Pārlekt uz galveno saturu

Sapropeļa pielietošana demonstrējums Lauka dienā Priekuļu pētniecības centrā

Attēla autors: No AREI arhīva

2020. gada 3. jūlijā Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā (PPC) norisinājās ikgadējā Lauku diena. Šī gada lauku dienas galvenais akcents – “Bioloģiskā daudzveidība – ilgtspējīgas lauksaimniecības pamats!” Programmas ietvaros tika demonstrēti projekta “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā” (Nr. 18-00-A01612-000010) 3. aktivitātes “Sapropeļa pielietošana mēslojumam atklātajās platībās bioloģiskajā lauksaimniecībā” lauka izmēģinājumi PPC bioloģiskajā augu sekā. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība“ 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai“ ietvaros. 
Pētījuma mērķis ir noskaidrot sapropeļa efektivitāti augsnes auglības uzlabošanā un laukaugu (ziemas rudzu, kartupeļu un pupu) ražas veidošanās procesā ar bioloģiskām metodēm apsaimniekotos laukos. Lauka dienā interesentiem par projekta lauku izmēģinājumu pirmajiem rezultāti stāstīja AREI Laukaugu un selekcijas un agroekoloģijas nodaļas (LSAN) vadošās pētnieces Dr.agr. Līvija Zariņa un Dr.oec. Sallija Ceriņa. Projekta 3.aktivitātes realizācijā piedalās arī LSAN darbinieki: Dr.geol., MSc.math. L.Zariņa, Mg.geogr. D.Piliksere., Mg.agr. A.Vaivode, zemkopības laborante M.Tomase.
 

PALDIES visiem interesentiem, kuri apmeklēja Lauku dienu Priekuļos.

 

sa

Pievienots 09/07/2020