Pārlekt uz galveno saturu

Lauka dienā par graudaugu audzēšanu stāstām arī par projektu

Attēla autors: No AREI arhīva

Akcentējot problēmas sējumu nezāļainības ierobežošanā, 8. jūlija lauka dienā par graudaugu audzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā AREI vadošā pētniece Līvija Zariņa dalījās pieredzē  inovatīvu risinājumu pielietošanā, kas gūta īstenojot ELFLA projektu Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas”. Pasākuma organizētāja,  LLKC Augkopības konsultante A. Brosova un z.s. Vidus Stukules saimnieks P.Skuķis, klātesošos vispirms iepazīstināja ar saimniecībā ierīkotā LLKC demonstrējuma “Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos”  mērķi, gaitu un norisi četru gadu periodā.  Pēc tam sekoja L. Zariņas prezentācija,  R.Grāpja (KS "Jurgensburg Agro") atziņas par pieredzes apmaiņas braucienu uz Zviedrijas bioloģiskajām saimniecībām un pasākuma apmeklētāju kopīgas diskusijas pie demonstrējuma lauka.

Lauka diena notika gleznainajā Liezeres pagastā, kas raksturojas ar nevienmērīgiem lauka apstākļiem un lielu nezāļu sugu daudzveidību tajos. Diskusiju gaitā radās kopīgs viedoklis- inovatīvās nezāļu ierobežošanas metodes pielietošana šajā laukā, un tam līdzīgos, nebūs efektīvs risinājums problēmnezāļu ierobežošanā. 

 

 

 

Pievienots 11/07/2022