Pārlekt uz galveno saturu

Ir noslēgusies projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” KC-PI-2017/43 realizācija

Attēla autors: No AREI arhīva

Projekta izpildes laikā (2019. g. 1. oktobris-2021. gada 31. martam) sasniegti šādi rezultāti:pied

2. aktivitāte. Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana
Selekcionāra tiesību aizsardzība iegūta Lietuvā (AV-5; 18.02.2019), Somijā (3242/04.00.04.00/2019; 30.04.2019) un Kopienas (Community) teritorijā (Lēmums Nr. EU55819; 15.06.2020), kas darbosies ES 27 valstīs. 
Iesniegti pieteikumi selekcionāru tiesību aizsardzības iegūšanai Norvēģijā un ASV. Abu pietiekumu izvērtēšana vēl procesā. 

3. aktivitāte. Lauku izmēģinājumi tehnoloģijas attīstībai un pārbaudei
Iegūtas jaunas zināšanas, īstenojot tehnoloģijas attīstību, precizējot kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ agrotehniskos pasākumus optimālas ražas, augstākas graudu kvalitātes iegūšanai un audzēšanas risku mazināšanai, balansējot tos ar ražošanas izmaksām (izsējas norma, mēslojuma norma, mēslošanas režīms). Rezultātu analīze un vadlīnijas pieejami: https://kornelija.lv/petijumi/ 
Tirgus apguves argumenti iestrādāti komercializācijas piedāvājumā. 

4. aktivitāte. Rūpnieciskais pētījums tehnoloģijas pārnesei sēklkopībā, praktiskās ražošanas apstākļos
Realizētā rūpnieciskā pētījuma laikā iegūtas jaunas zināšanas par komercializējamās tehnoloģijas pārnesi un uzvedību praktiskās ražošanas apstākļos sēklkopībā lauksaimnieciskās ražošanas apstākļos sēklkopības saimniecībās dažādos Latvijas reģionos. Veikta rezultātu analīze un novērtēšana un izstrādātas vadlīnijas kvalitatīvas sēklas ieguvei.  Skat. https://kornelija.lv/petijumi/  Tirgus apguves argumenti iestrādāti komercializācijas piedāvājumā. 

5. aktivitāte. Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija 
Definēti pētījumu un eksperimentālās izstrādes metodoloģiskie uzstādījumi un izvēlēti sadarbības partneri (kopā 13). Veikts šķirnes ‘Kornelija’ bioķīmiskais sastāva izvērtējums salīdzinot ar citām pasaulē tirgū esošām kailgraudu miežu šķirnēm.
Šķirnes ‘Kornelija’ graudu piemērotība izvērtēta malšanai, placināšanai, grūbošanai, diedzēšanai, ekstrudēšanai un fermentēšanai. 
Izpētītas ‘Kornelija’ graudu fizikālās īpašības un izvērtētas kā izejviela maizes un konditorejas izstrādājumu tostarp diētisku produktu ražošanai: spontānā ierauga izstrādei, funkcionālo miltu ieguvei, pastas gatavošanai, maizes un konditorejas izstrādājumu (klasiskās smilšu mīklas cepumi, pilnībā aizstājot kviešu miltus, vafeles) ražošanai. 
Eksperimentālos apstākļos izstrādāti jauni, tostarp funkcionāli produktu prototipi un analizēts to sastāvs un kvalitāte: Jogurts ar diedzētu kailgraudu miežu piedevu; Makaroni ar paaugstinātu šķiedrvielu saturu; Miežu-dārzeņu-ogu uzkoda. 
Sadarbībā ar B2B mārketinga ekspertiem izstrādāti pieprasījuma vilkmes veidošanai nepieciešamie argumenti, pierādot kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ graudu izcilību pārtikai’.
Rezultāti un argumenti, kas iestrādāti arī komercializācijas piedāvājumā, pieejami: https://kornelija.lv/petijumi/

6. aktivitāte. Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos
Tirgus apguves un pieprasījuma vilkmes veidošanai izstrādāts tehnoloģijas logotips un interneta vietne www.Kornelija.lv. Izstrādātie mārketinga materiāli izmantoti interneta vietnes satura veidošanai, dalībai starptautiskās izstādēs un lauka dienās. Atvērti un informatīvi uzturēti sociālo tīklu profili: Facebook un LINKEDIN. 
Šķirnes priekšrocības prezentētas 2 starptautiskās lauksaimniecības un pārtikas nozares izstādēs, ņemta dalība 4 starptautiskās lauksaimniecības un pārtikas nozares konferencēs: 
Sadarbības veidošanai ar potenciālajiem licenču izmantotājiem (sēklkopības uzņēmumiem un graudu izejvielu audzētājiem), noritēja gan klātienes, gan attālināts komunikācijas darbs. Individuālas vizītes 3 lauksaimniecības uzņēmumos Zviedrijā un 1 vizīte Lietuvā. korn Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpētes un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācijas rezultāti, projektā veikto rūpniecisko pētījumu argumenti (projekta 3., 4., 5. aktiv.) izmantoti komercializācijas piedāvājuma izstrādei. Ārkārtas situācija COVID-19 pandēmijas dēļ apgrūtināta jaunu kontaktu iegūšana un komunikācija klātienē Eiropas un Ziemeļamerikas tirgū. Plānotā selekcionāra tiesību nodošanas procedūras organizēšana ASV ir objektīvi iespējama ne ātrāk kā 2023. g. tikai tad, kad šķirnei ‘Kornelija’ tiks nostiprinātas intelektuālā īpašuma tiesības.  

Projekta izpildes laikā uzrunāti kopā 24 pārtikas nozares uzņēmumi gan Latvijā, gan ārvalstīs, prezentējot un piedāvājot izmantot šķirnes potenciālu, sadarbība 5. aktivitātē realizēta ar 11 uzņēmumiem.
Mārketinga aktivitātes (gan komunicējot klātienē, gan ar izdales materiāliem), Latvijas sabiedrības, tai skaitā lauksaimniecības un pārtikas nozares dalībnieku, iepazīstināšanai ar tehnoloģiju, iekļauj dalību izstādēs (3), lauka dienās (2), un citos ar pārtikas tēmu saistītos pasākumos (3). Projekta rezultāti par šķirnes 'Kornelija' priekšrocībām, norādot informāciju par projektu un tā realizācijas mērķi, prezentēti populārzinātniskās publikācijās, semināru prezentācijās un intervijā.  
Kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ komercializācijas piedāvājums pieejams: https://kornelija.lv/sadarbiba/

7. aktivitāte. Selekcionāra tiesību nodošana
Projektu noslēdzot parakstīti kopā 6 licences līgumi ar 4 lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā (4 līgumi) un Zviedrijā (2 līgumu). 
Veikti nepieciešamie priekšdarbi selekcionāru tiesību atsavināšanas procedūrai Ziemeļamerikā - iesniegts pieteikums selekcionāra tiesību aizsardzībai ASV, kas būs pamatojums selekcionāra tiesību nodošanas iespējamai procedūrai. 

Komercializācijas stratēģijas īstenošana ir pabeigta - kailgraudu miežu šķirnes 'Kornelija' attīstība atbilst TRL 7 (produkts testēts un uzrāda priekšrocības ražošanas vidē) līmenim. 

korn
 

Pievienots 02/04/2021