Pārlekt uz galveno saturu

Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas (ELPAs) izveide

Projekta līmenis
ES līdzfinansētie projekti
Projekta tips
Sadarbības projekts
Projekta īstenošanas laiks
01.01.2019.-30.06.2023.
Projekta vadītājs

LLKC Ekonomikas nodaļas projektu vadītāja Liene Dabiņa, liene.dabina[at]llkc.lv 

Projekta mērķis
Izveidot elektroniskajā vidē pieejamu universālu lauku saimniecību pārvaldības sistēmu, ar kuras palīdzību lauku saimniecību vadītāji, izmantojot saimniecības datus, regulāri varētu izvērtēt saimnieciskās darbības rādītājus, plānot ražošanas norisi, modelēt attīstības scenārijus, sekot līdzi finanšu prognozēm un pieņemt uz attīstību vērstus lēmumus, kā arī veikt elektronisku dokumentu apriti ar citām institūcijām.
Finansēšanas avots
Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem ar atbalsta intensitāti 90%. Projekta kopējais finansējums: 449 700.00 EUR. AREI ieguldījums projektā 9%.

Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/lauku_saimniecibu_parvaldibas_sistema 

Projekta partneri: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija", Biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS”, “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”, “Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Agroresursu un ekonomikas institūts, Jelgavas novada Drošprātes zemnieku saimniecība "GAIDAS”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lekstes upenes”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Milkosa”, Tukuma rajona Irlavas pagasta zemnieku saimniecība “LEJAS RIEPJI”, Mētrienas pagasta zemnieku saimniecība "PRIEŽUKALNS”, Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība "IMANTAS", Murmastienes pagasta I.Grudula zemnieku saimniecība "KRŪKĻI".

Plašākai informācijai par AREI līdzdalību projekta īstenošanā drīkst sazināties ar Ekonomikas nodaļas pētniekiem Andri Miglavu (andris.miglavs[at]arei.lv) un/vai Albertu Auziņu (alberts.auzins[at]arei.lv) 

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: 
1. Noskaidrots lauksaimnieku viedoklis un vēlmes attiecībā uz saimniecības pārvaldības procesa efektīvu veikšanu. 
2. Izmantojot izstrādātās metodikas, izveidoti tehnoloģiskie modeļi un pārvaldības, integrācijas moduļi, kas pārveidoti algoritmos. Programmēta saimniecību pārvaldības sistēma, kas ir lauksaimniekiem intuitīvi lietojama.
 

naps

 

Publicēts: 08/03/2019