Pārlekt uz galveno saturu

Projekta izpildes progress no 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam (8. pārskata periods)

Attēla autors: No AREI arhīva

Turpinājās projekta “Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija' - augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei” tehnoloģijas komercializācijas stratēģijas plāna ieviešana.

2. aktivitātē Selekcionāra tiesību aizsardzības nostiprināšana un uzturēšana 
Kailgraudu miežu šķirnei ‘Kornelija’ ir iegūta selekcionāra tiesību aizsardzība Eiropas Savienības valstīts  saskaņā ar Eiropas Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94. Saņemts Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) izsniegts sertifikāts.
Turpinājās izpēte par šķirnes 'Kornelija' selekcionāra tiesību aizsardzības iegūšanu ASV.

Projekta 3. aktivitātes Lauku izmēģinājumi tehnoloģijas attīstībai un pārbaudei 
Veikta lauka izmēģinājumu metodoloģisko uzstādījumu definēšana lauka izmēģinājumu ierīkošanai kopā trīs audzēšanas vietās Latvijā - AREI Stendes pētniecības centrā (15 varianti, 20 m2, 4 atkārtojumi) un AREI Priekuļu Pētniecības centra divās audzēšanas vietās Priekuļos (3 varianti, 20 m2, 4 atk.) un Viļānos (3 varianti, 20 m2, 4 atk.). Atskaites periodā uzsākta lauku izmēģinājumu praktiskā īstenošana t.sk. augsnes sagatavošana, lauka izmēģinājumu iekārtošana, sēja, apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem, mēslošana, līdzdalība nepieciešamo materiālu sagādē un lauka izmēģinājumos analizējamo datu reģistrēšana.

4. aktivitātes Rūpnieciskais pētījums tehnoloģijas pārnesei sēklkopībā, praktiskās ražošanas apstākļos 
Īstenota lauka izmēģinājuma iekārtošana kailgraudu miežu šķirnes Kornelija audzēšanas tehnoloģiju pārnesei sēklkopībā praktiskās ražošanas apstākļos (ārpakalpojums): vienā sēklaudzēšanas saimniecībā konvencionālās lauksaimniecības apstākļos 3 ha platībā lauka izmēģinājums iekārtots ar atšķirīgu šķirnes sējuma biezību (3 varianti). Atskaites periodā noritēja lauka izmēģinājumu iekārtošanas un sējuma kopšanas uzraudzība sadarbībā ar izvēlēto pretendentu (Z/s Krastmaļi); atskaites periodā šķirnes sējumos tiks iegūti agronomiskie dati (laukdīdzība, augu attīstības dati). 

5. aktivitātē Graudu izejvielas/gala produktu īpašību izpēte un apstrādes tehnoloģisko procesu optimizācija 
Tika pabeigta funkcionāla skābpiena produkta ar miežiem, 24 un 36 stundas diedzētiem miežiem (3 veidi) testēšana.  Tika izvērtēti testēšanas rezultāti par diedzēšanas ietekmi uz glutēna un gliadīna saturu paraugos, šo alerģisko vielu saturs diedzēšanas laikā samazinās līdz pieļaujamajam daudzumam, bet ne pilnībā (pētījuma rezultāti mājaslapā www.kornelija.lv). Tika veikta beta-glikāna koncentrāta izgatavošana no miežiem 'Kornelija' un auzām un tie testēti un secināts, ka miežu cietē ir daudz nešķīstošu savienojumu, kuros nepieciešams noteikt rezistento cieti u.c. savienojumus, tas izvirzīts par uzdevumu nākamajā posmā. Tika sagatavoti miežu - zirņu miltu plācenīši, kas sava pilnvērtīgā aminoskābju sastāva dēļ varētu vegānu uzturā aizstāt kotletes, noteikta veiksmīgākā zirņu/miežu miltu attiecība, konstatējot, ka vairāk par 30% miežu miltu izstrādājumam ir rūgtena konsistence. Tika uzsākta kopējo fenolu noteikšana kailgraudu miežu 'Kornelija' graudos un pārstrādes produktos. Uzsākti ražošanas eksperimenti miežu-dārzeņu batoniņu izgatavošanai (funkcionāls produkts).  Organizēta projekta tehnoloģiskajiem eksperimentiem nepieciešamo graudu izejvielu pavairošana 1.0 ha platībā AREI Stendes pētniecības centrā.  Tika veikta Eiropas un Ziemeļamerikas tirgū pieejamu kailgraudu miežu šķirņu pavairošanas lauciņu sēja, lai iegūtu 2020. gada meteoroloģiskajos apstākļos audzētus graudu paraugus, bioķīmiskā sastāva salīdzināšanai ar šķirni 'Kornelija'.

6. aktivitātē Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana un virzīšana prioritārajos tirgos 
Ir atsākusies sadarbība ar Lietuvas sadarbības partneriem, nosūtīta izejviela izmēģinājumiem. Noslēgts sadarbības līgums ar SKAI Baltija par miltu un pārslu izmēģinājumiem. Pabeigta Kornelija 2019. gadā veikto audzēšanas ekperimentu ekonomiskā analīze un iegūtie dati tiks izmantoti komercializācijas piedāvājuma detalizētai izstrādei un aprobēšanai. Veikts kailgraudu miežu šķirnes ‘Kornelija’ dažādu audzēšanas tehnoloģiju ekonomiskais novērtējums. Atbilstoši bruto seguma aprēķinam, kas balstīts uz standartizētām agrotehnisko pasākumu un materiālu izmaksām un lauku izmēģinājumu rezultātiem (ražas apjomu un kvalitāti), noskaidrotas divas audzēšanas tehnoloģijas ar augstāko ekonomisko efektivitāti . Audzēšanas tehnoloģija ar retardantu un fungicīdu piemērošanu, plānoto ražu 4 t/ha un sēklu izsējas normu 350 sēklas/m2 uzrādījusi gan augstu ražas potenciālu, gan zemākās izmaksas uz graudu ražu un ražas kvalitatīvo sastāvu (proteīna un β -glikāna iznākumu). Savukārt audzēšanas tehnoloģija ar plānoto ražību 3t/ha, izsējas normu 400 sēklas/m2 un bez fungicīdu un retardantu pielietojuma, uzskatāma par piemērotu apstākļos, kad saimniekošana tiek īstenota ar iespējami zemākiem mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu ieguldījumiem. Iesēti Kornelijas demonstrējumu lauki Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā. Tika veikta Komunikācija ar saimniecībām, lai noskaidrotu Kornelijas augšanas apstākļus un izskatu. Ir nodibināti kontakti ar pārstrādes uzņēmumiem Matīšos, Otaņķos un Dobelē, kuri ir šobrīd informēti par miežu šķirnes Kornelija piemērotību pārtikas ražošanā un ātrākā pārstrādē. Apsekotas BIO un veselīgu produktu tirdzniecības vietas, lai noskaidrotu pircēju pieprasījumu pēc miežu pārstrādes produktiem. Sadarbība ar saimniecību "Liepa" par interesantu un garšīgu produktu izgatavošanu no Kornelijas graudiem.  
Noslēgtas vienošanās un veikts organizatoriskais darbs par šķirnes 'Kornelija' sējumu demonstrējumu iekārtošanas: Igaunijā Jegevas Sēklu Centrā, Lietuvā pārstrādes un ražošanas uzņēmuma "Fasma" zemnieku saimniecībā Radviliškis rajonā, Zviedrijā kompānijā Kalmar Olands Tradgardsprodukter, Latvijā LPKS VAKS divās zemnieku saimniecības. Ir analizētas iespējas, kā attīstīt sadarbību ar citiem uzņēmumiem/ potneciāliem interesentiem pandēmijas apstākļos. Noritēja darbs, lai organizētu šķirnes 'Kornelija' demonstrācijas lauku popularizēšanu sēklaudzētāju un graudaudzētāju vidū sadarbības partneru Lauka dienās un AREI Lauka dienās Stendē, Priekuļos un Viļānos.  Turpinājās šķirnes 'Kornelija' virzība Igaunijas un Lietuvas lauksaimniecības tirgos, sniedzot informāciju par šķirnes priekšrocībām veselīgas pārtikas iegūšanai.  Ir papildināta mājaslapas www.kornelija.lv latviešu un angļu versijas, papildināta pētījumu datu bāze. Ir izveidota sasaiste ar sociāliem tīkliem. Ir izveidots Kornelijas oficiālais profils angļu valodā profesionālajā sociālajā tīklā Linkedin, lai pievērstu vairāk uzmanības tieši uzņēmumu un nozares profesionāļu vidū. Regulāri papildināta mājas lapa www.kornelija.lv  un attīstīta to sasaiste ar sociālo tīklu profiliem Facebook  un Linkedin, ar mērķi uzrunāt nozares kooperatīvus un asociācijas, lai iepazīstinātu tuvāk ar šķirni 'Kornelija'. Regulāri papildināta Kornelijas auditorija, ierakstu aplūkošanas skaitlis sociālo tīklu Kornelijas profilos.
korn

 

 

 

 

 

 

 

logo

Pievienots 24/07/2020