Pārlekt uz galveno saturu

AREI turpinās projekta Nr.1.1.1.5/18/I/004

Attēla autors: No AREI arhīva

AREI turpinās projekta Nr.1.1.1.5/18/I/004 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana” īstenošana, 01.10.2019. - 31.12.2019.

Veiktas šādas aktivitātes un sasniegti rezultāti:

  1. Dalība starptautiskās konferencēs. Pārskata periodā AREI Ekonomikas nodaļas Kvalitātes un vides aizsardzības daļas vadītāja, vadošā pētniece Dr oec. L. Melece un Ekonomikas nodaļa zinātniskā asistente I. Šēna no 2. oktobra līdz 6. oktobrim (Bosnija un Hercegovina) piedalījās starptautiskā simpozijā 10th International Scientific Agriculture Symposium „AGROSYM 2019” ar ziņojumiem “ORGANIC BEEKEEPING DEVELOPMENT IN LATVIA” un “CLIMATE CHANGE ADAPTATION OPTIONS IN LATVIA'S AGRICULTURE”. Simpozija laikā iegūta informācija un nodibināti kontakti ar potenciāliem sadarbības partneriem projektu pieteikumu gatavošanai, projektu konkursu tematikas izvēlei un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai. 
  2. Projektu pieteikumu sagatavošana. Tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Call ERA-NET SUSFOOD2 and CORE Organic Cofund: “Towards sustainable and organic food systems”, vērtēšana vēl turpinās.
  3. 2019. gada 7. un 8. novembrī AREI Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas darbinieki Dr.agr. I. Skrabule, Dr.oec. S. Ceriņa un Mg. agr. L. Vojevoda piedalījās nākamajai Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmai “Apvārsnis Eiropa” veltītajā konferencē "Towards Horizon Europe Implementation in Latvia". Konferencē bija iespējams uzzināt par Latvijas sasniegumiem ES pētniecības un inovāciju programmā “Apvārsnis 2020” un nākamās programmas “Apvārsnis Eiropa” aktualitātēm, nosacījumiem projektu izstrādē un īstenošanā.
  4. 2019. gada 6. decembrī AREI Bioekonomikas nodaļas pētnieks Dr. geogr. P. Lakovskis seminārā “Latvijas pētniecības interešu pārstāvības programmā „Apvārsnis Eiropa” (2021-2027)”. Tikšanās mērķis bija apspriest veicamās aktivitātes un turpmāko savstarpējo koordināciju Latvijas pētniecības interešu pārstāvības nodrošināšanai jaunajā ES pētniecības un inovācijas programmā „Apvārsnis Eiropa” un Latvijas pētnieku starptautiskās sadarbības iespēju uzlabošanai.
  5. Ikmēneša AREI Info stundas laikā konferenču, semināru apmeklētāji sniedz institūta zinātniskajam personālam aktuālo informāciju par projektu konkursiem iegūtām atziņām u.c., aktualitātēm.
  6. Sagatavots un iesniegts kārtējais maksājuma pieprasījums.
  7. Nodrošināti projekta īstenošanas publicitātes un komunikācijas pasākumi.

llu

Pievienots 02/01/2020