Pārlekt uz galveno saturu

Ilze Grunte

Grāds
Mg. agr.
Amats
Asistente

E-pasts: ilze.grunte[at]arei.lv

Darbības virzieni

Miežu selekcija

Galvenie sasniegumi

Reģistrēta vasaras miežu šķirne ‘Didzis’, 2018

Reģistrēta kailgraudu miežu šķirne ‘Kornelija’, 2014 - šķirnes aizsardzība Latvijā un Igaunijā 

Reģistrēta vasaras miežu šķirne ‘Austris’, 2009

Dalība projektos

IZM 2014.10-4/VPP-7/3 Valsts pētījumu programma "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā". Projekta vadītāji: Dr.sc.ing Ruta Galaburga, LLU, par projekta izpildi SPC atbild M. Bleidere (2014.-2017.)

LZP projekts "Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte", Projekta vadītāja Dr. L. Legzdiņa (2014.-2016. g.)

Selekcijas materiāla izvērtēšana Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. Sadarbība ar selecijas firmu Boreal (Somija); Projekta vadītāja: Dr. agr. Māra Bleidere  (2006.-2016. g.)

Core Organic II, ERA-NET līdzfinansēts 7. Ietvara programmas projekts (kontrakta Nr. 249667) „Koordinētas Bioloģiskās augu selekcijas aktivitātes daudzveidībai” (Coordinating Organic plant BReeding Activities for diversity (COBRA), projekta vadītājs Thomas Döring, ORC, UK, atbildīgā VSGSI Dr.agr. Bleidere M.) (2013.-2015. g.). 

ZM projekts „Atbalsts selekcijas materiāla izvērtēšana integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”;  Projekta vadītāji: Dr.agr. Sanita Zute, (2011.-2015. g.)

ERAF projekts, Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/083,   „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu”, projekta vad. Dr.agr.S. Zute (2009.-2010 g. )

ZM Valsts pētījumu programma agrobiotehnoloģijā: Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla. Dalība projektā Nr. 1. „Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes” Projekta zinātniskā vadītāja Dr. biol. N. Rostoks; sadarbības partneri VPLSI; LU (2007-2009.g.)

LZP programma 02.0013. “Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes”, apakaštēma: “Miežu šķirņu veidošana un uzturošā selekcija”.Projekta zinātniskais vadītājs Dr.I. Rašals, sadarbības partneri VPLSI; LU (2003.-2009. g.)

Publikācijas

Bleidere M., Grunte I. 2015. Kailgraudu vasaras miežu šķirnes 'Kornelija' saimnieciskais un graudu bioķīmiskais raksturojums, Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība" 2015" 19. – 21.02.2015., LLU, Jelgava, Latvija, 192.-195.lpp. 

Bleidere M., Grunte I., Legzdiņa L. 2014. Molekulāro marķieru pielietojuma rezultāti miltrasas izturīgu vasaras miežu selekcijas līniju izlasē. Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 76.-81.lpp. 

Bleidere M., Grunte I., Legzdiņa L.. 2014. Molekulāro marķieru pielietojuma rezultāti miltrasas izturīgu vasaras miežu selekcijas līniju izlasē. No: Zinātniski praktiskas konferences raksti "Līdzsvarota lauksaimniecība", LLU, Jelgava, Latvija.  76.-81. lpp. 

Bleidere M., Grunte I., Grauda D., Rashal I. 2012. Morphological and agronomic characterization of spring barley variety ‘Austris’. Acta Biol. Univ. Daugavp., 12 (1), p. 44 – 50. 

Bleidere M., Mežaka I., Legzdina L., Grunte I., Beinarovica I. and Rostoks N. 2012. Variation of spring barley agronomic traits significant for adaption to climate change in Latvian breeding programmes. Proceedings of the Latvian Academy of Science, 66 (1/2), p. 30-35.

 Bleidere M., Grunte I. 2009. Hordein diversity in spring barley genotypes related to crude protein content. Proceedings of the Latvia University of Agriculture (LLU Raksti), 22 (317), p. 89-99. 

 

Populārzinātniskie raksti

Bleidere M., Grunte 2015. Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija', Ražība, decembris, 50.-52. lpp. 

Bleidere M., Grunte I. 2013. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē. Agrotops, Nr. 2 (186), 23.-25. lpp.

Bleidere M., Grunte I. 2012. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē. Agrotops, Nr. 3, 16.-18. lpp.

Bleidere M., Grunte I. 2011. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums, Agrotops, aprīlis, 24.-26. lpp. 

Bleidere M., Grunte I. 2010. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē.  Agrotops, Nr. 2. februāris, 15.-17.lpp. 

Bleidere M. , Grunte I.  2009. Vasaras miežu selekcijas jaunumi Stendē - šķirnes ‘Kristaps’ un ‘Austris’, Saimnieks, Nr. 5. 10.-12. lpp.