Pārlekt uz galveno saturu

Ligita Melece

Struktūrvienības
Juridiski administratīvā nodaļa
Grāds
Dr.oec.
Amats
Kvalitātes un vides aizsardzības daļas vadītāja/ vadošā pētniece

E-pasts: ligita.melece[at]arei.lv

Kvalitātes un vides aizsardzības daļa

Dalība projektos

Horizon 2020 projekts Nr. 818496 “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People – PoliRural” (“Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem - PoliRural”)Projekta vadītāja AREI: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2019.-2022. gads

Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)", Projekta vadītāja AREI: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2018.-2021. gads

Eiropas Savienības Horizon 2020 programmas projekts "CORE Organic Cofund”. Nacionālais partneris: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2016.-2021. gads.

Lauksaimniecībā izmantojamais zinātnes projekts “Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums”. Projekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2016.-2017. gads.

Eiropas Savienības 7. ietvara programmas ERA-NET projekts „CORE Organic Plus”. Nacionālais partneris: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2014.-2018. gads.

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 1. projekts „Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā”. Apakšprojekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2014.-2017. gads.

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” 2. projekts „Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija”. Apakšprojekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2014.-2017. gads.

LZP FLP projekts „Bioenerģijas nozares attīstības ietekmes novērtējums Latvijā”. Projekta vadītāja: Asoc. prof., Dr.oec. Ligita Melece, AREI Ekonomikas PC, 2013.-2016. gads

Publikācijas

Melece, L., Brizga, J., Ernsteins, R. Municipal waste management issues. 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 1245.-1252.lpp. <ind. Scopus> - <ind. Crossref> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Melece, L., Shena, I. Farm size and farming method’s impact on ecosystem services: Latvia’s case. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Albena, Bulgaria, 2 - 8 July, 2018 / Bulgarian Academy of Sciences. - Sofia, 2018. - Vol. 18 : Ecology, economics, education and legislation; Issue 5.1 : Ecology and environmental protection, 393.-400.lpp. <ind. Scopus> - <ind. Crossref> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. Proquest>

Melece, L., Shena, I. Valuation Of public goods and ecosystem services provided by agriculture. 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 1228.-1235.lpp. <ind. Scopus> - <ind. Crossref> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Priekulis, J., Aboltins, A., Laurs, A., Melece, L. Farm manure amount calculation using statistical data in Latvia. Agronomy Research. - Vol. 16(4) (2018), 1830.-1836.lpp. <ind. Scopus> - <ind. Web of Science BIOSIS Citation Index> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Priekulis, J., Melece, L. Ammonia emissions reduction possibilities from dairy farms. 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 52.-56.lpp. <ind. Scopus> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. Crossref>

Melece L. Challenges to crop breeding and production to tackle climate change.  Environmental and Experimental Biology. - Vol. 16(3) : Abstract of the 7th Baltic Genetics Congress; (2018). P. 229(45). - ISSN 1691–8088

Melece, L.; Shena, I. 2018. Organic farming development in Latvia: prospectives and limitations. FiBL - Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL / Research Institute of Organic Agriculture, Dynamic Developments in Organic Research - Strengthening partnerships across Europe and beyond. Book of Abstracts. 32

Zute S., Melece L., Aboltins A. Performance of faba bean (Vicia faba) varieties in Latvia.  Environmental and Experimental Biology. - Vol. 16(3) : Abstract of the 7th Baltic Genetics Congress; (2018). P. 282(98). - ISSN 1691–8088

Melece, L. Ilgtspējīgas lauku attīstības ekonomiskie, vides un sociālie aspekti. Inovatīvi risinājumi ilgtspējīgai lauku attīstībai. Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide; Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 60-81 lpp., 184-209. lpp. (zinātniskā monogrāfija)