Pārlekt uz galveno saturu

Inese Biukšāne

Struktūrvienības
Ekonomikas nodaļa
Grāds
Mg. oec.
Amats
Pētniece

E-pasts: inese.biuksane[at]arei.lv

Lauku attīstības novērtēšanas daļa

Darbības virzieni

 saskaņā ar OECD zinātnes nozaru klasifikatoru 5.2., 4.1.

Publikācijas

Biukšāne I.  Factors, influencing viability of the projects in the Latvian Aquaculture sector. (2015) SGEM2015 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 2, pp. 185-192.

Biukšāne I.  The EU financial instruments Support and Return on Investments of fish processing in Latvia. (2015) Proceedings of 21st Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2015”, vol. 2, pp. 262-268

Biukšāne I. Production capacity of fish processing in Latvia. (2015) Proceedings of 21st Annual International Scientific Conference “Research for Rural Development 2015”, vol. 2, pp. 269-275

Biukšāne, I. Problems of fishery in Latvian ports and its development perspectives. (2014) Economic Science for Rural Development, vol. 34, pp. 22-30.

Biukšāne I. Significance of the European Fisheries fund in the development of fishery in Latvian ports. (2014) Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 110, 410-418.

Biukšāne, I. Eiropas Zivsaimniecības fonda nozīme zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstībā. (2013) Latgales Tautsaimniecības pētījumi, Nr. 1 (5), 36.-50.lpp.

Biukšāne I., Butņicka, J. Latgales reģiona vietējo pašvaldību attīstības programmu izvērtējums ilgstspējīgai un līdzsvarotai reģiona attīstībai.  (2013) Sabiedrības un kultūra,  XV,  596.-604. lpp.