Pārlekt uz galveno saturu

2016. gada publikācijas

AREI PPC publikācijas 

 1. Konošonoka I.H., Ošmane B.Ceriņa S., Proškina L. 2016. Feed additives in chicken feed and their impact on microflora of digestive tract. 15th International Scientific Conference "Engineering for rural development"May 25-27, 2016. Proceedings, Vol15, p. 268-273. 
 2. Konošonoka I.H., Ošmane B., Ceriņa S. 2016. Dzīvnieku barības sagremojamība. Agro Tops. Nr.2 (222) 48-49. 
 3. Konošonoka I.H.Ņesterova A . 2016. Tuvās atstarojošās infrasarkanās gaismas spektroskopijas izmantošana laukaugu kvalitātes parametru noteikšanā. Līdzsvarota lauksaimniecība, Zinātniski praktiskās konferences raksti. 63.-68. 
 4. Kronberga A., Kruma Z., Gramatina I., Tomsone L., Straumite E. 2016. Bioactive compounds in triticale. 9th International Triticale Symposium. May 23-27, 2016, Hungary. Book of Abstracts, p.82.
 5. Kruma Z., Tomsone L., Galoburda R., Straumite E., Kronberga A ., Assveen M. 2016. Total phenols and antioxidant capacity of hull-less barley and hull-less oats. Agronomy Research 14 (S2), 1361-1371. 
 6. Legzdiņa L ., Ruņģis D.E., Mežaka I., Ločmele I.Piliksere D., Venta N . (2016) Comparison of spring barley (Hordeum vulgare L.) population genetic diversity and performance under organic and conventional farming systems. 12th International Barley Genetics Symposium, Minneapolis-St.Paul, Minnesota, USA,http://www.ibgs2016.org/resources/IBGS_POSTER_ABSTRACTS.pdf , Poster 106. 
 7. Fan W., Torp A. M., Legzdina L ., Rasmussen S. K. (2016) Mapping loci associated with seed phytic acid in barley (Hordeum vulgare L.). 12th International Barley Genetics Symposium, Minneapolis-St.Paul, Minnesota, USA,http://www.ibgs2016.org/resources/IBGS_POSTER_ABSTRACTS.pdf , Poster 57. 
 8. Ločmele I., Piliksere D., Venta NLegzdiņa L . 2016. Vasaras miežu maisījumu audzēšanas priekšrocību izpēte. Līdzsvarota lauksaimniecība. Zinātniski praktiskās konferences raksti. 92.-97. 
 9. Ošmane B. 2016. Kvalitatīvas skābbarības garants. Agrotops 2016. janvāra pielikums"Kvalitatīvas skābbarības sagatavošana un uzglabāšana",Kvalitatīvas skābbarības garants lpp. 14- 15.
 10. Ošmane B. 2016. Kvalitatīvas skābbarības garants. Agrotops 2016. janvāra pielikums Kvalitatīvas skābbarības sagatavošana un uzglabāšana"Skābbarība rituļos, tranšejās vai tuneļos", lpp. 27-29 . 
 11. Ošmane B., Konošonoka I.H., Proškina L., Ceriņa S. 2016. Chemical composition of various pea and bean varieties grown in Latvia. 15th International Scientific Conference "Engineering for rural development"May 25-27, 2016. Proceedings, p.262-267.   
 12. Skrabule I ., Gaiķe M. 2016. Jānis Lūke – agronoms un selekcionārs. Līdzsvarota lauksaimniecība, Zinātniski praktiskās konferences raksti. 227. 
 13. Skrabule I ., Gaiķe M., Bebre G. 2016. Kartupeļu selekcionārs Alberts Saulīte. Līdzsvarota lauksaimniecība, Zinātniski praktiskās konferences raksti.232. 
 14. Skrabule I., Dimante I. 2016. Precīzās lauksaimniecības metodes kartupeļu laukā. Precīzā laukkopība. Agrotops bibliotēka. 16-19. 
 15. Skrabule I. , Vojevoda L. 2016. Stabila kartupeļu raža bioloģiskajā saimniekošanā. Agrotops Nr.3 (223), 32.-33 
 16. Vojevoda L., Skrabule I . 2016. Kartupeļu šķirņu izvēles pamatprincipi. Agrotops Nr.4 (224), 34.-35. 
 17. Zoteyeva N ., Skrabule I.Mežaka I., Vilcāne D., Ūsele G., Rostoks N. 2016. The impact of R1 and R3a genes on tuber resistance to late blight of the potato breeding clones. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. vol. 70, No 2(701), pp.-58-63. 
 18. Kampuse S., Tomsone L., Krūma Z., Šabovics M., Skrabule I. 2016. Effect of lovage phenolics to formation of acrylamide in French fries. 7th International conference on Biosystems ingeniering, May 12-13, Tartu, Estonian University of Live Sciences, 221.  
 19. Kampuse S., Tomsone L., Krūma Z., Šabovics M., Skrabule I . 2016. Effect of lovage phenolics to formation of acrylamide in French fries. Agronomy Research 14 (S2), 1315-1327. 
 20. Zariņa LīvijaPiliksere, D., Zariņa Līga . 2016. Pasējas efektivitāte nezāļu ierobežošanai vasarājos. Līdzsvarota lauksaimniecība, Zinātniski praktiskās konferences raksti. 111-114. 
 21. Zariņa L . , Alekse I. 2016. PĀKŠAUGU MISTRA RAŽA ATKARĪBĀ NO BALSTAUGA UN IZSĒJAS NORMAS. Līdzsvarota lauksaimniecība, Zinātniski praktiskās konferences raksti. 119. 
 22. Zariņa LīvijaVaivode A., Zariņa, Līga. 2016. Nezāļu biomasa vasarāju labībās atkarībā no šķirņu audzēšanas tīrsējā vai maisījumos. Līdzsvarota lauksaimniecība, Zinātniski praktiskās konferences raksti. 220-221.    
 23. Zariņa, L .Sapropeļa mēslojuma lietošanas ietekme uz augsnes agroķīmiskajām īpašībām triju gadu periodā. Ģeogrāfija.Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga: Latvijas Universitāte,2016, 341.     
 24. Zarina L. 2016. Effect of Sapropel Fertilizer Application on Soil Agrochemical Properties Within Three Years Period. Zinātniski raksti "Lietišķi ģeoloģiskie pētījumi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti. Rīga, 2016.V.Segliņa red. 43-47. ISBN 978-9934-517-97-6 
 25. Zarina Livija. , Zarina Liga . 2016. Lo ng­Term Effct of Mineral Fertilizers on Soil Potassium Dynamics in a Soddy­Podzolic Soil. Zinātniski raksti "Lietišķi ģeoloģiskie pētījumi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti. Rīga, 2016.V.Segliņa red. 48-54. ISBN 978­9934­556­07­4  
 26. Zarina Livija , Zarina Liga, Seglins V . 2016. Soil environment reaction changes in a long term. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-62-9 / ISSN 1314-2704 , June 28 - July 6, 2016, Book3 Vol. 2, 319-324 pp.    
 27. Zariņa L . 2016. Pasēja nezāļu ierobežošanai. Saimnieks, Nr. 6(144), 50-52. lpp. 
 28. Zariņa L . 2016.Nezāles- drauds pasaules pabarošanai. Saimnieks, Nr. 8(146), 52-54. lpp. 

 


AREI PPC Viļānu daļas publikācijas

 1. Stafecka I., Grauda D. & Stramkale V. (2016) EVALUATION ECOLOGICAL AND GENETIC ASPECTS OF PRODUCTIVITY AND RESISTANCE TO POWDERY MILDEW OF COMMON FLAX. The 58th International Scientific Conference of Daugavpils University (tiek izdots elektroniski un tiek publicēts konferences mājaslapā http://www.dukonference.lv/en/Abstracts_of_Conference
 2. Stafecka I.Stramkale V. & Grauda D. (2016) ESTIMATION OF YIELD STABILITY FOR FLAX GENETIC RESOURCE USING REGRESSION AND CLUSTER ANALYSIS. Research for Rural Development Conference of Latvia University of Agriculture. Volume I pp. 15-22. 
 3. Stafecka I., Stramkale V. Stramkalis A. (2016) THE INFLUENCE OF GROWING TECHNOLOGY ON THE YIELD OF POTATO VARIETIES IN LATGALE. The 3rd meeting of Agronomy and Physiology Section of EAPR (Poster Presentation). 
 4. S.Ivanovs, I.StafeckaV. Stramkale, A.Stramkalis, I. Kroiča. (2016) HARVESTING AND YIELD INDUSTRIAL HEMP IN LATVIA. Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии. Материалы Международной научно-технической конференции (Минск. 19-21 октября), том. 1. С. 73-76.

 5. Stafecka I.Stramkale V.Stramkalis A.Kroiča I., Ivanovs S. (2016) IMPACT OF THE AGROENVIRONMENTAL FACTORS ON THE SEED YIELD AND YIELDS COMPONENTS PRODUCTIVITY OF LATVIAN ORIGINAL HEMP. / Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering; 61(4), Poznan: Przemysowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR), Branzowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, pp. 164-167. 
 6. Grauda D., Ļisina N., Žagata K., Lapiņa L., Miķelsone A., Lanka G., Ornicāns R., Latiševa K., Rebāne A., Jansone B., Rancane S., Jansons A., Strazdiņa V., Stafecka I., Rashal I. (2016) APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY METHODS IN PLANT BREEDING IN LATVIA. Plant Breeding: the Art of Bringing Science to Life. Abstract of the 20th EUCARPIA General Congress. Zurich, Switzerland pp. - 48.http://eucarpia2016.org/images/docs/Eucarpia2016_AbstractsFinal.pdf- (Poster Presentation) 
 7. A. Adamovics, S. Ivanovs and V. Stramkale. (2016) INVESTIGATIONS ABOUT THE IMPACT OF NORMS OF THE FERTILISERS AND CULTIVARS UPON THE CROP CAPACITY BIOMASS OF INDUSTRIAL HEMP. Agronomy Research 14(3), pp. 641–649. 
 8. K. Tang, , P.C. Struik, , X. Yin, , C. Thouminot, , M. Bjelková, , V. Stramkale, , Amaducci S. COMPARING HEMP ( CANNABIS SATIVA L.) CULTIVARS FOR DUAL-PURPOSE PRODUCTION UNDER CONTRASTING ENVIRONMENTS. Industrial Crops and Products, Volume 87, September 2016, pp 33-44.

 


AREI SPC publikācijas

 1. Bleidere M.Grunte I. Miežu šķirņu izturības pārbaude pret putošās melnplaukas ierosinātāju. Ražība, aprīlis, 2016, 25.-26. lpp.
 2. Bleidere M., Grunte I. (2016) Miežu šķirņu izturības pārbaude putošās melnplaukas dabiskās un mākslīgās infekcijas apstākļos. Zinātniski praktiskā konferences “Līdzsvarota Lauksaimniecība” raksti, 25.-26.02.2016., LLU, Jelgava, Latvija, 197.-199. lpp.
 3. Bleidere M., I. Grunte I., Jansone Z. and Jakobsone I. Chemical composition of wholegrain and pearled grain for various spring barley genotypes. Book of Abstracts. 2nd International Conference «Nutrition and Health», Riga, Latvia, 5-7.10.2016. Iesniegts publicēšanai
 4. Bleidere M.Grunte I., and Jansone Z. (2016) Variation and relationships between covered and pearled grain physicochemical properties for various spring barley genotypes.  Abstracts of 15th International Cereal and Bread Congress. Ed by.Koksel H., April 18-21, 2016, Istanbul, Turkey, P. 317.
 5. Bleidere M., I. Grunte I., Jansone Z. and Jakobsone I. Chemical composition of wholegrain and pearled grain for various spring barley genotypes. Book of Abstracts. 2nd International Conference «Nutrition and Health», Riga, Latvia, 5-7.10.2016. Iesniegts publicēšanai.
 6. Jansone I., Zute S. (2016) Legumes in organic farming system in Latvia. Proceedings of International Scientific - Practical Conference “Tehnologii i prijomi proizvodstvo ekologičeski bezopasnoi produkcii pastenivodsto, 14-15. April 2016. Žoģino Belarus, pp.24-28.
 7. Jansone I.Zute S. Treikale O. (2016) Pākšaugi bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Zinātniski praktiskā konferences „ Līdzsvarota lauksaimniecība 2016”, Raksti , 25.-26.. 02. 2016. LLU Jelgava, Latvija, 35-39.lpp.
 8. Jansone Z.Bleidere M. (2006) Graudu un to pārstrādes frakciju krāsas izvērtējums miežu raksturošanai pārtikas virzienam. Zinātniski praktiskā konferences “Līdzsvarota Lauksaimniecība” raksti, 25.-26.02.2016., LLU, Jelgava, Latvija, 200.-203. lpp.
 9. Vita SternaVija StrazdinaZaiga JansoneArta Kronberga (2016) The chemical composition of new barley varieties and breeding lines created in Latvi ja //  4th International ISEKI_FOOD Conference "Responsible Research and Innovation in the Food Value Chain". Vienna, Austria, 6-8 July, 2016: Book of abstracts - Vienna, Austria.-pp.338.
 10. Strazdiņa V., Fetere V. (2016).Vasaras kviešu škirņu graudu raža un stabilitāte dažādos audzēšanas apstākļos. No: Līdzsvarota lauksaimniecība : LLU, LF, LAB un LLMZA Zinātniski praktiskās konferences raksti (2016.gada 25. un 26. Februāris), Jelgava:LLU, 106-111.
 11. Strazdina V.,  Kronberga A., Kokare A., Åssveen M, Sturite I. (2016) Environmental and genotypic impact on spring cereals yield and quality, Abstract of 20 th EUCARPIA General Congress 29 Aug-1 Sep 2016, ETH Zurich, Switzerland, P 208.
 12. D. Grauda, K. Žagata, G. Lanka, V. Strazdina, V. Fetere, N. Lisina, N. Krasnevska, O. Fokina, A. Mikelsone, R. Ornicans, I. Belogrudova, I. Rashal (2016). Genetic diversity of wheat (Triticum aestivum L.) plants-regenerants produced by anther culture. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2016;20(4):000-000.pp. 329-336
 13. Grauda D., Ļisina N., Žagata K., Lapiņa L., Miķelsone A., Lanka G., Ornicāns R., Latiševa K., Rebāne A., Jansone B., Rancane S., Jansons A., Strazdiņa V., Stafecka I., Rashal I. (2016) Application of biotechnology methods in plant breeding in Latvia. Plant Breeding: the Art of Bringing Science to Life. Abstract of the 20th EUCARPIA General Congress. Zurich, Switzerland pp - 48. (Poster Presentation)  http://eucarpia2016.org/images/docs/Eucarpia2016_AbstractsFinal.pdf
 14. Vojevoda L., Skrabule I . 2016. Kartupeļu šķirņu izvēles pamatprincipi. Agrotops Nr.4 (224), 34.-35. 
 15. Zute SBleidere M., Vicupe Z. (2016.) Possibility to grow oat for food in conditions of WestLatvia Region, Proceedings of International Scientific - Practical Conference “Tehnologii i prijomi proizvodstvo ekologičeski bezopasnoi produkcii pastenivodsto, 14-15. April 2016. Žoģino Belarus, pp.99-103.
 16. Zute S., Jakobsone I., Bleidere M, Jakobsone M. (2016) Evaluation of bioactive compounds of different cereal grains breed in Latvia. 6th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants (GOSMAP-6) May 23-26, 2016, Riga, Latvia, P54
 17. Zute S., Liskutov I., Vicupe Z. (2016) Assessment of oat genotypes according to the characteristics determining the nutritional grain quality, Abstracts of oal anf poster prezentation of  the 10th International Oat Conference “Innovation for Food and Health”, 11-15 July, St.Peterburg, Rusia, pp 175-176
 18. Zute S. Treikale O (2016.) Lauku pupas Stendē // Agrotops, Nr. 2 (222), 27-29..lpp
 19. Ņečajeva J., Mintāle Z., Zute S. Jūnijs – pievēršam īpašu uzmanību vējauzām// Agrotops, Nr. 6 (226), 32-35..lpp
 20. Treikale O., Brauna E, Zute S. (2016) Pupu slimības// Saimnieks Nr.2 (140), 50-52 lpp.