Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas

Projekta līmenis
Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai
Projekta īstenošanas laiks
24.01.2020.-06.01.2023.
Projekta vadītājs
Projekta partneri
Vadošais partneris - Agroresursu un ekonomikas institūts Priekuļu pētniecības centrs; SIA “Eko lauki”, SIA “Mistrs”
Projekta mērķis
Izpētīt inovatīvas nezāļu ierobežošanas metodes efektivitāti Latvijas apstākļos un izstrādāt efektīvu nezāļu ierobežošanas tehnoloģiju labību un pākšaugu (zirņu/lauka pupu) sējumos. Noskaidrot jaunās tehnoloģijas priekšrocības un trūkumus, izvērtēt tās ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus.
Finansēšanas avots
ELFLA
Projekta koordinators

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē": http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

dd

Publicēts: 19/02/2020