Pārlekt uz galveno saturu

AREI lauku dienā Lejasciemā

Attēla autors: No AREI arhīva

8. jūlijā AREI, sadarbībā ar SIA “Mistrs”,  ELFLA projekta “Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas’’ ietvaros rīkoja lauka dienu Lejasciema pagastā. Dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķi un saimnieka J.Šteinberga laukos ierīkotā lauku izmēģinājuma metodiku un praktiskās ierīkošanas aspektiem. Pētījums tiek veikts saimniecības divos laukos- auzu un pākšaugu mistra sējumā. Saskaņā ar metodiku pētījumā iekļautie kultūraugi tika iesēti divos dažādos rindstarpu attālumos (15 cm un 30 cm), lai pārbaudītu inovatīvu nezāļu ierobežošanas metodi, ar speciālu aprīkojumu rušinot platā sējuma rindstarpas. 

Programmas (šeit) gaitā projekta zinātniskā vadītāja, AREI vadošā pētniece agrotehnoloģijās L.Zariņa akcentēja pesticīdu  lietošanas samazināšanas virziena nepieciešamību lokālā un starptautiskā mērogā, projekta koordinators, AREI Priekuļu struktūrvienības tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājs Mg.sc.ing.A.Lozbergs klātesošajiem skaidroja jaunā paņēmiena tehniskos risinājumus. Savukārt, saimnieks J.Šteinbergs, kuram ir liela praktiskā pieredze darbā ar lauksaimniecības tehniku, dalījās pieredzē pārbaudot inovatīvās tehnoloģijas ieviešanu praktiskajā darbībā.   
Inovatīvās tehnoloģijas izpēte paralēli notiek arī SIA “Eko lauki” un AREI Priekuļu PC laukos.
Paldies visiem, kuri aktīvi piedalījās, jo īpaši LLKC Madonas biroja augkopības konsultantei  I.Šteinbergai  un LLKC Gulbenes biroja Lauku attīstības konsultantei A.Rozenbergai.

hj

Pievienots 13/07/2020