Pārlekt uz galveno saturu

Ieva Mežaka

Grāds
Mg. biol.
Amats
Pētniece

E-pasts: ieva.mezaka[at]arei.lv

Darbības virzieni

Molekulārā ģenētika

Dalība projektos

Ilgtspējīgu pākšaugu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un to izmantošanas veicināšana proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanā. 2014.-2017. gads. ES 7. ietvarprogrammas finansēts projekts. Izpildītāja.

Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte. 2013.-2016. gads. LZP finansēts projekts. Izpildītāja. 

Bioloģiskās augu selekcijas darbības koordinēšana daudzveidības nodrošināšanai. 2013.- 2015. gads. ERA-NET līdzfinansēts projekts. Izpildītāja

Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē. 2009.-2012. gads. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts. Izpildītāja 

Tirgus orientētais pētījums “Ūdens uzņemšanas spējas novērtēšana rudzu miltos un optimālas rudzu šķirņu un agrotehnikas izvēles pamatojums”. 2008-2011. Projekta izpildītāja.

Latvijas Zinātnes padomes projekts “Molekulāro marķieru tehnoloģiju pielietošana laukaugu sākotnējā sēklaudzēšanā” 2008-2010 Projekta izpildītāja. 

Zemkopības ministrijas projekts “Vīrusslimību diagnostika kartupeļu selekcijas un sēklaudzēšanas darba kvalitātes uzlabošanai” 2007-2009. Projekta izpildītāja.

Valsts pētījumu programmas projekts “Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes” 2007-2009. Projekta izpildītāja.

Publikācijas

Zoteyeva N., Mežaka I., Vilcane D., Carlson-Nilsson U., Skrabule I., Rostoks N. 2014. Assessment of genes R1 and R3 confering resistance to late blight and of gene RYsto confering resistance to potato virus Y in two wild species accessions and their hybrid progenies.  Proceedings of the Latvian Academy of Science, section B: natural, exact and applied sciences. V.68, Nr.3/4, 133-141

Ūsele G., Beinaroviča I., Mežaka I., Legzdiņa L. 2013. Evaluation of spring barley screening methods for Fusarium head blight resistance breeding. Zemdirbyste-Agriculture, 100:317‒324. 

Bleidere M., Mežaka I., Legzdiņa L., Grunte I., Beinaroviča I, Rostoks N. 2012. Variation of spring barley agronomic traits significant for adaption to climate change in Latvian breeding programmes. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, 66:30-35.

Mezaka I., Legzdina L., Waugh R., Close T.J., Rostoks N. 2012. Genetic diversity in Latvian spring barley association mapping population. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 17-23.  

Legzdiņa L., Bleidere M., Ūsele G., Vilcāne D., Beinaroviča I., Mežaka I., Jansone Z., Rostoks N. 2012. Phenotypic evaluation of spring barley RIL mapping populations for β-glucans, pre-harvest sprouting and fusarium head blight. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 269-276. 

Legzdiņa L., Mežaka I., Beinaroviča I., Kokare A., Ūsele G., Piliksere D., Rostoks N. 2012. Variability of spring barley traits essential for organic farming in association mapping population. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 227-234. 

Mežaka I., Bleidere M., Legzdiņa L., Rostoks N. 2011. Whole genome association mapping identifies naked grain locus NUD as determinant of β-glucan content in barley. Žemdirbystė=Agriculture, 90 (3) , 283-292. 

Juhnevica, K., Seglina, D., Krasnova, I., Skudra, G., Klava, D., Skudra, L. 2009. The Evaluation Of Apple Quality during Storage at Modified Atmosphere. Journal Chemine Technologija, 2009. Nr.3 (52), Kaunas, Lithuania, p. 30– 37

Bērziņa I., Zhuk A., Veinberga I., Rashal I., Ruņģis D. 2008. Genetic fingerprinting of Latvian red clover (Trifolium pratense L.) varieties: comparisons over space and time. Agronomijas Vēstis, 11:28-33. 

Kokina A., Legzdiņa L., Bērziņa I., Bleidere M., Rashal I., Rostoks N. 2008. Molecular marker-based characteristisation of barley powdery mildew mlo resistance locus in European varieties and breeding lines. Agronomijas Vēstis, 11: 77-83.

Legzdiņa L., Gaiķe M., Gaile Z., Bērziņa I. 2008. Testing results of spring barley variety ‘Rubiola’. Agronomijas Vēstis, 11:94-101.