Pārlekt uz galveno saturu

Sanita Zute

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr.agr.
Amats
Vadošā pētniece/ Stendes daļas vadītāja
Tālrunis
+371 29265347

E-pasts: sanita.zute[at]arei.lv

Darbības virzieni

Auzu selekcija, graudaugu kvalitāte un izmantošana, pākšaugu audzēšana

Galvenie sasniegumi
Dalība projektos

1. IZM 10-4/VPP-7/1 Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)  projekts Nr.4 "Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)" (2014-2017), Projekta vadītāja dr.sc.ing. Tatjana Rakčejeva, partneri , VSGSI, VPLSI    

2.  ESF līdzfinansēts projekts, Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/032 „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”, Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. Sanita Zute, sadarbības partneris LU Ķīmijas fakultāte, (2013. - 2015.), projekta vadītāja

3.  ZM, lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes projekti.  Zinātniskais pētījums “Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos”(2015-2018), Projekta vadītāja Zane Mintāle (LAAPC), partneri LLU, VPLSI, VSGSI

4. ZM, lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes projekti.  Zinātniskais pētījums “Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos” (2013-2017) Projekta vadītāja Dr.agr. Sanita Zute, partneris, VPLSI, LLU

5. LAD  projekts  „Atbalsts selekcijas materiāla izvērtēšana integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” (2011-2016), “ Auzu selekcija bioloģiskās lauksaimniecības audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai’” ,projekta vadītāja Dr.agr. Sanita Zute

6. ERAF Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/083 „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu ieguvē”,   (2010.-2013.) Projekta vadītāja Dr.agr. Sanita Zute, partneris LU Ķīmijas fakultāte

7. ESF Nr.1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/099 „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē” (2009.-2012.) projekta vadītāja Dr.agr. Linda Legzdiņa, partneri LLU, LU VSGSI

8. LZP  Nr.08.2125 „Molekulāro marķieru tehnoloģiju pielietošana sākotnējā sēklkopībā” (2008-2010), projekta vadītāja Dr.agr. Arta Kronberga, partneri VSGSI, Silava

9. LZP, zinātniskās sadarbības projekti Nr. 02.0013.3.1  un Nr. 06.0037. „Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes.” (2001-2009),, projekta vadītāji Dr.biol. Īzaks Rašals, Dr.agr. Uldis Miglavs, Dr.agr. Sanita Zute

10. Projekts Nr. TOP 07–14 Plēkšņu satura un citu pārtikas produktu ražošanai svarīgu graudu kvalitātes rādītāju uzlabošanas iespējas Latvijā audzētām auzām. (2007. – 2010.), Projekta vadītāja Dr.agr. Sanita Zute

11. ZM, lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes projekti.  Zinātniskais pētījums “Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā”, ( 2007. – 2009.), Projekta vadītāja Dr.agr. Sanita Zute, partenri VPLSI, LAAPC, LLZC

12. ZM, lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes projekti.  Zinātniskais pētījums  “Dažādu graudaugu sugu piemērotība siltumenerģijas ražošanai un radušos atkritumu produktu – pelnu agronomiskās vērtības noteikšana.  ( 2007. – 2008.), Projekta vadītāja Dr.biol. Ina Belicka

Publikācijas

Jākobsone, I., Zute, S., Bleidere, M., Kantāne, I., & Bartkevičs, V.  Macro and Trace Elements in Barley (Hordeum vulgare L.) Breeds in Latvia Depending on Variety, Environment, and Agricultural Practice. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact and Applied Sciences. - Vol. 72(2) : 2nd International conference "Nutrition and Health"; (2018), 54.–64.lpp. <ind. Web of Science> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Sterna V., Zute S., Vicupe Z. Variation in β-glucan, protein and fat content of oats created in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact and Applied Sciences. - Vol. 72(2) : 2nd International conference "Nutrition and Health"; (2018), 71.–74.lpp. <ind. Web of Science> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Zute S.; Vīcupe Z. 2018. Ieskats Latvijas lauksaimniecības zinātnes vésturé: laukkopība, dārzkopība, lopkopība. — Rakstu krāj. ,,Ražas svētki ,, Vecauce — 2018”. — Vecauce, 2018., 78.-80. lpp.

Jakobsone I., Zute S., Bleidere M., Kantane I., Ece L., Bartkevics V. Macro and trace elements in oat (Avena sativa L.) varieties breed in Latvia. 12th Baltic conference on Food Science and Technology "Food R&D in the Baltics and Beyond" FoodBalt – 2018: abstract book, Kaunas, Lithuania, May 17-18, 2018 / Kaunas University of Technology. Department of Food Science and Technology. - Kaunas, 2018. - 38.lpp. Session III OP20 - ISBN 9786090214633

Sterna V, Bleidere M., Jansone I., Zute S. 2018, Evaluation of local pulses nutrition value and potential for pigs feed.Proceedings of International Conference on Nutritional Biochemistry. 25.

Zute S., Šterna V., Jansone I., Zariņa L., Bleidere M. Dažādu pākšaugu audzēšanas potenciāls vietējā proteīna ražošanai. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava, 2018. - Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 76.-77.lpp. - ISBN 9789984483016

Zute S., Melece L., Aboltins A. Performance of faba bean (Vicia faba) varieties in Latvia.  Environmental and Experimental Biology. - Vol. 16(3) : Abstract of the 7th Baltic Genetics Congress; (2018). P. 282(98). - ISSN 1691–8088

Lauksaimniecības zinātne Latvijā / Sanita Zute //  Latvija : Nacionālā enciklopēdija / Latvijas Nacionālā bibliotēka - Rīga, 2018.


1.     Sterna V., Zute S., Brunava L. (2016) Oat grain composition and its nutrition benefits.  Agriculture and Agricultural Science Procidia 8, 252-256

2.     Sterna V., Zute S., Jansone I., Brunava L., Kantane I. (2015.) The chemical composition of new oat varieties and breeding lines created in Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp., 15 (2): 367 – 373 

3.     Šterna V. Zute S., Jansone I. Brunava L., Knatane I.  (2015) Oat Grain Functional Ingredient Characterization" International journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering. Vol: 9,  No: 7, pp. 746-749.  http://waset.org/Publications/oat-grain-functional-ingredient-characterization/10002148

4.     Šterna V. Zute S., Jansone I. Brunava L., Knatane I. (2015) Functional Properties of Oat Grains. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, July 29-30, 2015, Zurich, Switzerland, International Science index 17/2015, 2856 – 2859 pp ( ICFSNPH 2015 : International Conference on Food Safety, Nutrition and Public Health)

5.     Sterna V., Zute S., Jakobsone I.  (2015) Grain composition and functional ingredients of  barley varieties created in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 69, No.4, pp.158-162.

6.     Vilmane L., Zute S, Straumite E, Galobudra R.  (2015) Protein, amino acid and gluten content in oat (Avena sativa L.) grown in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 69, No.4, pp.170-177.

7.     Brunava L., Vilmane., Zute S. (2015) Influence of nitrogen application rate and meteorological conditions on beta-glucan content in naked and husked oat grain. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 69, No.4, pp.178-181.

8.     Tamm Y., Jansone I., Zute S., Jakobsone I. (2015)Genetic and enviromental variation of barley characteristics and the potential of local origin genotypes for food production. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 69, No.4, pp.163-169.

9.     Jakobsone I., Kantane I., Zute S., Jansone I., Bartkevics V., (2015) Macro-elements and trace elements in cereal grains cultivated in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 69, No.4, pp.152-157.

10.  Zute S., Šterna V., Meija L. (2015) Investigations of the State Stende Cereal breeding Institute on the suitability of local varieties of cereals  Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 69, No.4, pp.A1-A4

11.  Zute S., Bleidere M., Timbare R., Zarina L. (2015) Faba bean and narrow -leaved lupin as protein crops in the agro-ecological conditions of Latvia. EUCARPIA international symposium on protein crops, V Meeting AEL, ACTAS AEL 6, pp.185-186

12.  Zariņa L., Piliksere D., Zute S. (2015) Efect of crop managment systems on yield and quality of field pea. EUCARPIA international  symposium on protein crop, Proceedings (ACTAS AEL) Nr. 6, pp 83-84

13.  Zute S., Brunava L., Jansone I., Tamm Y. (2015) Influence of farming sistem, nitrogen rates and meteorological conditions to naked oat in Latvia. The Journal "Agriculture and Forestry", Vol. 61 Issue 1: 15-25, 2015, Podgorica, 15-25 p. ISSN 0554-5579; ISSN 1800-9492,  http://www.agricultforest.ac.me/page.php?id=54

14.  Brunava L., Alsina I., Zute S. (2014) Oat grain yiels variations associated with productivity parametrs amoung cultivars grown in Latvia.  Book of Proceedings 5th Intenational  Sceintific Agricultural Symposium „ AgroSym 2014”, Jahorina, Oktober 23-26, 138 – 144 p.

15.  Sterna V., Zute S., Brunava L., Vicupe Z. (2014) Lipid composition of oat grain grown in Latvia. .  Proccedings of 9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for Consumer Well-being”  FOODBALT 2014, May 8-9, 2014, Jelgava, Latvia, pp 77-80

16.  Brunava L., Alsiņa I., Zute S., Šterna V., Vīcupe Z. (2014) Some chemical, yield and quality properties of domestic oat cultivars.  Proccedings of 9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for Consumer Well-being”  FOODBALT 2014, May 8-9, 2014, Jelgava, Latvia, pp 72-75

17.  Piliksere D., Legzdiņa L., Zariņa L. Zute S. (2014). Environmentally friendly weed management strategies: selection of competitive crop variety. NJF Seminar 471"Recent advances in IWM of perennial and annual weeds, with a special emphasis on the role of crop-weed interactions", Uppsala, Sweden, 27-29 January 2014, NJF Report, Vol 10, No 1, Year 2014, 20-23.

18. Zute S., Bleidere M., Timbare R., Bobere N., Jākobsone I., Paklone M. (2014) Characterization of hulled oat grain physical un biochemical parameters significant for dietary products.  Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 68, No 3/4, pp 20-30pp

19.  Bleidere M., Zute S., Brunava L., Bobere N., Jakobsone I. (2013) Yield and grain Quality of hulless barley in field trials under diferent nitrogen managment conditions.  Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 67, No.3, pp 229-235

20.  Bleidere M., Zute S., Jakobsone I. (2013) Characterisation of physical and biochemical traits of hulless spring barley grain in Latvian breeding program.  Proceedings of the Latvian Academy of Science, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences Vol. 67, No.4/5, pp 399 - 404

21.  Bleidere M., Vīcupe Z., Zute S. (2012) Food grain quality traits in oat under organic and conventional growth conditions. Safe Food. Proceedings of 16th International Eco-Conference. Novi Sad, Serbia, 26.-29.09.2012, pp. 353-360.

22.  Zute S, Berga L. (2012) Variability in alfa – tocopherol content of husked and naked oat genotypes. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 66, No.1/2, pp 26-29

23.  Ruņģis D., Gaile I., Veinberga I., Zute S., Strazdiņa V., Bleidere M, Kronberga A. (2012) Use of DNA markers for cereal line uniformity assessment. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 66, No.1/2, pp 21-25

24.  Zute, S., Belicka, I., Kalmanis, Z. (2012) State Stende Cereal breeding institute: from the origin to the prezent . Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 66, No.1/2, pp 59-70

25.  Zute S., Berga L., Belicka I.(2012) Chemical compositoin of hulless barley genotypes from Latvian breeding program. /Proceedings of the 6th international congress „Flour – Bread ’11’and 8th Croation congress of cereal tehnologists „Brašno- Kruh’11” October 12-14, 2011, Osijek, pp 497 - 504.

26.  Zute S., Berga L., Bleidere M. Chemical compositoin of naked oat genotypes from Latvian breeding program. / Proceedings of the 6th international congress „Flour – Bread ’11’and 8th Croation congress of cereal tehnologists „Brašno- Kruh’11” October 12-14, 2011, Osijek, pp 489 – 496

27. Zute S., Berga L., Vīcupe Z. (2012) Variability in endosperm β-glucan content of husked and naked oat genotypes/  Acta Biological University Daugavpilensis 11 (2), 2011, 192-200.pp.

28.  Zute S., Vicupe Z., Gruntina M. (2010) Factors influencing oat grain yield and quality under growing conditions of West Latvia, Agronomy Resaerch  Nr. 8 (Special Issue III), pp 749-754 

29.  Zute, S., Gruntiņa, M.  (2008.) Breeding of oat varieties in Latvia for food industry. Proceeding of the 18th EUCARPIA General Congress„Modern variety breeding for present and future, needs.”, 9-12 September , Valencia, Spain, pp. 662-666.

30.  Zute, S., Gruntiņa, M., Maļecka, S. (2008.) Possibilities to grow oats for food in Latvia  /  Latvian Journal of Agronomy,  No. 11, LLU, pp 178-184

31.  Zute, S., Gruntiņa, M., Maļecka, S. (2008.) Results from evaluation of oat variety ‘Stendes Darta’ / Latvian Journal of Agronomy, No. 11, LLU, pp 184-191

32.  Rakcejeva T. , Skudra L., Zute S., Gramatina I., Kazanova  V. Evaluation of nutritive value of wheat bread with biologically activated hull-less oat grain additive  4th International Congress Flour-Bread’07 and 6th Croation Congress of Cereal Technologists, Croatia, Opatia, Oktober 24-27, 2007, pp. 62-70.

33.  T.Rakcejeva, R.Goloburga, S.Zute, L.Dukaļska G.Cepurnieks, V.Kazanova Changes of fatty acid composition in hull-less oat grain during biological activation. 2nd Baltic Conference on Food Science and Tehnology FOODBALT-2007, Kunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 2007  (Chemine Technology, Nr.4 (46) pp. 61-69

34.  S.Zute, V.Strazdina, M.Bleidere (2005) Results of cereal varieties breeding at the State Stende Plant Breeding Station in 2004, Plant Breeding and seed science, IX, Jogeva Plant Breeding Institute, pp. 97-98.

 

Populārzinātniskās publikācijas

1.     Treikale O., Brauna E, Zute S. (2016) Pupu slimības// Saimnieks Nr.2 (140), 50-52 lpp.

2.     Jansone I., Zute S. Treikale O. (2016) Pākšaugi bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Zinātniski praktiskā konferences „ Līdzsvarota lauksaimniecība 2016”, Raksti , 25.-26.. 02. 2016. LLU Jelgava, Latvija, 35-39.lpp.

3.     Zute S. Treikale O (2016.) Lauku pupas Stendē // Agrotops, Nr. 2 (222), 27-29..lpp

4.     Zute S. (2015) Drošība un korektums sēklu tirgū //Agrotops, Nr.2 (210), 30.-34. Lpp.

5.     Zute S. Lupīna – lauku pupu alternatīva // Agrotops, Nr. 1 (209), 2015., 31-33..lpp

6.     Zute S., Vīcupe Z. Vējauzu ietekme uz vasarāju labību produktivitāti. Zinātniski praktiskā konferences „ Līdzsvarota lauksaimniecība 2015”, Raksti , 19-21. 02. 2015. LLU Jelgava, Latvija, 197-199 lpp.

7.     Zute S. (2014) Lauku pupas  - izaicinājumi un iespējas lopbarības ražotājiem. Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 2014, LLKC, Ozolnieki, 58-60 lpp. 

8.     Mellere D., Zute S. (2014) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitātes lauku pupu sējumos. .Demonstrējumi augkopībā un lopkopībā 2014, LLKC, Ozolnieki, 61.-64. lpp. 

9.     Zute S. Vējauzas nopietns drauds mūsu laukiem // Agrotops, Nr. 7 (203), 2014., 25-.27..lpp

10.  Zute S. (2014.) Pākšaugi  - izaicinājumi un iespējas proteīnbagātas lopbarības ražotājiem. Zemnieku Saeimas izdevumā Nr.2, 17-18 lpp.

11.  Zute S. 2014. Vējauzas – otra populārākā nezāle mūsu laukos 2013. Gadā. Zmenieku saeimas izdevums Nr. 1, 25.-26. Lpp. .

12.  Zute S. Pākšaugi kā proteīna avots // Agrotops, Nr. 2 (198), 2014., 32-34.lpp

13.  Zute S. Pākšaugu šķirņu salīdzinājums Stendē //Agrotops, Nr.1.(197), 2014., 36 – 39. lpp.

14.  Zute S. Sēklu piedāvājums un pieprasījums // Agrotops, Nr.12., 2013., 22.-25. lpp.

15.  Zute, S. Kā audzēšanas apstākļi ietekmē vasarāju labību ražību un diētisko vērtību? // Saimnieks, Nr.9., 2012., 44. - 46..lpp.

16.  Vicupe Z., Zute S. Kas ir vērtīga auzu šķirne? // Agrotops, Nr.3., 2012., 20-22.lpp.

17.  Zute S. Maize, kas aizsargā no vēža un stiprina imunitāti // Agrotops, Nr.12., 2011., 22.-24. lpp.

18.  Zute S. Kas slēpjas katrā šķirnē...// Saimnieks, Nr.12, 2011., 36.-37. lpp.

19.  Zute S. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2011 gadā/ / Ražas svētki Vecaucē -2011, MPS Vecauce – 90, Vecauce, 90. lpp

20.  Zute S. Aicinām brīvprātīgi deklarēt savus sējumus //Agrotops, Nr. 8, 2011., 34.-35.lpp.

21.  Berga L, Zute S., Kas graudos vērtīgākais?// Agrotops, Nr.8., 2011., 30.-31.lpp.

22.  Zute S. Kuras auzu šķirnes izvēlēties šim pavasarim? // Agrotops, Nr.4., 2011., 32-34 lpp.

23.  Zute S. Lēta sēkla var pievilt //Agrotops, Nr.3., 2011., 18-21 lpp.

24.  Zute S. Kas jāzina par auzām// Saimnieks, Nr.3., 2011., 36-38 lpp., Nr.4., 2011., 38.lpp.

25.  Zute S Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2010. gadā / Ražās svētki „Vecauce 2010”, LLU LF, Vecauce, 95.lpp.

26.  Zute S., Vīcupe Z. Auzas pārtikai – kuru šķirni izvēlēties? //Saimnieks Nr.10 oktobris/2010., 30.-33.lpp

27.  Zute S., Maļecka S. Audzēšanas paņēmieni auzu graudu kvalitātei // Agrotops, Nr.9., 2010., 18-20 lpp.

28.  Zute S., Maļecka S. (2010)  Jauno ražu gaidot //Saimnieks, Nr.6 jūlijs/2010., 34.-36. lpp.

29.  Zute S., Maļecka S. (2010) Pieredze zaļmēslojuma izmantošanā//Saimnieks, Nr.6 jūlijs/2010., 40.-42. lpp.

30.  Zute S., Belicka I., Mucenieks J. (2010) Graudi apkurei – risinājums graudkopības saimniecībām,// Saimnieks, Nr.1, 2010., 44-45.lpp.

31.  Zute, S.   (2009.) Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2009. gadā / Ražas svētki Vecaucē -2009, Latvijas Lauksaimniecības universitātei – 70, Vecauce, 76. lpp

32.  Zute S. Baltijas valstu sēklu audzētāju asociāciju tikšanās 6. Maijā Rīgā, //Saimnieks, Jūnijs 2009., 44.lpp.

33.  Zute S. Auzas  - kā izaudzēt un kur likt ? // Agrotops,, Nr. 6., 2009., 26-27.lpp. , Nr.5 , 2009., 26.-27.lpp.

34.  Zute S. Pelēkais Latvija sēklkopības bizness// Agrotops, Nr.6.,2009., 30.-31. lpp., Nr.5., 2009., 34.-35. lpp.

35.  Zute S. Auzas Latvijas saimniecībās 2007.-2008. Gadā// Saimnieks, Nr. 4, 2009., 44.lpp. Nr 3. 2009., 40-42.lpp.

36.  Zute S., Ziemas kviešu kvalitātes vērtējums//Agrotops, Nr. 1, 2009., 26.-28.lpp.

37.  Zute S., Katram patērētājam savu šķirni, katrai saimniecībai savu šķirni// Saimnieks, Nr.1, 2009., 40-42.lpp., Nr.2., 2009., 47.-49.lpp.

38.  Zute S. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta šķirņu piedāvājums,// Saimnieks, Nr.1, 2009., 38.lpp.

39.  Zute, S.  Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2008. gadā / Ražas svētki Vecaucē -2008, Lauksaimniecības izglītībai – 145 gadi, Vecauce, 2008., 36..lpp.

40.  Zute S. Graudu kvalitāte un bizness: vai vienos svaru kausos?// Agrotops, Nr.8., 2008., 36-38 lpp.

41.  Zute..S. Kvieši un rudzi rentablākie? Graudu raža un kvalitāte 2007. gadā // Agrotops, Nr.7., 2008., 29.-31. lpp.

42.  Zute, S., Gruntiņa M. (2008.) Auzu šķirņu salīdzināšanas rezultāti Stendē, 2007. gadā/ Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pētījumu rezultāti  2007, Dižstende, 10.-11. lpp.

43.  Zute, S. Strazdiņa V., Belicka I. Graudaugi – alternatīvai izmantošanai / Ražas svētki Vecaucē -2007, Mēs  - Latvijas laukiem, Vecauce, 2007., 33. lpp.

44.  Zute, S.  Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta devums 2007. gadā / Ražas svētki Vecaucē -2007, Mēs  - Latvijas laukiem, Vecauce, 2007., 19.lpp.

45.  Zute.S Pa vērtīgai idejai no lauku dienām Stendē // Saimnieks, Nr.9., 2007., 36.-38.lpp

46.  Zute.S., I.Belicka,I., Mucenieks J. Vai esam gatavi alternatīvai graudu izmantošanai? // Agrotops, Nr.7., 2007., 26.-28.lpp.

47. Zute S., Gruntiņa M. Auzu šķirņu izvērtēšanas rezultāti 2006. gadā Stendē, Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2006., Ozolnieki, 2007., 30-32 lpp

48.  Zute S. Katram reģionam sava auzu šķirne // Agrotops, Nr.4., 2007., 20.-22.lpp.

49.  Zute,  S. Par auzu audzēšanas un izmantošanas iespējām Latvijā // Agrotops, Nr.3., 2007., 27.28.lpp

50.  Zute, S.  Aktualitātes un jaunumi Stendē 2006. gadā / Ražas svētki Vecaucē -2006, Jaunie zinātnieki lauksaimniecības attīstībai, Vecauce, 2006., 18.lpp.

51.  M.Bleidere, S.Zute Graudaugu ģenētisko resursu izpēte un izmantošana Valsts Stendes GSI – Ražas svētki Vecaucē -2006, Jaunie zinātnieki lauksaimniecības attīstībai, Vecauce, 2006., 29.lpp.

52. Zute S., Gruntiņa M. Auzu šķirņu salīdzinājums Stendē 2004. un 2005. gadā, Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2005., Ozolnieki, 2006., 3.3-35. lpp.

53. Zute, S., Graudkopības nozares virzība// Saimnieks Nr.6., 2006.- 46-50lpp.

54.  Zute S., Maļecka S. Zaļmēslojuma nozīme kultūraugu mēslošanā// Agrotops Nr.2., 2006.- 23.-26.lpp;foto;tab.

55.  Zute S., Strazdiņa V., Bleidere M., Maļecka S. (2005) 2005. gada aktualitātes Valsts Stendes selekcijas stacijā, Ražas svētki Vecaucē – 2005, LLU, Vecauce, 37. lpp.

56.  Belicka I., Zute S., Bleidere M. (2005) Videi draudzīga pārtikas ražošanas sistēmas: prasības augu selekcijai un sēklu ražošanai, Ražas svētki Vecaucē – 2005, LLU, Vecauce, 23. lpp.

57.  S.Zute (2005) Katrs audzētājs var izvēlēties visatbilstošāko auzu šķirni // Saimnieks – Ražība, Nr.2.,  9.-11.lpp.

58.  S.Zute (2005)Vai visu zinām par auzām? Saimnieks - Ražība, Nr.1, 19-22.lpp.