Pārlekt uz galveno saturu

Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei, Nr. KC-PI-2017/43

Projekta līmenis
Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids
ERAF projekti
Projekta īstenošanas laiks
01.10.2018.-31.12.2020. (projekta 2. posms)
Projekta vadītājs
Projekta mērķis
Optimizēt kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ sēklaudzēšanas un graudu pārstrādes tehnoloģijas, veikt intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanu un pieprasījuma vilkmes veidošanu, šķirnes kā augstvērtīgas pilngraudu izejvielas ieviešanai prioritārajos nišas un funkcionālo produktu tirgos

 


Projekta 1. posms:

  • īstenošanas laiks: 01.03.2018.-27.07.2018.
  • mērķis: veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ komercializācijas plāna izstrādei

Programma: Valsts un ES atbalsta programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" apakšpasākums “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai”.

korn

 

 

 

 

 

 

 

eraf

Publicēts: 15/10/2018