Pārlekt uz galveno saturu

Vija Strazdiņa

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Mg. lauks.
Amats
Pētniece
Tālrunis
+371 26517665

E-pasts: vija.strazdina[at]arei.lv

Darbības virzieni

Ziemas un vasaras kviešu selekcija

Galvenie sasniegumi

Izveidotas šķirnes :

Ziemas kvieši ‘Brencis’ reģistrēta Latvijā 2017. gadā KVZ-28.  Igaunijā 2019. gadā Nr.17-5/24.

Šķirnes autora apliecība Nr.410, KVZ-27 ziemas kviešu šķirnei ‘Talsis’, izdota 2015. 05.01., Latvijā

Šķirnes autora apliecība Nr.17-4, KVZ-26 ziemas kviešu šķirnei ‘Edvins’, izdota 2014. 02.04., Latvijā

Šķirnes autora apliecība Nr.00032, ziemas kviešu šķirnei ‘Edvins’, izdota 2014. 04.24., Lietuvā

Šķirnes autora apliecība Nr.17/4/224, ziemas kviešu šķirnei ‘Edvins, izdota 2013. 09.12., Igaunijā

Šķirnes autora apliecība vasaras kviešu šķirnei ‘Uffo’: Nr. 17-5/141, izdota Viljandi, 2011. g. 5. aprīlī Igaunijā

Šķirnes autora apliecība Nr.410, KVV-14 vasaras kviešu šķirnei ‘Robijs’, izdota 2011. g. 12. maijā, Latvijā

Šķirnes autora apliecība reģistrētās ziemas kviešu šķirnes ‘Fredis’ apliecība: Nr. 17-5/140, izdota Viljandi, 2011. g. 5. aprīlī, Igaunijā

Šķirnes autora apliecība Nr.355, KVV 13 vasaras kviešu šķirnei ‘Uffo’, izdota 2009. g. 2. februārī, Latvijā

Šķirnes autora apliecība Nr.354, KVZ 23 ziemas kviešu šķirnei ‘Fredis’, izdota 2009. g. 2. februārī, Latvijā

Šķirnes autora apliecība Nr.313, KVZ-19 ziemas kviešu šķirnei ‘Banga S’ izdota 2005. g. 5. maijā, Latvijā

Šķirnes autora apliecība KVZ-8 ziemas kviešu šķirnei ‘Moda’ izdota 2001. g.22. martā, Latvijā

Šķirnes autora apliecība KVZ-2 ziemas kviešu šķirnei ‘Sakta’, izdota 1994. g.24. novembrī, Latvijā

Šķirnes autora apliecība KVZ-1, ziemas kviešu šķirnei ‘Krista’, izdota 1994. g. 24. novembrī, Latvijā 

Dalība projektos

FLP Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas projekta vad. Dr.agr. Linda Legzdiņa

Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšana un novērtēšana.

Ziemas kviešu selekcijas materiāla novērtēšanas programma Valsts Stendes GSI integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

Kviešu selekcijas materiāla novērtēšana bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.

Latvijas-Norvēģijas projekts  NFI/R 2014/11 ‘ Innovative approach to hull-les spring cereals and triticale use for human health perspective’

Boreal LTD (Somija) un Limagrein -Nickerson (Vācija) ziemas kviešu šķirņu pārbaude Latvijas apstākļos.

AS Dobeles Dzirnavnieks "Vasaras cieto kviešu (Triticum durum) šķirņu salīdzinājums un fungicīdu lietošanas efektivitāte".

Publikācijas

Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas Kviešu Šķirnes ‘Brencis’ Raksturojums. Zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”, 22.02.2018., LLU, Jelgava, Latvija, 30-33 lpp. Database: Academic Search Ultimate

 

Strazdiņa V., Fetere V. ''Brencis'' - jaunākā ziemas kviešu šķirne Stendē. Jelgava, LLU Ražas svētki ''Vecauce-2018''. Lauksaimniecības izglītībai-155, 61-64 lpp.

Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas Kviešu Šķirnes ‘Brencis’ Raksturojums. Zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”, 22.02.2018., LLU, Jelgava, Latvija, 30-33 lpp.

Strazdina V., Fetere V. Results of wheat breeding in Latvia. Environmental and Experimental Biology. - Vol. 16(3) : Abstract of the 7th Baltic Genetics Congress; (2018). P. 271(87). - ISSN 1691–8088

 Strazdina V., Fetere V. Spring wheat genotypes reaction on the yellow rust Puccinia striiformis, Wes. infection degree.  1st International conference on Food agriculture and animal sciences: proceeding book, Antalya, Turkey, October 3-7, 2018 / Siirt University - Antalya, 2018, - p.158. - ISBN 9786052453063

 Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas kviešu šķirnes "Brencis" raksturojums. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 34.lpp. - ISSN 2501-0166

 

Strazdiņa V.; Fetere V. 2018. Ziemas kviešu šķirņu ražas un kvalitātes salīdzinājums. AgroTops, septembris, 25. —26. Ipp.

Strazdina V.; Fetere V. 2018. Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums. AgroTops, marts, 20. —22. Ipp.

Strazdiņa V; Fetere V. 2018. Kā dzeltenās rūsas infekcija ietekmē vasaras kviešu šķirnes. AgroTops, maijs, 24. - 25. lpp.

Strazdiņa V; Fetere V. 2018. Ziemas kviešu šķirņu reakcija uz dzeltenās rūsas infekciju. Saimnieks. lv, marts, 34. — 36. lpp.


Strazdiņa V., Fetere V.(2016).Vasaras kviešu škirņu graudu raža un tās stabilitāte konvencionālajos un bioloģiskajos apstākļos Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "2016., LLU, Jelgava, 34-38.

Strazdiņa V., Fetere V. (2015).Kviešu škirņu ziemcietība, graudu raža un kvalitāte. Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "2015. LLU, Jelgava 95-100

Strazdiņa V., Damškalne M., Maļecka S., Fetere V.(2014) Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta jauno ziemas kviešu šķirņu raksturojums Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "20.-21.02.2014., LLU, Jelgava http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba

Fetere V.,Strazdiņa V.(2014). Ziemas kviešu šķirņu novērtējums Stendes graudaugu selekcijas institūtā. Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "20.-21.02.2014., LLU, Jelgava http://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba. ISBN 978-9984-48-059-6

Kronberga A., Legzdina L., Strazdina V., Vicupe Z.(2013) Comparison of selection results in organic and conventional environments for winter triticale. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Volume 67, Number 3,pp.268-271

Piliksere D., Strazdina V., Vicupe Z., Jansone Z., Legzdina L., Beinaroviča I., Kronberga A. (2013) Cereal breeding for organic farming:crp traits related with competiveness against weeds.  Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Volume 67, Number 3,pp. 272-277

Strazdina V., Kronberga A.(2013) Use of winter wheat populations in cereal breeding programms. Proceedings of International conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” to mark 100th anniversary of State Priekuli Plant Breeding Institute.Priekuļi, June 4-6,2013.p.24

Strazdina V. , Beinarovica I., Legzdina L., Kronberga A. (2013) Genetic diversity in cereal breeding programms for organic farming. Proceedings of International conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” to mark 100th anniversary of State Priekuli Plant Breeding Institute.Priekuļi, June 4-6,2013.

Legzdiņa L., Strazdina V., Beinaroviča I.(2013). Effect of genotype and farming system on content of mineral elements in organically and conventionally grown cereals. Proceedings of International conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements” to mark 100th anniversary of State Priekuli Plant Breeding Institute.Priekuļi, June 4-6,2013.,p.60

 Nakurte I., Klavins K., Kirhnere I., Namniece J., Adlere L., Matvejevs J., Kronberga A., Kokare A., Strazdina V., Legzdina L., Muceniece R. (2012) Discovery of lunasin peptide in triticale (X Triticosecale Wittmack). Journal of Cereal Science 56, pp.510-514   

Strazdina V., I. Beinarovica, L. Legzdina (2012) Use of genetic diversity in breeding programms for organic farming. 19th EUCARPIA General Congress, Budapest, Hungary, 2012

Strazdina V. (2012). Development of new winter and spring wheat varieties in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, volume 66, Number ½. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences.P.48

Strazdina V., Beinarovica I., Legzdina L. (2012) Are there any advantages of genetically diverse material in barley and wheat breeding programms for organic farming? Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, volume 66, Number 4/5. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences pp.152-162

Ruņģis D,  Gaile I,  Veinberga I, Zute S,  Strazdina V., Bleidere MKronberga A.(2012. Use of DNA markers for cereal line uniformity assessment. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B:Natural, Exact and AppliedSciences, 2012,p.21

Kronberga A., Strazdina V., Vicupe Z. (2011) Do selection results differ in organic and conventional  conditions? In: Proceeding of European Consortium for Organic Plant breeding 10 year’s Anniversary Conference „ Organic Plant Breeding : What makes the diference?” 3-4 November 2011, Frankfurt am Main, Germany, 38-39.

Kokare A, Beinarovica I., Kronberga A., Strazdina V., Vicupe Z., L.Legzdina ( 2011). „Estimation of differences in plant nitrogen content under organic and conventional farming: development of selection method”. In: Proceeding of European Consortium for Organic Plant breeding 10 year’s Anniversary Conference „ Organic Plant Breeding: What makes the diference?” 3-4 November, Frankfurt am Main, Germany, pp. 36-37.

Strazdina V.(2011) Stendē izveidoto vasaras kviešu ‘Uffo’ un ‘Robijs’ raksturojums. LLU zinātniski praktiska konference ‘Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija’,lpp. 32.

Strazdina V. (2011) Ziemas kviešu šķirnes ‘Fredis’ raksturojums. LLU zinātniski praktiska konference ‘Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija’, lpp.35.

Piliksere D., Strazdina V., Vicupe Z., Jansone Z. (2011). Estimation of cereal varieties for competitiveness against weeds. 9th workshop of the EWRS working group: Physical and cultural weed control. Abstracts. Samsun, Turkey, 29. 

The WORLD WHEAT BOOK (2011) A history of wheat breeding Vol. 2 Editions TEC and DOC 1201 p., 2011. Chapter 10. Strazdina V., I, Belicka, I. Rashal and D. Grauda „History of wheat breeding development in Latvia” p.213 -238

Strazdina V.(2008) Evaluation of main traits and their relationships of spring wheat. Latvian Journal of Agronomy (Agronomijas vēstis), No. 11, Jelgava, pp. 154–158.

Strazdina V., Sturite I. (2008). Winter and spring wheat breeding for special purposes. Proceedings of the International Scientific Conference "Development of Plant Breeding and Crop Management in the Time and Space", July 16-18 2008, Priekuli, Latvia, P 31.

Zute S., Strazdina V., Bleidere M. (2005) Results of cereal varieties breeding at the State Stende Plant Breeding Station in 2004, Plant Breeding and seed science, IX, Jogeva Plant Breeding Institute, pp. 97-98.

Strazdina V., Opmane Z. (2005) The results of winter wheat varieties suitable for organic farming in Latvia, Proceedings of the seminar Environmental friendly food production system: requirements for plant breeding and seed production, May 31-June 3, 2005, Talsi, Latvia, pp.109-110.

Strazdina V., Opmane Z., Bleidere M., Zute S. (2005) The results of cereal varieties suitable for organic farming in Latvia, NJF Report, Vol.1. No 1, NJF-Seminar 369, Alnarp, Sweden June 15-17, 2005, p.259.

Strazdina V., I. Rašals (2005) Statuss of wheat genetic resources conservation and utilization in Latvia. EPC/GR Annual report, 2005, p.23.