Pārlekt uz galveno saturu

Valentīna Fetere

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Amats
Zinātniskā asistente
Tālrunis
+371 63291288, +371 25670307

E-pasts: valentina.fetere[at]arei.lv

Dalība projektos

FLP Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas/ Linda Legzdiņa

ZM Kultūraugu genofonda saglabāšanas programma 2019. gadā/Ilze Skrabule 

Kviešu,zirņu, miežu, auzu, zirņu, linu, kaņepju un kartupeļu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzāšanas tehnoloģiju ieviešanai 2019. gadā/ Sanita Zute    

Līgumdarbs ar BOREAL - Boreal selekcijas materiāla novērtējums lauka izmēģinājumos Latvijas Agroklimatiskajos apstākļos/ Māra Bleidere

Vasaras kviešu šķirņu uzturošā selekcija/ V.Strazdiņa          

Ziemas kviešu šķirņu uzturošā selekcija/ V.Strazdiņa   

Maģistra darba izstrāde “Augu aizsardzības līdzekļu pielietojums cietās melnplaukas (Tilletia caries) ierobežošanai bioloģiskajos ziemas kviešu sējumos”/ L.Šalkovska    
 

Publikācijas

Strazdina V., Fetere V., Feodorova-Fedotova L., Jasko J., Treikale O. (2017).Reaction of winter wheat genotypes on the yellow (stripe) rust Puccinia striiformis, Wes.Kaunas A.Stulginskas University     Plant Growth Optimization for Sustainable Crop production, (Cerficate N0.RD/2017-089), p. 139-142    

Strazdiņa V., Fetere V.( 2019)    Ziemas kviešu šķirņu graudu ražas un kvalitetātes izmaiņas dažādos meteoroloģiskos apstākļos. No: Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība 2019”.Zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Jelgava: LLU, 67-71.lpp.

Strazdiņa V., Maļecka S., Damškalne M., Fetere V.    (2019).    Izsējas normas un rindstarpu atstatuma ietekme uz ziemas kviešu ražu un graudu kvalitāti. No: Ražas svētki „Vecauce –2019”. Jelgava: LLU, 49-52. lpp.

Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas Kviešu Šķirnes ‘Brencis’ Raksturojums. Zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”, 22.02.2018., LLU, Jelgava, Latvija, 30-33 lpp. Database: Academic Search Ultimate

Strazdiņa V., Fetere V. ''Brencis'' - jaunākā ziemas kviešu šķirne Stendē. Jelgava, LLU Ražas svētki ''Vecauce-2018''. Lauksaimniecības izglītībai-155, 61-64 lpp.

Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas Kviešu Šķirnes ‘Brencis’ Raksturojums. Zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”, 22.02.2018., LLU, Jelgava, Latvija, 30-33 lpp.

Strazdina V., Fetere V. Results of wheat breeding in Latvia. Environmental and Experimental Biology. - Vol. 16(3) : Abstract of the 7th Baltic Genetics Congress; (2018). P. 271(87). - ISSN 1691–8088

 Strazdina V., Fetere V. Spring wheat genotypes reaction on the yellow rust Puccinia striiformis, Wes. infection degree.  1st International conference on Food agriculture and animal sciences: proceeding book, Antalya, Turkey, October 3-7, 2018 / Siirt University - Antalya, 2018, - p.158. - ISBN 9786052453063

 Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas kviešu šķirnes "Brencis" raksturojums. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 34.lpp. - ISSN 2501-0166

Strazdiņa V.; Fetere V. 2018. Ziemas kviešu šķirņu ražas un kvalitātes salīdzinājums. AgroTops, septembris, 25. —26. Ipp.

Strazdina V.; Fetere V. 2018. Vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums. AgroTops, marts, 20. —22. Ipp.

Strazdiņa V; Fetere V. 2018. Kā dzeltenās rūsas infekcija ietekmē vasaras kviešu šķirnes. AgroTops, maijs, 24. - 25. lpp.

Strazdiņa V; Fetere V. 2018. Ziemas kviešu šķirņu reakcija uz dzeltenās rūsas infekciju. Saimnieks. lv, marts, 34. — 36. lpp.