Pārlekt uz galveno saturu

Kartupeļu audzēšanas un patēriņa tradīciju mantojuma saglabāšana un izmantošanas paplašināšana Ziemeļbaltijas reģionā, lai sekmētu noturīgu kopienu pastāvēšanu

Projekta līmenis
Starptautiskie projekti
Programma vai projekta veids
Starpreģionu, INTERREG
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2023.-31.07.2025.
Vadošais partneris
AREI
Projekta nosaukums angliski
Maintenance and scaling up potato growing and consumption heritage in Northern Baltic region to build up resilient communities
Projekta vadītājs

Ilze Dimante

Projekta partneri
METK (Igaunija), LUKE (Somija), Eesti Permakultuuriühing (Igaunija), Ruokavirasto (Somija). Papildus iesaistīti asociētie partneri no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Polijas
Projekta mērķis
Kartupeļu audzēšanas un patēriņa tradīciju mantojuma saglabāšana un izmantošanas paplašināšana Ziemeļbaltijas reģionā, lai sekmētu noturīgu kopienu pastāvēšanu
Finansēšanas avots
ERAF
Projekta kontaktpersona

Ilze Muceniece

logo

Pašpietiekamība un spēja pielāgoties ir nozīmīgs faktors, lai dažādas iedzīvotāju grupās  pārvarētu negaidītas krīzes un traucējumus piegāžu ķēdēs.  Latvija, Igaunija un Somija ir pret vadošajiem ES tirgiem relatīvi attālu novietotas valstis, kas padara to sabiedrības īpaši jutīgas pret piegāžu ķēžu traucējumiem. Reģionā populāra un arī samērā vienmērīgi izvietota ir kartupeļu audzēšana pašpatēriņam, kas sekmē pārtikas drošību dažādu negaidītu izaicinājumu gadījumos (pandēmija, politiskā situācija, kas ietekmē piegādes u.c.). Pasaulē kartupeļi ir atzīstami par kultūraugu, kurš noteikti jāaudzē pašpietiekamības nodrošināšanai.  Kartupeļi nodrošina barojošu uzturu ātrāk un no mazākas platības vienības nekā jebkurš cits no vadošajiem laukaugiem, īpaši skarbāka klimata apstākļos. Tomēr mazajiem audzētājiem parasti nepieciešams neliels sēklas materiāla daudzums, bet sertificēts sēklas materiāls nelielos fasējumos vietējās selekcijas un arī saglabājamām jeb vēsturiskajām šķirnēm praktiski nav pieejams (vietējo šķirņu pieejamība būtiski saīsina piegādes ķēdes un sekmē pārtikas drošību).

Projektā tiks izstrādāti ieteikumi saglabājamo (vēsturisko) šķirņu reģistrācijas paplašināšanai, identificējot vājās vietas spēkā esošajos tiesību aktos. Tiks izstrādātas vadlīnijas nekomerciāliem lietotājiem par kartupeļu materiāla ievietošanu gēnu bankās, kā arī materiāla izgūšanu no tām. Tiks pārveidotas piemērotāko vietējo šķirņu mārketinga stratēģijas, uzlabojot veselīga kartupeļu sēklas materiāla pieejamību nelielos fasējumos.

 

Publicēts: 02/08/2023