Pārlekt uz galveno saturu

Turpinās pētījumi par sapropeļa pielietošanu mēslojumam bioloģiskajā lauksaimniecībā

Attēla autors: No AREI arhīva

ELFLA, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība“ 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros turpinās projekta “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā” Nr. 18-00-A01612-000010 3. aktivitātes “Sapropeļa pielietošana mēslojumam atklātajās platībās bioloģiskājā lauksaimniecībā” lauka izmēģinājumu īstenošana. 
Priekuļu pētniecības centrā šogad aizrit otrais pētījumu gads par sapropeļa pielietošanu mēslojumam bioloģiskajos laukos. Rudenī, tajos lauciņos, kuros iepriekšējā gadā tika veikti pētījumi ar lauka pupām, tika iesēti rudzi ‘Kaupo’, bet maijā, lauciņos, kuros iepriekšējā gadā sapropeļa mēslojums tika pārbaudīts kartupeļu stādījumā, iesētas lauku pupas ‘Boxer’. Savukārt kartupeļi ‘Imanta’ tika stādīti laukā, kurā sapropeļa mēslojums tika iestrādāts tekošajā gadā, īsi pirms stādīšanas. Šobrīd tiek veikti sējumu kopšanas darbi un tiek fiksēti pārbaudīto sugu attīstības etapi.

logo

 

Pievienots 02/06/2021