Pārlekt uz galveno saturu

Pēteris Lakovskis

Struktūrvienības
Ekonomikas nodaļa
Grāds
Dr. geogr.
Amats
Pētnieks
Tālrunis
29139987

E-pasts: peteris.lakovskis[at]arei.lv

Lauku attīstības novērtēšanas daļa

Darbības virzieni

 saskaņā ar OECD zinātnes nozaru klasifikatoru 1.5., 1.7., 4.1., 5.2.

Dalība projektos

Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana

Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana

Publikācijas

Melece, L., Lakovskis, P.  Land Use Change and Bioenergy in Latvia. (2014) Economic Science for Rural Development, vol. 34, pp. 180-189.

Veveris, A., Lakovskis, P., Benga, EEconomic aspects of LFA and Organic Farming payments in Latvia. (2014) Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 36 No. 2, 3, pp. 679-687.

Melece, L., Lakovskis, P. Impacts of Bioenergy on Agricultural Land Use Changes in Latvia. (2014) Economics and Rural Development, vol. 10 (1), pp. 39-46.

Lakovskis P., Benga E., Miķelsone Z. 2013. Platību maksājumu nozīme lauksaimniecības zemes izmantošanā. LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas agronomu biedrības, Latvijas Lauksiamniecības un meža zinātņu akadēmijas un Valsts lauku tīkla zinātniski praktiskās konferences „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai” rakstu krājums, pp. 98-104.

Lakovskis P. 2013. Ainavu ekoloģiskā plānošana un tās metodoloģiskie risinājumi mozaīkveida ainavās. Promocijas darbs, LU, pp. 1-156.