Pārlekt uz galveno saturu

Pēteris Lakovskis

Struktūrvienības
Bioekonomikas nodaļa
Grāds
Dr. geogr.
Amats
Nodaļas vadītājs/ vides eksperts/ vadošais pētnieks
Tālrunis
29139987

E-pasts: peteris.lakovskis[at]arei.lv

Lauku attīstības novērtēšanas daļa

Darbības virzieni

 saskaņā ar OECD zinātnes nozaru klasifikatoru 1.5., 1.7., 4.1., 5.2.

Dalība projektos

Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana

Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana

Publikācijas

Rulle S., Žīgure Z., Lakovskis P. Augsnes kvalitātes rādītāju novērtējums dažādos LAP 2014-2020 pasākumos atbalstītajās platībās.  Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne: referātu tēzes, Rīga, Latvija, 26.janv.-7.febr., 2018 / Latvijas Universitāte - Rīga, 2018. - (Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference). - 185.-187.lpp. - ISBN 9789934556364

Rulle S., Žīgure Z., Lakovskis P. Augsnes agroķīmisko īpašību rādītāji dažādos LAP 2014-2020 pasākumos atbalstītajās platībās. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 12.lpp. - ISSN 2501-0166


Melece, L., Lakovskis, P.  Land Use Change and Bioenergy in Latvia. (2014) Economic Science for Rural Development, vol. 34, pp. 180-189.

Veveris, A., Lakovskis, P., Benga, EEconomic aspects of LFA and Organic Farming payments in Latvia. (2014) Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 36 No. 2, 3, pp. 679-687.

Melece, L., Lakovskis, P. Impacts of Bioenergy on Agricultural Land Use Changes in Latvia. (2014) Economics and Rural Development, vol. 10 (1), pp. 39-46.

Lakovskis P., Benga E., Miķelsone Z. 2013. Platību maksājumu nozīme lauksaimniecības zemes izmantošanā. LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas agronomu biedrības, Latvijas Lauksiamniecības un meža zinātņu akadēmijas un Valsts lauku tīkla zinātniski praktiskās konferences „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai” rakstu krājums, pp. 98-104.

Lakovskis P. 2013. Ainavu ekoloģiskā plānošana un tās metodoloģiskie risinājumi mozaīkveida ainavās. Promocijas darbs, LU, pp. 1-156.