Pārlekt uz galveno saturu

LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana

Projekta līmenis
ES līdzfinansētie projekti
Projekta tips
ERAF projekti
Projekta īstenošanas laiks
31.10.2017.-30.09.2021.
Projekta partneri
Argoresursu un ekonomikas institūts, Dārzkopības institūts
Projekta mērķis
Projekta mērķis ir LLU un tās parraudziba esošo zinātnisko institūciju: DI, AREI kapacitātes stiprināšana un petniecības resursu koncentrācija, tādejādi veicinot zinātnisko institūciju rīcībā esošās petniecības infrastruktūras efektīvu izmantošanu tautsaimniecības problēmu risināšanai, kā arī palielināt Latvijas zinātnes izcilību un starptautisko konkurētspēju.
Finansēšanas avots
ERAF
Projekta koordinators

Vadošais partneris: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projekta galvenās darbības ir Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra konsolidācija LLU sastāvā; visu zinātnisko institūciju zinātniskās infrastruktūras modernizācija, zinātniskās aparatūras un pētniecības laboratoriju aprīkojuma atjaunošana vienlaicīgi veicot šobrīd iespējamo resursu koncentrāciju un institucionālās kapacitātes stiprināšanu. Atbilstoši LLU, DI un AREI Attīstības stratēģijām 2015.-2020. gadam, tiks veikti būvdarbi 15 objektos. Projekta īstenošanas gaitā LLU veic zinātniski pētniecisko resursu koncentrāciju Jelgavā, Pārlielupē. Šeit, konsolidācijas procesa ietvaros tiks izveidots Augu aizsardzības zinātniskais institūts un modernizēta Tehniskās fakultātes Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija. No jauna tiek veidots Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs, kurā koncentrēsies iekārtas, kas nepieciešamas LLU un DI pētījumu virzienu nodrošināšanai. Veterinārās medicīnas fakultātē tiks izveidots Eksperimenta dzīvnieku centrs, kas būs vienīgais šāda veida centrs Latvijā. LLU centrālajā ēkā tiek veidots Bioekonomikas un ilglaicīgo resursu centrs, kam jākļūst par vadošo Bioekonomikas stratēģijas īstenošanā Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Mežu fakultātes Kokapstrādes katedrai tiks izveidota jauna Starpnozaru zinātniskās pētniecības laboratorija, kas nodarbosies ar granulu, kā siltuma enerģijas resursa efektivitātes paaugstināšanas pētījumiem. Vides un būvzinātņu fakultātē un Zemkopības institūta Laukkopības laboratorijā tiks veikta telpu pielāgošana jaunas aparatūras un iekārtu ievietošanai. DI veidos jaunu Eksperimentālo produktu prototipu izstrādņu ražotni, kas ļaus pētīt un uzlabot dārzaugu pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijas, veiks siltumnīcu kompleksa modernizāciju augu patoloģijas un selekcijas pētījumu nodrošināšanai, kā arī veidos videi draudzīgu dārzaugu audzēšanas sistēmas (HAYGROVE un VOEN tipa plēves tuneļi) aveņu, ķiršu, zemeņu un dārzeņu izmēģinājumiem. AREI modernizēs Priekuļu pētniecības centra Laboratoriju kompleksu kartupeļu kvalitātes izvērtēšanai glabāšanas laikā un veiks Laboratoriju ēkas telpu modernizāciju, lai nodrošinātu pētījumus laukaugu ģenētikā un selekcijā. Stendes pētniecības centrā tiks modernizēts siltumnīcu komplekss, lai pētītu ilgtspējīgu laukaugu audzēšanas tehnoloģiju attīstīšanu dažādām saimniekošanas sistēmām. Rīgas pētniecības centrā tiek veidots Tehnoloģiju pārneses centrs, kurš nodrošinās gan iekšējo, gan ārējo pētniecības datu uzkrāšanu un apmaiņu.

Projekta īstenošanas gaitā ievērojami tiks atjaunota zinātniski pētnieciskā iekārtu un aprīkojuma bāze. LLU, DI un AREI tiks iegādātas 565 iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un mazgabarīta tehnikas vienības, kā arī izveidotas un atjaunotas 20 pētniecībā nodarbināto darba vietas.

Projekta budžets: Projekta kopsumma ir 16 721 153 EUR.

Projekta vadītāja: Ingrīda Mikiško

Projekta koordinatore: Žanete Muradova

1.1.4

Publicēts: 01/11/2017