Pārlekt uz galveno saturu

Interesentu tīkls: HETEROGĒNAS LAUKAUGU POPULĀCIJAS

Attēla autors: No AREI arhīva

Projekts “Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas”

Interesentu tīkls: HETEROGĒNAS LAUKAUGU POPULĀCIJAS
Sākums: 2020. gada 13. februārī Rīgā

Lauksaimniecības produkcijas audzēšanā pašapputes sugām viens no risinājumiem, kā palielināt daudzveidību, ir populācijas, kas var nodrošināt augu piemērošanos mainīgiem audzēšanas apstākļiem, kas ir īpaši svarīgi videi draudzīgās saimniekošanas sistēmās. Pašreiz heterogēnas populācijas Eiropā vairākām graudaugu sugām iespējams audzēt EK pagaidu eksperimenta ietvaros, bet līdz ar jaunās bioloģiskās lauksaimniecības regulas stāšanos spēkā iespējas būs plašākas. 

2020. gada 13. februārī Rīgā notika seminārs lauksaimniekiem sadarbībā ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju “HETEROGĒNAS LAUKAUGU POPULĀCIJAS: pētījumu rezultāti, pirmā audzēšanas pieredze un gaidāmās izmaiņas likumdošanā”, kurā piedalījās 29 dalībnieki – zinātnieki, zemnieku saimniecību pārstāvji, Zemkopības ministrijas, Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieki un citi interesenti. Semināra dalībnieki secināja, ka nepieciešams turpināt un paplašināt lauksaimnieku informēšanu un diskusijas par šo tēmu.
Semināra prezentācijas pieejamas: https://www.arei.lv/lv/raksts/2020-02-14/seminars-lauksaimniekiem-heterogenas-laukaugu-populacijas-petijumu-rezultati
Semināra programma ietvēra arī ieinteresēto lauksaimnieku, selekcionāru u.c. interesentu tīkla izveidošanu. Kā pirmie tīklā iekļauti tie seši semināra dalībnieki, kas reģistrācijas anketā atzīmēja interesi audzēt heterogēnas populācijas savā saimniecībā. Lielākā daļa jau audzē vai šogad uzsāk audzēt vasaras miežu populāciju ‘Mirga’.
Interesentu tīkla mērķis ir veicināt sadarbību starp selekcionāriem un lauksaimniekiem, apzināt lauksaimnieku intereses saistībā ar heterogēnu populāciju veidošanu (interesējošas sugas, augu pazīmes), izplatīt informāciju par jaunizveidotām populācijām, piedāvāt sēklas materiālu utml.
Informācijas izplatīšana sākotnēji plānota pa e-pastiem un mājaslapā www.arei.lv. 
Lūgums tīklā jau iekļautajiem dalībniekiem izplatīt šo informāciju tālāk kolēģiem, kas arī varētu būt ieinteresēti iekļauties! Jauniem interesentiem iespēja tīklā iekļauties, rakstot e-pastu Lindai Legzdiņai linda.legzdina[at]arei.lv vai zvanot 29363015
 

Pievienots 09/07/2020