Pārlekt uz galveno saturu

Inga Jansone

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr. agr.
Amats
Vadošā pētniece
Tālrunis
+371 26360266

E-pasts: inga.jansone[at]arei.lv

Darbības virzieni

Agrotehniskie pētījumi, pētījumi bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā

Dalība projektos

ESF līdzfinansēts projekts, Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/032 „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”, Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. Sanita Zute, sadarbības partneris LU Ķīmijas fakultāte, (2013. - 2015.)

ES 7 ietvara CORE ORGANIC 2 atbalstīts projekts  AUGKOPĪBAS  SISTĒMAS IEVIEŠANA DĀRZEŅU AUDZĒŠANĀ, UZLABOJOT AUGSNES BIOLOĢISKO RESURSU IZMANTOŠANU UN AIZSARDZĪBU, IZMANTOJOT SEDZĒJAUGUS (AGRO-ECOLOGICAL SERVICE CROPS (ASC)), SOILVEG Projekta zinātniska vadītāja Dr. agr. L. Lepse (2015 -2017)

ZM finansēts projekts Pākšaugi - alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos. Projekta zinātniskā vadītāja Dr. agr. Sanita Zute

Publikācijas

Sterna V, Bleidere M., Jansone I., Zute S. 2018, Evaluation of local pulses nutrition value and potential for pigs feed.Proceedings of International Conference on Nutritional Biochemistry. 25.

Zute S., Šterna V., Jansone I., Zariņa L., Bleidere M. Dažādu pākšaugu audzēšanas potenciāls vietējā proteīna ražošanai. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava, 2018. - Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 76.-77.lpp. - ISBN 9789984483016

Jansone I. 2018. Vai ziemāju labības piemērotas apkurei. AgroTops, janvaris, 22.-24. lpp.


Jansone I., Gaile Z. (2015) Heat of winter cereal crops, Research for Rural Development 2015, 40-45 pp

Tamm Y., Jansone I., Zute S., Jākobsone I. (2015)Genetic andenvironmental variation of barely characteristics and the potential of local origin genotypes for food production, Proceedings of the Latvian Academy of Sciences B vol 69, 4, 163 - 170 pp

Jakobsone I., Kantane I., Zute S., Jansone I., Bartkevičs V. (2015) Macro-elements and trace elements in cereals grain cultived in Latvia, Proceedings of the Latvian Academy of Sciences B, Nr. 69, 4 , 152 - 158 pp

Šteinberga V., Mutere O.,Dubova L.,Alsiņa I., Jansone I (2014) Augsnes mikroorganismu aktivitāte dažādās augmaiņas sistēmāsZinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 54. - 58. lpp.

Zute S.,Brunava L., Jansone I., Tamm Y. (2015) Influence of farming sistem, nitrogen rates and meteorological conditions to naked oat in Latvia, Agriculture and Forestry vol. 61, issue 1

Jansone I., Gaile Z. (2013)Production of bioethanol from starch based Agriculture raw material , Research for Rural Development 2013 Jelgava 35.  - 42. lpp.

Янсоне И., Гайле З. (2012) Озимые в производстве биоэтанола  Земледелие, растениеводство, селекция: настоящее и будущее Национальная академя наук Беларуси  г. Жодино с. 321-324

Jansone I., Gaile Z. (2012) Impact of harvest timing and cultivar on biogas outcome from winter wheat silage Research for Rural Development 2012, Jelgava pp 18-23

 Jansone I., Gaile Z. (2012) Cereal grains as alternative fuel in Latvia Renewable energy and energy efficiency, Latvia University of Agriculture 2012, Jelgava, Latvia pp 33 - 38 .

Šteinberga V., Muter O., Jansone I., Alsiņa I., Dubova L. (2012) The  effect  of  buckwheat  and  potato as  forecrops  on  soil  microbial  properties  in  crop  rotation. Proceedings  of  the  latvian  academy  of  scieences Section B, Vol. 66, No. 4/5, pp.20-30

Jansone I., Gaile Z. (2012) Ziemāju salmu izmantošana apkurei, Zinātniski praktiska konference "ZINĀTNE LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS NĀKOTNEI: PĀRTIKA, LOPBARĪBA, ŠĶIEDRA UN ENERĢIJA", Jelgava,149-153 lpp

Jansone I., Gaile Z. (2011). Production of bio-ethanol from winter cereals. Research for Rural Development-2011, Jelgava, LLU, pp. 29-34

Jansone I., Malecka S., Miglane V. (2010) Suitability of winter triticale varieties for bioethanol production in Latvia. Agronomy Research. Vol. 8,  573-582 pp