, zināšanu papildināšanai un kvalifikācijas celšanai;
 • darba algu, kura tiek noteikta saskaņā ar stundas tarifa likmi, balstoties uz darbinieka zinātniskās darbības ikgadējās novērtēšanas rezultātiem. Līdz kārtējam zinātnisko sasniegumu vērtējumam, stundas tarifa likme ir sākot no 3.45EUR pirms Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto nodokļu nomaksas;
 • iespēju palielināt atalgojumu, piesaistot līdzekļus pētniecisku projektu realizācijai.

PretendentiemAREI administrācijā (ar norādi „AREI akadēmisko amatu konkursam”)30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (sludinājums publicēts 31.01.2019.), nosūtot uz e-pasta adresi: arei@arei.lv vai sūtot pa pastu: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039,jāiesniedz:

 • pieteikums;
 • ziņas par sevi (CV);
 • izglītību, zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošo dokumentu kopijas;
 • informācija par darbības pēdējiem 6 gadiem: zinātnisko publikāciju saraksts, saņemtie patenti un dalība pētniecības projektos, norādot savu lomu projektā;
 • citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pēc pretendenta izvēles.