Pārlekt uz galveno saturu

Māra Bleidere

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr. agr.
Amats
Vadošā pētniece
Tālrunis
+371 26229659

E-pasts: mara.bleidere[at]arei.lv

Darbības virzieni

Miežu selekcija

Galvenie sasniegumi

Auzas ‘Laima’, Latvijā Nr. A-4, 24.03.1994

Vasaras kvieši ‘Uffo’, Latvijā Nr. 355, 02.02.2009

Vasaras mieži ‘Austris’, Latvijā Nr.30, 11.2009

Kailgraudu mieži ‘Kornelija’, Latvijā MV-36, 07.04.2014, Igaunijā Nr. 17-5/169, 20.10.2014, Lietuvā Nr. AV-5, 18.02.2019

Vasaras mieži ‘Didzis’, Latvijā Nr. MV-39, 31.01.2018

Dalība projektos

ERAF projekts “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādeiM. Bleidere – projekta vadība. (2018.-2020. g.).

ZM 16.1. Sadarbības projekts “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā” Projekta vadītāja Sanita Zute. M. Bleidere – projekta izpildītāja. (2018-2020. g.).

FLP projekts “Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas”. Projekta vadītāja Linda Legzdiņa; M. Bleidere – projekta aktivitātes vadība. (2018.-2020. g.).

ZM projekts “Kviešu, zirņu, miežu, auzu, zirņu, linu, kaņepju un kartupeļu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai. Projekta vadība Sanita Zute, M. Bleidere – apakšprojekta “Vasaras miežu selekcija” vadība AREI, (2012-2020, pārejošs).

Līgums ar AS Dobeles Dzirnavnieks “Kailgraudu un plēkšņaino miežu izvērtējums to piemērotībai kvalitatīvu graudu izejvielu un augstvērtīgu pārstrādes produktu ieguvei. Līguma Nr. ZP14/2016SPC, Nr. ZP-19/2017SPC, Līgumu darbības periods:; M. Bleideres pienākumi projektā: Projekta vadība AREI Stendes PC. (2016.-2017. g.)

„Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu”  Projekta vadītāja Dr.agr.I. Vanaga; M. Bleidere – izpildītāja.  sadarbības partneri, LAAPC;  VPLSI, LLU, 2014.-2018. g. 

amma "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā". Projekta vadītāji: Dr.sc.ing Ruta Galaburga, LLU, par projekta izpildi SPC atbild M. Bleidere (2014.-2017.)

LZP projekts "Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte", Projekta vadītāja Dr. L. Legzdiņa; Bleidere M. - izpildītāja Stendes PC (2014.-2016. g.)

Selekcijas materiāla izvērtēšana Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. Sadarbība ar selecijas firmu Boreal (Somija); Projekta vadītāja: Dr. agr. Māra Bleidere  (2006.-2016. g.)

ZM subsīdiju projekts „Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos”. Projekta vadītāja Dr.agr. Sanita Zute;  M. Bleidere – izpildītāja. sadarbības partneri LLU, VPLSI (2013. - 2015. g.)

Core Organic II, ERA-NET līdzfinansēts 7. Ietvara programmas projekts (kontrakta Nr. 249667) „Koordinētas Bioloģiskās augu selekcijas aktivitātes daudzveidībai” (Coordinating Organic plant BReeding Activities for diversity (COBRA), projekta vadītājs Thomas Döring, ORC, UK, atbildīgā VSGSI Dr.agr. Bleidere M. (2013.-2015. g.). 

ZM projekts „Atbalsts selekcijas materiāla izvērtēšana integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”;  Projekta vadītāji: Dr.agr. Sanita Zute, M. Bleidere – izpildītāja (2011.-2015. g.)

Līgumdarbs Z-7.1.1./2011 "Improving the baking quality of barley; barley bread as a novel functional food”. Projekta vadītāja E. Vinze,  Arahus Universitātes Flakjebjerg Zinātnes centrs, Dānija M. Bleidere – atbildīgā par projekta izpildi VSGSI (2011.-2012.g.)

ERAF projekts, Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/083,   „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu”, projekta vad. Dr.agr.S. Zute; M. Bleidere – izpildītāja, Sadarbības partneri LU, VPLSI (2009.-2010 g. )

- ESF projekts „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē” Nr.2009/0218/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/099, Projekta zinātniskā vadītāja Dr. Linda Legzdiņa; J14Sadarbības partneri VPLSI, LU (2009-2011. g.)

LZP projekts “Molekulāro marķieru tehnoloģiju pielietošana sākotnējā sēklaudzēšanā, Projekta zinātniskā vadītāja Dr. agr. A. Kronberga; M. Bleidere – izpildītāja. Sadarbības partneri VPLSI; LU (2008.-2010. g.)

ZM projekts: Molekulāro marķieru izmantošana lopbarības un pārtikas miežu perspektīvo līniju identificēšanā”; Projekta zinātniskā vadītāja Dr. biol. I. Belicka; M. Bleidere – izpildītāja. Sadarbības partneri, VPLSI,  LU Bioloģijas institūts (2007-2008)

ZM Valsts pētījumu programma agrobiotehnoloģijā: Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla. Dalība projektā Nr. 1. „Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes” Projekta zinātniskā vadītāja Dr. biol. N. Rostoks; M. Bleidere – izpildītāja. Sadarbības partneri VPLSI; LU (2007-2009.g.)

LZP programma 02.0013. “Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes”, apakaštēma: “Miežu šķirņu veidošana un uzturošā selekcija”.Projekta zinātniskais vadītājs Dr.I. Rašals, M. Bleidere – izpildītāja. Sadarbības partneri VPLSI; LU (2003.-2009. g.)

Publikācijas

 

Bleidere, M., Legzdina, L., Tamm, Ü., Tamm, I., Grunte, I., & Locmele, I. (2019). Yield stability, canopy characteristics and seed-borne diseases of spring barley genotypes under organic management. Biological Agriculture & Horticulture, 35 (2): 110-122. DOI: https://doi.org/10.1080/01448765.2018.1506360

Jakobsone I., Zute S., Bleidere M., Kantane I., Ece L., Bartkevics V. (2019) Macro and trace elements in oat cultivars bred in Latvia. Zemdirbyste-Agriculture. 106 (1): 21-28. DOI: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2019/02/106_1_str3.pdf 

 Jākobsone, I., Zute, S., Bleidere, M., Kantāne, I., & Bartkevičs, V. (2018). Macro and Trace Elements in Barley (Hordeum vulgare L.) Breeds in Latvia Depending on Variety, Environment, and Agricultural Practice. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences. 72 (2): 54-64.

DOI:https://doi.org/10.2478/prolas-2018-0009

Bleidere M., Jansone Z., Grunte I., Jakobsone I.  (2017) Biochemical composition of spring barley grain pearling to varying degree. Proceedings of the Latvian Academy of Science, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 71(6):468-473. DOI:https://doi.org/10.1515/prolas-2017-0082

Bleidere M., Loskutov I., Grunte I. (2016) Research results of genetic resources for use in Latvian spring barley breeding programme. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 70 (6): 410-411.

Bleidere M., Jansone Z., Grunte I. Jakobsone I. (2016) Chemical composition of whole grain and pearled grain for various spring barley genotypes. Book of Abstracts of the 2nd International Conference “Nutrition and health”,  p. 97.

Jakobsone I., Zute S., Bleidere M., Jakobsone M., Kantane I. (2016) Phenolic compunds and the antioxidant activity of the whole grain of different oats and barley varieties grown in Latvia. Book of Abstracts of the 2nd International Conference “Nutrition and health”, p. 101.

Jansone Z., Bleidere M., Vicupe Z. (2016) Germination rate of wild oats (Avena fatua L.) in relation to seed morphology. Proceedings of 6th workshop of the EWRS working group Weeds and Biodiversity. p. 41.

Bleidere M., Grunte I., and Jansone Z. (2016) Variation and relationships between covered and pearled grain physicochemical properties for various spring barley genotypes.  Abstracts of 15th International cereal and bread congress. Ed by.Koksel H. p.317.

Bleidere M., Grunte I. (2016) Miežu šķirņu izturības pārbaude putošās melnplaukas dabiskās un mākslīgās infekcijas apstākļos. Zinātniski praktiskā konferences “Līdzsvarota Lauksaimniecība” raksti, 25.–26.02.2016., LLU, Jelgava, Latvija, 197.-199. lpp.

Bleidere M., Jansone Z. (2016) Graudu un to pārstrādes frakciju krāsas izvērtējums miežu raksturošanai pārtikas virzienam. Zinātniski praktiskā konferences “Līdzsvarota Lauksaimniecība” raksti, 25.–26.02.2016., LLU, Jelgava, Latvija, 200.-203. lpp.

Bleidere M., Strazdiņa V., Grunte I., Fetere V. (2015) Results of evaluation of spring and winter wheat genotypes for resistance against loose smut and common bunt. Abstracts for the COBRA final Conference, 24th-25th November, 2015, Denmark, 20-21.

Bleidere M.Grunte I. (2015) Kailgraudu vasaras miežu šķirnes 'Kornelija' saimnieciskais un graudu bioķīmiskais raksturojums, Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība" 2015" 19.-21.02.2015., LLU, Jelgava, Latvija, 192.-195.lpp. 

Bleidere M., Timbare R., Bobere N., Paklone M., Jākobsone I., Zute S. (2014) Characterization of hulled oat grain physical and biochemical parameters significant for dietary products. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 68 (3/4): 166–173. DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2014-0019

Bleidere M., Grunte I., Legzdiņa L. (2014) Molekulāro marķieru pielietojuma rezultāti miltrasas izturīgu vasaras miežu selekcijas līniju izlasē. Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 76.-81.lpp. 

Beinaroviča I., Bleidere M., Piliksere D., Vaivode A., Gaiķe M., Legzdiņa L. (2014) Vasaras kailgraudu  miežu šķirnes ‘Irbe’ izveidošana un raksturojums, Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "20.-21.02.2014., LLU, Jelgava. 70.-76. lpp. 

Bleidere M., Grunte I., Legzdiņa L.. (2014) Molekulāro marķieru pielietojuma rezultāti miltrasas izturīgu vasaras miežu selekcijas līniju izlasē. No: Zinātniski praktiskas konferences raksti "Līdzsvarota lauksaimniecība", LLU, Jelgava, Latvija.  76.-81. lpp. 

Bleidere M., Zute S., Jakobsone I. (2013) Characterisation of physical and biochemical traits of hulless spring barley grain in Latvian breeding program, Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences. 67(4-5): 399–404. DOI:https://doi.org/10.2478/prolas-2013-0065

Bleidere M., Zute S., Brunava L., Bobere N., Jākobsone I. (2013) Yield and grain quality of hulless spring barley in field trials under different nitrogen management conditions. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences. 67(3): 229-235. DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2013-0040

Nakurte I., Kirhnere I., Namniece J., Saleniece K., Krigere L., Mekss P., Vicupe Z., Bleidere M., Legzdina L., Muceniece R. (2013) Detection of the lunasin peptide in oats (Avena sativa L). Journal of Cereal Science; 57(3):319–324. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2012.12.008

Bleidere M., Grunte I., Grauda D., Rashal I. 2012. Morphological and agronomic characterization of spring barley variety ‘Austris’. Acta Biol. Univ. Daugavp., 12 (1): 44-50.

Bleidere M., Mežaka I., Legzdina L., Grunte I., Beinarovica I. and Rostoks N. (2012) Variation of spring barley agronomic traits significant for adaption to climate change in Latvian breeding programmes. Proceedings of the Latvian Academy of Science, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences. 66 (1/2):30-35. DOI:10.2478/v10046-011-0043-z

Bleidere M., Gaile Z. (2012) Grain quality traits important in feed barley. Proceedings of the Latvian Academy of Science, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 66 (1/2): 1-9. DOI:10.2478/v10046-011-0039-8

Legzdina L., Bleidere M., Usele G., Vilcane D., Beinarovica I., Mezaka I., Jansone Z., Rostoks N.( 2012) Phenotypic evaluation of spring barley RIL mapping populations for pre-harvest sprouting, fusarium head blight and β glucans, In. Advance in Barley Science, Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Zheing University Press, Springer, Eds. G.Zhang, C.Li, X. Liu, p. 269-276.

Bleidere M.Vīcupe Z., Zute S. (2012) Food grain quality traits in oat under organic and conventional growth conditions. Safe Food. Proceedings of 16th International Eco-Conference. Novi Sad, Serbia, 26.-29.09.2012, p. 353-360.

Ruņģis D., Gaile I., Veinberga I., Zute SStrazdina V., Bleidere M., and Kronberga A. (2012) Use of DNA markers for cereal line uniformity assessment. Proceedings of the Latvian Academy of Science, 66 (1/2), p. 21-25. DOI:10.2478/v10046-011-0041-1

Bleidere M., Mežaka I., Legzdina L., Grunte I., Beinarovica I. and Rostoks N. (2012) Variation of spring barley agronomic traits significant for adaption to climate change in Latvian breeding programmes. Proceedings of the Latvian Academy of Science, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences. 66 (1/2):30-35. DOI:10.2478/v10046-011-0043-z

Mezaka I, Bleidere M, Legzdina L, Rostoks N. (2011) Whole genome association mapping identifies naked grain locus NUD as determinant of β-glucan content in barley. Žemdirbystė=Agriculture. Scientific articles, 98 (3): 283-292. 

Belicka I., Bleidere M., Legzdina L., Sugoka O., Sarnavska L., Sjakste T. (2010) Allelic diversity of the beta-amylases gene BMY1 in Latvian barley breeding lines. Acta Biol. Univ. Daugavp. 10 (1): 17-21. 

Bleidere M., Belicka I. (2009) Characteristic of grain quality for early generation lines in the crossings between covered and hulless barley. Proceedings of the International Scientific Conference “Research for Rural Development” Jelgava, Latvia, May 20-22, 14-20. 

 Bleidere M., Grunte I. (2009) Hordein diversity in spring barley genotypes related to crude protein content. Proceedings of the Latvia University of Agriculture (LLU Raksti), 22 (317): 89-99. 

Kokina A, Legzdiņa L, Bērziņa I, Bleidere M, Rashal I and Rostoks N. (2008) Molecular marker-bsed charcterisation of powdery mildew Mlo resistance locus in Latvian barley,  Latvian Journal of Agronomy, 11: 77-82.

Bleidere M. (2007) Relationships between grain quality traits in covered and hulless spring barley. Agriculture. Scientific articles. Lithuanian Institute of Agriculture. Žemdirbyste, 94 (4): 79-87. 

Bleidere M. (2006) Variation in endosperm beta-glucan content of different spring barley genotypes, Research for rural development: International scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia, 19-22 May, 7-11.

Legzdiņa L, Bleidere M, Prauliņa O, Gaile Z, Vigovskis J, Švarta A. (2005) Performance of Latvian spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties in conditions of organic farming Agronomijas Vēstis, 8: 340.-344.

 

Popuārzinātniskie raksti

Bleidere M., Grunte I. 2019. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums. Agrotops, Nr. 3, 23-25. lpp

Bleidere M. 2019. Mieži pārtikai – šķirnes kvalitatīvu grūbu ieguvei. Saimnieks, Nr. 4, 26.-29.lpp.

Bleidere M. 2018. Lopbarības miežu kvalitāte un šķirne — vai tam ir nozīme cūku ēdināšanā? Saimnieks, Nr. 10, 104.-106. lpp.

Bleidere M., Grunte I. 2018. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums. AgroTops. Nr. 3, 24.-26.lpp.

Bleidere M; Grunte I. 2018. Jauna vasaras miežu šķirne ‘Didzis’. AgroTops, Nr. 4,  26. -28. Ipp.

Bleidere M., Grunte I. 2017. Vasaras miezu šķirņu salīdzinājums. AgroTops, Nr. 4, 26.-29. lpp.

Bleidere M., Grunte I. 2016. Miežu šķirņu izturības pārbaude pret putošās melnplaukas ierosinātāju. Ražība, Nr. 4, 25.-26. lpp.

Bleidere M.Grunte 2015. Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija', Ražība, decembris, 50.-52. lpp. 

Bleidere M.., Grunte I. 2013. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē. Agrotops, Nr. 2, 23.-25. lpp.

Bleidere M., Grunte I. 2012. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē. Agrotops, Nr. 3, 16.-18. lpp.

Bleidere M. 2011. Cik ilgi Eiropa atļaus izmantot pašaudzēto sēklu? Agrotops, Nr.10, 26.-27. Lpp.

Bleidere M.Grunte I. 2011. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums, Agrotops, Nr. 4, 24.-26. lpp. 

Bleidere M. 2010. Miežu graudu cietība alus un lopbarības graudu kvalitātei. Agrotops, Nr. 9, 20.-22. lpp.

Bleidere M. 2010. Jaunā miežu šķirne ‘Austris’. Agrotops, Nr. 5, 23.-24. lpp. 

Bleidere M.Grunte I. 2010. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē.  Agrotops, Nr. 2, 15.-17.lpp. 

Bleidere M. , Grunte I.  2009. Vasaras miežu selekcijas jaunumi Stendē - šķirnes ‘Kristaps’ un ‘Austris’. Saimnieks, Nr. 5, 10.-12. lpp. 

Bleidere M. 2007. Lopbarības mieži kvalitatīvas gaļas ieguvei. Agrotops, Nr. 10, 24.-27. lpp.