Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā

Projekta līmenis
Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai
Projekta īstenošanas laiks
01.05.2018.-31.03.2023.
Projekta vadītājs
Projekta mērķis
Izpētīt un izstrādāt energoefektīvas un ekonomiski pamatotas sapropeļa ieguves (dehidratēšanas) tehnoloģijas Latvijas apstākļos un izvērtēt sapropeļa kā bioloģiski aktīvas piedevas un augsnes mēslošanas līdzekļa izmantošanas piemērotību lauksaimniecības nozarēs.
Finansēšanas avots
ELFLA

Apakšmērķi:

 1. Sapropeļa dehidratācijas metodes izstrāde; 
 2. Sapropeļa kā bioloģiskā mēslojuma un augsnes substrātu produktu izpēte; 
 3. Bioloģiski aktīvas sapropeļa lopbarības piedevas izpēte lopkopībā.

Projekta sadarbības partneri:

 • Vadošais partneri – Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
 • Agroresursu un ekonomikas institūts Priekuļu pētniecības centrs 
 • SIA “Ainava GG”
 • SIA “Ogres piens”
 • SIA “Dagdas Aita”
 • SIA Stādu audzētava “Dimzas”
 • Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
 • Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
 • Stādu audzētāju biedrība

Projekta Nr. 18-00-A01612-000010.  

e

Publicēts: 07/06/2018