Pārlekt uz galveno saturu

Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
Fundamentālo un Lietišķo Pētījumu Programma
Projekta īstenošanas laiks
2018.-2022.
Projekta nosaukums angliski
Genetically diverse populations of self-pollinating cereals for organic farming: agronomic performance, effect of environment, and improvement techniques
Projekta vadītājs

 Dr.agr. Linda Legzdiņa

Projekta mērķis
Noskaidrot videi draudzīgā lauksaimniecībā potenciāli nozīmīgas pašapputes graudaugu šķirņu alternatīvas – populāciju - efektīvas izveidošanas un uzlabošanas iespējas, tajās notiekošās vides apstākļu izraisītas agronomiskas un ģenētiskas izmaiņas un saimniecisko nozīmīgumu.
Finansēšanas avots
Valsts budžeta līdzekļi zinātniskās darbības nodrošināšanai

Projektā piedalās:

Priekuļu pētniecības centrs un Stendes pētniecības centrs
 

Kopsavilkums

Lauka izmēģinājumos bioloģiskajā un konvencionālajā saimniekošanas sistēmā tiks pētītas miežu un kviešu kombinēto krustojumu populāciju (CCP) bioloģiskajā lauksaimniecībā nozīmīgas agronomiskās īpašības saistībā ar ražu, tās stabilitāti, konkurētspēju ar nezālēm, barības vielu izmantošanas efektivitāti, izturību/toleranci pret slimībām un graudu kvalitāti. Izmantojot molekulārās metodes un vērtējot agronomiskās un morfoloģiskās pazīmes, noskaidrosim atkārtotas pārsējas un atšķirīgu audzēšanas apstākļu ietekmi uz CCP ģenētisko daudzveidību un īpašībām, kas būs iepriekš uzsākta pētījuma turpinājums. Novērtēsim CCP izveidošanas paņēmienus, pielietojot masu izlasi, vīrišķo sterilitāti, molekulāros marķierus, līniju izlasi no populācijām un populāciju krustošanu ar perspektīviem genotipiem. Tiks pētītas Latvijā izveidotas miežu CCP, kā arī miežu un kviešu CCP no ārvalstīm un jaunizveidotas populācijas. Atsevišķas CCP tiks pārbaudītas bioloģiskajās zemnieku saimniecībās. Rezultāti nodrošinās jaunas zināšanas lauksaimniecības un bioloģijas nozarēs, kā arī nepieciešamo informāciju valsts iestādēm populāciju reģistrācijas un mārketinga sistēmas izveidei.

logo

Publicēts: 11/09/2018