Pārlekt uz galveno saturu

2013. -2015. gada publikācijas, 2. daļa

Nr.p.k. Zinātniskā raksta bibliogrāfiskais apraksts vai intelektuālā īpašuma nosaukums Autora(-u) vārds, uzvārds Zinātnes apakšnozare Zinātniskais raksts Datubāze, kurā ir pieejams zinātniskais raksts Intelektuālais īpašums
2015
1 Bleidere, M., Grunte, I. Kailgraudu vasaras miežu šķirnes 'Kornelija' saimnieciskais un graudu bioķīmiskais raksturojums. (2015) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība 2015" 19. – 21.02.2015., LLU, LLU, Jelgava, lpp. 192.-195. Bleidere, M., Grunte, I.  4.1. 1 http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=LV2015000343  
2 Bratka, V., Prauliņš, A. Value added as a measure of production efficiency of farms in Latvia in the EU context. (2015) Vadyba, 2015, Nr. 2(27), pp. 41-50. Bratka, V., Prauliņš, A.   1 EBSCO, Index Copernicus  
3 Jansone, I., Gaile, Z. Heat of winter cereal crops. (2015) Research for Rural Development 2015, No.1, 40-45.   Jansone, I. 4.1. 1 http://www2.llu.lv/research_conf/Proceedings/21st_volume1.pdf  
4 Jansone, Z., Vīcupe, Z. Vējauzu (Avena fatua L.) sēklu dīgtspēja laboratorijas apstākļos (2015) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība 2015" 19. – 21.02.2015., LLU, LLU, Jelgava, lpp. 200.-203. Jansone, Z., Vīcupe, Z. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2015/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba2015.pdf  
5 Konošonoka, I.H., Venta, N., Vaivode, A., Piliksere, D., Legzdiņa, L., Kronberga, A. 2015. Mikotoksīna DON koncentrācijas salīdzinājums vasaras miežu un ziemas tritikāles graudos. (2015) LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 91-95. Konošonoka I.H., Venta N., Vaivode A., Piliksere D., Legzdiņa L., Kronberga, A.  4.1. 1 CAB abstracts  
6 Legzdiņa, L., Bleidere, M, Tamm, Ü., Ločmele, I. Yield stability and resistance to seed borne diseases of various spring barley genotypes under Baltic climatic conditions. (2015)  In: COBRA Coordinating organic plant breeding activities – for diversity. Program and abstracts for the COBRA final conference, 24th and 25th November 2015 at Vingsted hotel & conferencecentre, Denmark, 23-24. Legzdiņa L., Bleidere M, Ločmele I. 4.1. 1 www.orgprints.org  
7 Legzdiņa, L., Mežaka, I., Ločmele, I., Venta, N., Rostoks, N.  Testing for resistance to seed borne diseases in various spring barley genotypes. (2015) In: COBRA Coordinating organic plant breeding activities – for diversity. Program and abstracts for the COBRA final conference, 24th and 25th November 2015 at Vingsted hotel & conferencecentre, Denmark, 21-22. Legzdiņa L., Mežaka I., Ločmele I., Venta N. 4.1. 1 www.orgprints.org  
8 Ločmele, I., Piliksere, D., Venta, N., Legzdiņa, L.  Vasaras miežu maisījumu raža, inficēšanās ar lapu slimībām un konkurētspēja ar nezālēm. (2015) LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 195-197. Ločmele I., Piliksere, D., Venta N., Legzdiņa, L.   4.1. 1 CAB abstracts  
9 Maļecka, S., Damškalne, M. Nezāļu sugu izplatība graudaugu sējumos Kurzemē. (2015) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība 2015" 19.–21.02.2015., LLU, LLU, Jelgava, lpp. 111.-117.   Maļecka, S., Damškalne, M.  4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2015/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba2015.pdf  
10 Melece, L. Eco-Innovation and Its Development in Baltic States. (2015) Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 37, No 3, pp. 415-424. Melece, L.   1 ERIH+; EBSCO; Ulrich’s  
11 Melece, L., Krievina, A. Growth of Food Sector’s Productivity Through Innovations. (2015) Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 37. No. 2, pp. 252–263. Melece, L.Krievina, A.   1 ERIH+; EBSCO; Ulrich’s  
12 Vigule, Z., Grantiņa-Ieviņa, L., Skrabule, I., Treikale, O.  Fungal community composition on different potato cultivars during storage. (2015) Integrated Protection of Stored Products, IOBC-WPRS Bulletin Vol.111, 285-292. Skrabule I. 4.1 1 http://agris.fao.org/  
13 Treikale, O., Vigule, Z., Javoiša, B., Grantiņa- Ieviņa, L., Skrabule, I.  Patogēnā mikroflora kartupeļu uzglabāšanas periodā. (2015) LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 126-131. Skrabule I 4.1. 1 CAB abstracts  
14 Skrabule, I., Vaivode, A., Piliksere, D., Liniņa, A., Mūrniece, I., Krūma, Z. . Evaluation of traits stability for selection purposes in potato breeding programme. (2015) Nordic view to sustainable rural development, Proceedings of thr 25yh NJF congress, 154-155. Skrabule I., Vaivode A., Piliksere D. 4.1. 1 www.cabdirect.org/  
15 Sterna, V., Zute, S., Brunava L. Oat grain compisition and its nutrition benefice. (2015) In: Sustainability of Well-Being International Forum 2015: Food for Sustainability and not just food, Florence SWIF2015, Agriculture and Agricultural Science Procedia 8 ( 2016 ), 252 – 256.  Sterna, V., Zute, S., Brunava L. 4.1., 2.11. 1 http://ac.els-cdn.com/S2210784316301000/1-s2.0-S2210784316301000-main.pdf?_tid=76a20368-e464-11e5-b0db-00000aab0f26&acdnat=1457355764_5ce6ab1dfc812b066c2d8f582f651854  
16 Sterna, V., Zute, S., Jansone, I., Brunava, L., Kantane, I. Functional properties of oat grains. (2015) World Academy of Science, International Science, 2856-2859.  Sterna, V., Zute, S., Jansone, I., Brunava, L. 4.1., 2.11. 1 http://waset.org/publications/10002148/oat-grain-functional-ingredient-characterization  
17 Strazdiņa, V., Fetere V. Kviešu šķirņu ziemcietība, graudu raža un kvalitāte. (2015) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība 2015" 19.–21.02.2015., LLU, LLU, Jelgava, lpp. 95.-100. Strazdiņa, V., Fetere V. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2015/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba2015.pdf  
18 Vilmane, L., Straumite, E. Analysis of protein and dietary fiber content in gluten-free flour. (2015) In: EPISTEME Czasopismo Naukowo - Kulturalne, Vol. 26, No. III, ebook 121-128.  Vilmane, L. 2.11. 1 ebook  
19 Zariņa, L.  Dažādu vermikomposta veidu efektivitāte kartupeļu stādījumos. (2015) LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava,   211-212.       . Zariņa L. 4.1. 1 CAB abstracts  
20 Zariņa, L., Kukainis, O..Audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz pākšaugu ražu.  (2015) LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava ,214.-215. Zariņa L. 4.1. 1 CAB abstracts  
21 Zariņa, L.Piliksere, D. Audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz pākšaugu ražu. (2015)LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava,   212.-213. Zariņa L., Pilkseres D. 4.1. 1 CAB abstracts  
22 Zarina, L., Piliksere, D., Zute, S. Effect of crop maanagement systems on yield and quality of field pea. (2015) Proceedings of EUCARPIA international symposium on protein crop, V meeting AEL, ACTAS AEL, No. 6, 83-84.  Zute, S. 4.1. 1 https://drive.google.com/file/d/0B7qFBy8Fr2u0Ql9GUWd5NlhVWVk/view?pref=2&pli=1  
23 Zute, S., Šterna, V., Meija, L. Investigation of the State Stende Cereal Breeding Institute on the suitability of local varieties of cereals. (2015) Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 69, No. 4, A1-A3.  Zute, S. 4.1. 1    
24 Zute, S., Bleidere, M., Timbare, R., Zariņa L. Faba been and narrow-leved lupin as protein crops in the Agro-ecological conditions of Latvia. (2015) Proceedings of EUCARPIA international symposium on protein crop, V meeting AEL, ACTAS AEL, No. 6, 185-186. Zute, S., Bleidere, M., Timbare, R. Zariņa L.  4.1. 1 https://drive.google.com/file/d/0B7qFBy8Fr2u0Ql9GUWd5NlhVWVk/view?pref=2&pli=1  
25 Zute, S., Tamm, Y., Brunava, L., Jansone, I. Influence of farming sistem, nitrogen rates and meteorological conditions to naked oat in Latvia. (2015) The Journal "Agriculture and Forestry", Vol 61, Issue 1, 15-25.  Zute, S., Brunava, L., Jansone, I. 4.1. 1  http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=186&id=2370  
26 Zute, S., Vīcupe, Z. Vējauzu ietekme uz vasarāju labību produktivitāti. (2015) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība 2015" 19.-20.02.2015., LLU, Jelgava, lpp. 197.-200. Zute, S., Vīcupe, Z. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2015/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba2015.pdf  
2014
27 Brunava, L., Zute, S. Oat grain yiels variations associated with productivity parametrs amoung cultivars grown in Latvia. (2014) In: Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014" Book of Proceedings, 138-144.  Brunava L., Zute S. 4.1. 1 http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2014/documents/PROCEEDINGS_2014.pdf ; Original scientific paper
10.7251/AGSY1404138B
 
28 Beinaroviča, I., Legzdiņa, L.  Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes un to priekšrocības. (2014) LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 121 - 122. Beinaroviča I., Legzdiņa L. 4.1. 1 CAB absracts  
29 Beinaroviča, I., Bleidere, M., Piliksere, D., Vaivode, A., Gaiķe, M., Legzdiņa, L.  Vasaras kailgraudu miežu šķirnes 'Irbe' izveidošana un raksturojums. (2014) LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 70 - 76. Beinaroviča I., Piliksere D., Vaivode A., Legzdiņa L., Bleidere M. 4.1. 1 CAB abstracts  
30 Biukšāne I. Significance of the European Fisheries fund in the development of fishery in Latvian ports. (2014) Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 110, 410-418. Biukšāne, I.   1 Elsevier; Science Direct  
31 Beinaroviča, I., Bleidere, M., Piliksere, D., Vaivode, A., Gaiķe, M., Legzdiņa, L. Vasaras kailgraudu miežu šķirnes ‘Irbe’ izveidošana un raksturojums. (2014) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība " 20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 70.-76. lpp.  Bleidere M. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba.pdf  
32 Bleidere, M., Grunte, I., Legzdiņa, L.  Molekulāro marķieru pielietojuma rezultāti miltrasas izturīgu vasaras miežu selekcijas līniju izlasē. (2014) LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 76. – 81. Bleidere M., Grunte I, Legzdiņa L. 4.1. 1 CAB absracts  
33 Jedik, A., Stalgienė, A., Aamisepp, M., Bratka, V., Zekalo, M.  The comparison of entrepreneurship ability of dairy farms in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. (2014) Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, [S.l.], v. 36, n. 3, p. 516-525. Bratka, V.   1 EBSCO; Business Sourse Complete;  Ulrich’s; IndexCopernicus  
34 Brunava, L., Alsina, I. Lodging cause height at the centre of gravity changes during vegetation period for oat. (2014) In: Research for Rural Development 2014, Vol. 1, 18-22. Brunava L. 4.1. 1  http://www2.llu.lv/research_conf/Proceedings/20th_volume1.pdf,   EBSCO  
35 Brunava, L., Alsina, I., Zute, S. Oat grain yield variations associated with productivity parameters among oat cultivars grown in Latvia. (2014) In: Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014" Book of Proceedings, 138-144.  Brunava L., Zute S. 4.1. 1 http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2014/documents/PROCEEDINGS_2014.pdf  
36 Fetere, V., Strazdiņa, V. Ziemas kviešu šķirņu novērtējums Stendes graudaugu selekcijas institūtā 2011.–2013. gadā. (2014) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība " 20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 65.-70. lpp.  Fetere V., Strazdiņa V. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba.pdf  
37 Jirgena H., Hāzners J.  Barter terms of trade in latvian trade in agricultural commodities and processed food products. (2014) Regional Formation and Development Studies, No. 3 (14), pp. 76-85. Hāzners J.    1  EBSCO; Business Source Complete  
38 Hāzners J., Benga E., Vēveris A. Evaluation of Latvian Rural Development Programme Measures with Propensity Score Matching. (2014) Proceedings of the 2nd International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD 2014). Proceedings of the 2nd International Conference on Business Administration, Marketing and Economics (BAME 2014), Athens, Greece, November 28‐30, pp. 57-61. Hāzners J., Benga, E., Vēveris A.   1    
39 Šteinberga, V., Mutere, O., Dubova, L., Alsiņa, I., Jansone, I. Augsnes mikroorganismu aktivitāte dažādās augu maiņas sistēmās. (2014) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība " 20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 54.-58. lpp. Jansone I.  4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba.pdf  
40 Krievina, A., Melece, L.  Support for Bioenergy and Its Impact: The Case of Latvia. (2014) Economics and Rural Development, vol. 10 (1), pp. 23-31. Krievina, A., Melece, L.   1 CAB Abstracts, EBSCO  
41 Leimane I., Krieviņa A., Miglavs A. Improving of Small Farm Market Capability in Latvia. (2014) Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 110, pp. 182-189. Leimane I., Krieviņa A., Miglavs A.    1 Elsevier; Science Direct  
42 Dubova, L., Alsina, I., Gmizo, G., Steinberga, V., Malecka, S. The Effect of Peat and Vermicompost Cavitation Products on the Soil Biological Activity. (2014) Proc.Latv.Univ.Agr., 32(327), 29-35.  Malecka, S.  4.1. 1 http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=LV2015000090; http://www.degruyter.com/view/j/plua.2014.32.issue-1/plua-2014-0010/plua-2014-0010.xml; http://www.degruyter.com/view/j/plua.2014.32.issue-1/issue-files/plua.2014.32.issue-1.xml  
43 Maļecka, S., Bremanis, G., Ķirulis, B. Kūdras un vermikomposta izvilkumu ietekmes vērtējums. (2014) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība " 20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 97.-103. lpp.  Maļecka S., Bremanis G. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba.pdf  
44 Melece, L. Local Food Systems and their Development in Latvia. (2014) Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 36, No 2, 3, pp. 588--598. Melece, L.   1 EBSCO; Business Sourse Complete;  Ulrich’s; IndexCopernicus  
45 Viesturs, D., Melece, L., Kopiks, N. Analysis of Biodiesel Fuel and Bioethanol Production and Consumption in Latvia. (2014) Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 59 (4), pp. 11-113. Melece, L.   1 CAB Abstracts; ICM; BazTech; AGRIS  
46 Melece, L. Bioenerģijas ražošanas sociāli-ekonomiskie aspekti. (2014) Sabiedrība un kultūra: Dilemmas un to risināšanas iespējas, XVI, pp. 414-423. Melece, L.   1    
47 Melece, L. Rural Innovations: Local Food Systems and its Development. (2014) Book of Proceedings „International Conference: Entrepreneurship and Innovation as Key Drivers of Regional Development”, Ventspils, Latvia 15- 16 July 2013. Ventspils: Ventspils University College, pp. 1-13. Melece, L.   1    
48 Melece, L., Krieviņa, A. Bioenergy: Impact of Rural Development Measures in Latvia. (2014) Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 36, No 2, 3, pp. 578--587. Melece, L.Krieviņa, A.   1 EBSCO; Business Sourse Complete;  Ulrich’s; IndexCopernicus  
49 Melece, L., Lakovskis, P. Impacts of Bioenergy on Agricultural Land Use Changes in Latvia. (2014) Economics and Rural Development, vol. 10 (1), pp. 39-46. Melece, L., Lakovskis, P.   1 CAB Abstracts, EBSCO.  
50 Melece, L., Popluga, D., Šēna, I. Some Sustainability Indicators of Bioenergy. (2014) Economics and Culture, Vol. 9, pp. 45-55. Melece, L., Šēna, I.    1    
51 Ozola, L., Straumite, E. Characteristic of gluten-free products: Latvian consumer survey. (2014) International Science Index, Vol. 8, No 6, 1790-1794.  Ozola L. 2.11. 1 http://waset.org/publications/9998600/characteristic-of-gluten-free-products-latvian-consumer-survey  
52 Prauliņš A., Bratka V.  Ethical and Socially Responsible Behaviour of Tax Advisers: The Case of Moral Beliefs. (2014) Social Research 2014, Nr. 3(36). Prauliņš, A., Bratka, V.   1 EBSCO, Index Copernicus.  
53 Prauliņš A., Bratka V. The Peculiarities of Financial Management Practices in Small Businesses. (2014) Vadyba, Nr. 2 (25), pp. 97-106. Prauliņš, A., Bratka, V.   1 EBSCO, Index Copernicus  
54 Murniece, I., Tomsone, I., Skrabule, I., Vaivode, A.  The relationship of anthocyanins with color of organically and conventionally cultivated potatoes. (2014)World Academy of Science, Engineering and technology, International Journal of Agriculture, Biosystems Science and Engineering, Vol.8., No 4, 5-9. http://www.waset.org/publications/9997940   Skrabule I., Vaivode A. 4.1. 1 AGRIS http://www.waset.org/publications/9997940    
55  Murniece, I., Tomsone, L., Skrabule, I., Vaivode, A.  Carotenoids and total phenolic content in potatoes with different flesh colour.(2014). 9th Baltic conference on food science and technology „Food for consumer well-being” FOODBALT 2014, Conference Proceedings, 206-2011. Skrabule I., Vaivode A. 2.11. 1 CAB abstracts  
56 Kunkulberga, D., Gedrovica, I., Ozolina, V., Ciprovica, I., Sterna, V. Acrylamide reduction options in rye bread. (2014) In: 9th Baltic conference on food science and technology "Food for consumer well-being" FOODBALT 2014 Conference proceedings, May 8-9, 2014, Jelgava, Latvia, 117-122.  Sterna V. 2.11. 1 CAB abstracts; CABI electronic resource, http://llufb.llu.lv/conference/foodbalt/2014/FoodBalt_Proceedings_2014.pdf  
57 Strazdiņa V., Damškalne M., Maļecka S., Fetere V. Valts Stendes graudaugu selekcijas institūta jauno ziemas kviešu šķirņu raksturojums. (2014) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība " 20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 59.-65. lpp.  Strazdiņa V., Damškalne, M. , Maļecka S., Fetere V. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba.pdf  
58 Veveris, A., Lakovskis, P., Benga, E.  Economic aspects of LFA and Organic Farming payments in Latvia. (2014) Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 36 No. 2, 3, pp. 679-687. Veveris, A., Lakovskis, P.,Benga, E.   1 EBSCO; Business Sourse Complete;  Ulrich’s; IndexCopernicus  
59 Vēveris, A.  Atbalsts lauksaimniecībai mazāk labvēlīgos apvidos un tā ietekme uz lauku saimniecību ekonomisko situāciju. (2014) Zinātniski praktiskās Konferences raksti „Līdzsvarota lauksaimniecība”, pp. 115-120. Vēveris, A.    1 EBSCO, Index Copernicus  
60 Vilmane, L., Straumite, E. The Use of Soy Flour in Yellow Maize–Amaranth Gluten-free Bread Production. (2014) Proceedings of the Latvia University of Agriculture, Vol. 31, No 326, 1-11.  Vilmane L. 2.11. 1 http://www.degruyter.com/view/j/plua.2014.31.issue-1/plua-2014-0001/plua-2014-0001.xml  
61 Vojevoda, L., Šteinberga, V., Dubova, L. Organiskas izcelsmes produktu izvilkumu ietekme uz augsnes mikrobioloģisko aktivitāti kartupeļu stādījumā. (2014) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība " 20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 92-97. lpp.  Vojevoda, L. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba.pdf  
62 Zariņa, L.Sapropeļa efektivitāte kartupeļu mēslošanaia. (2014) Zinātnisko rakstu krājums: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkcijas. V.Segliņš red. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 6.-14.lpp. ISBN 978-9934-10552-4 Zariņa L. 4.1. 1 Zinātnisko rakstu krājums http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000044095_s.pdf  
63 Zute, S., Brunava, L., Jansone, I., Tamm, Y. Influence of farming system, nitrogen rates and meteorological conditions to naked oat in Latvia. (2014) The Journal "Agriculture and Forestry", Vol 61, Issue 1.  Zute S., Brunava L., Jansone I. 4.1. 1  http://www.agricultforest.ac.me/page.php?id=54  
2013
64 Biukšāne, I. Significance of the European Fisheries fund in the development of fishery in Latvian ports. (2013) Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp. 410–418.   Biukšāne, I.   1 Science Direct; Elsevier  
65 Biukšāne, I. Eiropas Zivsaimniecības fonda nozīme zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstībā. (2013) Latgales Tautsaimniecības pētījumi, Nr. 1 (5), 36.-50.lpp.  Biukšāne, I.    1 Index Copernicus.  
66 Hazners, J., Jirgena, H. Intra-industry trade in Latvian agricultural commodities and food products. (2013) Recent Advances in Economics and Business Administration C.A. Long et al. (eds.). pp. 62-66.  Hazners, J.   1    
67 Melece, L. Agricultural Cooperatives for Social Capital Development in Latvia. (2013) Proceedings of the 12th International Scientific Conference „Management Horizons in Changing Economic Environment Visions and Challenges”, Kaunas, Lithuania, pp. 511-526.   Melece, L.   1 EBSCO Publishing, Inc. Business Source Complete  
68 Melece, L. Agricultural Cooperatives for Social Capital Development in Latvia. (2013) Management of Organizations: Systematic Research, No. 66, ISSN 1392-1142, pp. 53-67.  Melece, L.   1 EBSCO; ProQuest  
69 Prauliņš, A. Some issues in innovation policy evaluation. (2013) Journal of Management. Vadyba. Nr. 1(22), pp. 7-17.  Prauliņš, A.   1 EBSCO  
70 Prauliņš, A. К вопросу о применении и оценке эффективности политики налогового стимулирования инноваций. (2013) Journal of Management. Vadyba, Nr. 2(23), pp. 77-87.  Prauliņš, A.   1 EBSCO  
71 Bratka, V., Prauliņš, A. Анализ воспроизводства основных средств в фермерских хозяйствах молочного скотоводства в Латвии. Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом. Материалы XII международной научно-практической конференции. (2013) Российская академия сельскохозяйственных наук, Сибирское региональное отделение. Барнаул, Россия, 2-3 июля 2013 года, стр. 388-391. Bratka, V., Prauliņš, A.   1    
72 Butņicka, J., Biukšāne I. Latgales reģiona vietējo pašvaldību attīstības programmu izvērtējums ilgstspējīgai un līdzsvarotai reģiona attīstībai.  (2013) Sabiedrības un kultūra,  XV,  596.-604. lpp. Butņicka, J., Biukšāne I.    1    
73  Vītiņa, Ī.I., Krastiņa, V., Ceriņa, S., Proškina, L., Jemeļjanovs, A., Zītare, I., Lujāne, B.  Ābolu atspiedu (spiedpalieku) izmantošana staltbriežu ēdināšanā un to ietekme uz dzīvnieku veselību (2013) Investigations on apple pomace used in red deer nutrition and its impact on animals' health. Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes): valsts pētījumu programma, 2010-2013: rakstu krājums. - Rīga, 231.-235. lpp. Ceriņa S. 4.2. 1 AGRIS http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_Rakstu_Krajums.pdf  
74  Vītiņa, Ī.I., Ceriņa, S., Krastiņa, V., Jansons, I., Proškina, L., Jemeļjanovs, A., Lujāne, B., Aņenkova, R., Daugavietis, M.  Egļu skuju ekstraktvielu piedeva staltbriežu barības devās ziemas periodā (2013) Feed supplement of spruce needle extractives in winter feed rations of red deer. Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes): valsts pētījumu programma, 2010-2013: rakstu krājums. - Rīga, 236.-240. lpp. Ceriņa S. 4.2. 1 AGRIS http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_NatRes_Rakstu_Krajums.pdf  
75 Jirgena H., Hāzners J. Polycentricity Measures and Regional Disparities. (2013) Research for Rural Development 2013, Annual 19th International Scientific Conference Proceedings, Vol. 2. Jelgava: Latvia University of Agriculture, pp. 201-207. Hāzners, J.   1 EBSCO  
76 Jirgena H., Hāzners J. Consumer Ethnocentrism in Latvia. (2013)  Economics and Culture, vol. 7, pp. 75-86. Hāzners, J.   1    
77 Jansone I., Gaile Z. Graudi kā izejviela bioetanola ieguvei. (2013) No: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai”, Jelgava, LLU, Latvija, 74-78. Jansone I. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/Latvia_Agricult_Science_Successful_Farming/Latvia_Agricult_Science_Successful_Farming.pdf  
78 Ruža, A., Kreita, Dz., Katamadze, M., Skrabule, I., Vaivode, A., Maļecka, S. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz barības vielu izmantošanās rādītājiem vasaras miežiem. (2013) No: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai”, Jelgava, LLU, 56.-60. Maļecka S. 4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/Latvia_Agricult_Science_Successful_Farming/Latvia_Agricult_Science_Successful_Farming.pdf  
79 Maļecka, S., Ruža, A. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz augu barības vielu izmantošanās rādītājiem vasaras kviešiem. (2013) No: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai”, Jelgava, LLU, 51.-55.   Maļecka S.  4.1. 1 http://llufb.llu.lv/conference/Latvia_Agricult_Science_Successful_Farming/Latvia_Agricult_Science_Successful_Farming.pdf  
80 Murniece, I., Kruma, Z., Skrabule, I., Vaivode, A.  Carotenoids and phenols of organically and conventionally cultivated potato varieties.(2013) International Journal oc chemical engineering and applications, vol.4, Nr.5, 342-348. Skrabule I., Vaivode A. 2.11. 1  Chemical Abstracts Services (CAS), Ulrich's Periodicals Directory, CABI, DOAJ, Electronic Journals Library  
81 Skrabule, I., Vaivode, A., Piliksere, D., Būmane, S., Dimante, I.,   Mūrniece, I., Krūma, Z.  Nutritional quality of potatoes depending on farming system. (2013)Proceedings 2nd international symposium on agronomy and physiology of potato (ed. H. Součkova). 15.09.-19.09.2013. Prague, Czech Republic. pp 91-97 Skrabule I., Vaivode A., Piliksere D., Būmane S., Dimante I. 4.1., 2.11. 1 CAB, AGRIS  
82 Zommere G., Kalniņa, D., Soliženko, R., Viļumsone, A.,  Stramkale, V.  Linu un kaņepju šķiedru uzbūves un celulozes satura salīdzinoša analīze. (2013) RTU zinātnisko rakstu krājums Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija,  2013/8. 96.-103. lpp. Stramkale, V. 2.5. 1 EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI  
 
83 Latvijas Patents Nr. 14158, Patents ir spēkā no 23.03.2010. Ošmane B., Jemeļjanovs A., Cīrulis A. “Biomasas fermentācijas procesa izpētes laboratorijas trauks” Ošmane, B. 4.2.     1
84 Tritikāles šķirne „Inarta”, TZ-4, 2.10.2012. Valsts Augu šķirņu reģistrā no 2012. Autori: Kronberga A., Kokare A., Gavariņa S. Kronberga A., Kokare A., Gavariņa S. 4.1.     1
85 Latvijas patents Nr. LV12367B Švarca J., Stramkale V.,  Miške I., Belousova R.. Patents ir spēkā no 29.04.1998. „Paņēmiens linu salmiņu un linsēklu ražas un kvalitātes paaugstināšanai”.  Stramkale, V. 4.1.     1
86 Latvijas patents Nr.14773, spēkā no 30.05.2012. A.Jemeļjanovs, V.Krastiņa, I.H.Konošonoka, A.Valdovska, Ī.I.Vītiņa, I.Zītare. Topinambūra pulvera un Lactobacillus reuteri piedevas kombinācijas izmantošana broilercāļu produktivitātes paaugstināšanai. Konošonoka, I.H. 2.11.     1