Pārlekt uz galveno saturu

Interese par senajām un vietējām kartupeļu šķirnēm piedzīvo renesansi Ziemeļvalstīs

Attēla autors: No AREI arhīva

MainPotRe projekta komandas pārstāvji no AREI (Ilze Dimante), METK (Terje Tähtjärv) un LUKE (Veli-Matti Rokka) (visi attēlā) piedalījās "draudzīgā" projekta "Get Potatoes United – Collaboration Action for Updating the Virtual European Potato Collection (Euro-Potatoes)" uzsākšanas sanāksmē, kas notika 2024. gada 19. un 20. martā Varšavā. Euro-Potatoes projektu finansē Eiropas sadarbības programma augu ģenētiskajiem resursiem (ECPGR).

Pasākums pulcēja kartupeļu gēnu banku vadītājus no visas Eiropas, un tajā piedalījās gan globālie "spēlētāji", piemēram, CGN (Nīderlande), IPK Gatersleben - Leibniz-Institut (Vācija), gan iestādes, kas uztur nelielas kartupeļu kolekcijas, piemēram, NordGen (Ziemeļvalstis), AREI (Latvija).

Divas dienas tika aizvadītas spraigās diskusijās par kartupeļu ģenētisko resursu kolekciju tagadni un nākotni visā Eiropā. Mūsu projekta vadītāja, pētniece Ilze Dimante iepazīstināja arī ar MainPotRe projekta mērķiem un uzdevumiem, kas izraisīja diskusijas par projektā risinātajiem jautājumiem, īpaši par to, kā izveidot instrumentu kopumu kartupeļu materiāla izplatīšanai privātpersonām (hobija audzētājiem) no gēnu bankas. Izrādījās, ka dažādās valstīs ir dažādas interpretācijas bez skaidra pamata. Ar ECPGR sekretāru Lorenco Maggioni vienojāmies, ka šis jautājums tiks izskatīts gēnu banku nacionālo koordinatoru vasaras sanāksmē.

Ievērojama diskusiju daļa bija par vispiemērotākās genotipēšanas platformas izmantošanu, lai identificētu unikālos nacionālajās kolekcijās saglabātos kartupeļu genotipu paraugus, kas ir būtisks abu projektu sadarbības aspekts.

Ar prieku uzklausījām NordGen un Norvēģijas pārstāvju ziņojumus, kas atklāja pieaugošo interesi par vietējām un senajām kartupeļu šķirnēm Ziemeļvalstīs. NordGen kartupeļu kolekcijas vadītājs Pāvels Chrominskis uzsvēra vietējās šķirnes, to audzēšanu un izmantošanu kā būtisku reģiona vēstures un kultūras mantojuma daļu. Tikmēr Mortens Rasmusens no NIBIO Norvēģijā vērsa uzmanību uz to, cik svarīgi ir vākt un saglabāt stāstus par to, kā šķirnes ir nonākušas konkrētās vietās un ģimenēs. Ir svarīgi arī dokumentēt dažādu šķirņu vietējos nosaukumus.

Tikšanās laikā notikušās diskusijas vēlreiz apliecināja mūsu projekta aktivitāšu nozīmīgumu.

Ilzes Dimantes dalību pasākumā daļēji finansēja Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021-2027 projekts MainPotRe "Maintenance and scaling up potato growing and consumption heritage in Northern Baltic region to build up resilient communities”.

1

Pievienots 25/03/2024