Pārlekt uz galveno saturu

Valentīna Fetere

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Amats
Zinātniskā asistente

E-pasts: valentina.fetere[at]arei.lv

Publikācijas

Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas Kviešu Šķirnes ‘Brencis’ Raksturojums. Zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”, 22.02.2018., LLU, Jelgava, Latvija, 30-33 lpp. Database: Academic Search Ultimate

Strazdiņa V., Fetere V. ''Brencis'' - jaunākā ziemas kviešu šķirne Stendē. Jelgava, LLU Ražas svētki ''Vecauce-2018''. Lauksaimniecības izglītībai-155, 61-64 lpp.

Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas Kviešu Šķirnes ‘Brencis’ Raksturojums. Zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”, 22.02.2018., LLU, Jelgava, Latvija, 30-33 lpp.

Strazdina V., Fetere V. Results of wheat breeding in Latvia. Environmental and Experimental Biology. - Vol. 16(3) : Abstract of the 7th Baltic Genetics Congress; (2018). P. 271(87). - ISSN 1691–8088

 Strazdina V., Fetere V. Spring wheat genotypes reaction on the yellow rust Puccinia striiformis, Wes. infection degree.  1st International conference on Food agriculture and animal sciences: proceeding book, Antalya, Turkey, October 3-7, 2018 / Siirt University - Antalya, 2018, - p.158. - ISBN 9786052453063

 Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas kviešu šķirnes "Brencis" raksturojums. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 34.lpp. - ISSN 2501-0166

Strazdiņa V.; Fetere V. 2018. Ziemas kviešu šķirņu ražas un kvalitātes salīdzinājums. AgroTops, septembris, 25. —26. Ipp.

Strazdina V.; Fetere V. 2018. Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums. AgroTops, marts, 20. —22. Ipp.

Strazdiņa V; Fetere V. 2018. Kā dzeltenās rūsas infekcija ietekmē vasaras kviešu šķirnes. AgroTops, maijs, 24. - 25. lpp.

Strazdiņa V; Fetere V. 2018. Ziemas kviešu šķirņu reakcija uz dzeltenās rūsas infekciju. Saimnieks. lv, marts, 34. — 36. lpp.